ANAF: Gradul de conformare voluntară a crescut, evoluția numărului caselor de marcat, acțiuni de verificare privind salarii subdeclarate

193

logo-noua-anafCOMUNICAT DE PRESA ANAF – 31.03.2015 Ref: evolutia numărului caselor de marcat fiscalizate în primele 3 luni din 2015 si a gradului de conformare voluntară

Ca urmare a intensificării activității de informare a contribuabililor, cât si a actiunilor de control desfăsurate de Directia Antifraudă, numărul caselor de marcat fiscalizate a crescut cu 24,32%,  în primele 3 luni din 2015, comparativ cu aceeasi perioadă a anului trecut.

Dacă între 01.01-31.03.2014 au fost fiscalizate, la nivel national, 22.329 case de marcat, în aceeasi perioadă a anului curent, s-a înregistrat o crestere cu 5.441 de unităti, ajungându-se la un total de 27.740 unități.

Totodată, din datele preliminare, gradul de conformare voluntară a crescut cu cca 20%, veniturile colectate de ANAF situându-se mult deasupra programului de încasări. Datele finale le vom transmite imediat ce se finalizează centralizarea la nivel national.

Obiectivul principal al ANAF îl reprezintă cresterea veniturilor administrate la bugetul statului, atât prin cresterea gradului de conformare voluntară, cât si prin diminuarea economiei subterane, ca efect al combaterii marii si micii evaziuni. Îmbunătătirea colectării, prin lărgirea bazei de impozitare, este o conditie esentială pentru crearea spatiului bugetar necesar relaxării fiscalitătii, astfel încât diminuarea poverii fiscale să fie resimtită de toti agentii economici.

Reamintim că, în vederea cresterii gradului de conformare voluntară, ANAF desfăsoară actiuni de verificare inclusiv privind munca la negru.

Proiectul pilot vizând salariile subdeclarate a fost extins la nivel naţional începând cu luna februarie 2015. În acest sens, au fost selectaţi pentru inspecţie fiscală contribuabili cu risc fiscal privind nedeclararea/subdeclararea veniturilor din salarii şi/sau de natură salarială, având ca obiectiv verificarea impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale obligatorii. Se estimează că pentru anul 2015 să fie efectuate verificări în cadrul acestui proiect la un număr de peste 1.000  contribuabili.

Astfel, până la data de 30.03.2015, au fost selectaţi  466 de contribuabili mijlocii şi au fost transmise 313 avize de inspecţie fiscală, 55 de inspecţii fiscale au fost finalizate, iar 141 inspecţii fiscale se află în desfăşurare. Urmare acestora, au fost stabilite debite suplimentare (impozit pe venit, contribuţii sociale şi accesorii aferente) în sumă totală de 79.886.479 lei, s-au aplicat amenzi în sumă de 27.300 lei, au fost înaintate organelor de urmărire şi cercetare penală sesizări penale pentru un prejudiciu în valoare de 2.232.333 lei şi s-au impus măsuri asiguratorii pentru suma de 70.687.477 lei.

La selectarea contribuabililor s-a avut în vedere un set complex de criterii de risc, dintre care exemplificăm:
– înregistrarea de salarii subdeclarate faţã de media pe ramurã,
– numãrul mediu de salariaţi conform bilanţ,
– cheltuiala medie cu salariile,
– ponderea cheltuielilor de personal în cifra de afaceri,
– ponderea cheltuielilor de personal în cheltuieli de exploatare,
– sume datorate acţionarilor/asociaţilor,
– numãrul mediu de asiguraţi,
– ponderea numãrului de angajaţi cu timp parţial de muncã în total numãr angajaţi,
– numãr de angajaţi cu salariu minim pe economie,
– codul CAEN.

- Publicitate -