Autor: Monica PREDESCU

Ne poate reconsidera organul fiscal munca independentă în muncă dependentă?

excelcont-logoConform Art.7  alin. (1), punctul 2, subpunctul 2.1 din Codul Fiscal

2.1 Orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca îndeplinește cel puțin unul dintre următoarele criterii:

– beneficiarul de venit se afla intr-o relație de subordonare fata de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, si respecta condițiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atribuțiile ce revin si modul de îndeplinire a acestora, locul desfasurarii activității, programul de lucru;

- publicitate -

– in prestarea activității, beneficiarul de venit folosește exclusiv baza materiala a plătitorului de venit, respectiv spatii cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecție, unelte de munca sau altele asemenea si contribuie cu prestația fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;

– plătitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activității cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi idemnizatia de delegare-detașare in tara si in străinătate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;

– plătitorul de venit suporta idemnizatia de concediu de odihna si idemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit.

Avem situații bizare dar consider ca si noi experții putem sa ne aducem un aport si sa nu stăm „drepți” la orice zice sau la ce ar zice „ organul de control”.

EXEMPLU:

Societatea ( A ) are ca activitate producția de filme. Aceasta are printre salariați o secretara si un șofer angajați cu Contract Individual de Munca, care au fisa postului si toate documentele legale pentru un angajat cu CIM.

Cei doi pentru a obține un venit suplimentar vor sa joace un rol intr-un film . Pe timpul week-end-ului sau după program se filmează scena respectiva. Societatea cere soluția ca aceștia sa fie recompensați.

Expertul considera ca pentru aceasta activitate se poate încheia o convenție civila ( conform codului civil). Nu considera ca ar putea fi reconsiderata munca dependenta (chiar daca vine la ora fixata pentru filmare si se filmează cu instrumentele societatii). Argumentul forte al expertului ar fi Punctul 57 din Reglementările Contabile din 29.12.2014 ( economicul prevalează juridicului)


Monica Predescu ExcelcontMonica PREDESCU – director general EXCELCONT SRL, auditor si expert contabil, membru al CAFR, respectiv CECCAR.

excelcont-logoEXCELCONT este o societate de servicii profesionale cu o vasta experienta in domeniul financiar-contabil incepand cu anul 1992.

Este membra CECCAR din anul 2000, CAFR din anul 2003 si CCFR din anul 2008. Din anul 2014, EXCELCONT este autorizata pentru efectuarea auditurilor pe fonduri europene. SC EXCELCONT SRL – www.excelcont.ro are sucursale in BUCURESTI si TIMISOARA.

1 COMENTARIU