CURS ACREDITAT: Specialist în planificarea, controlul și raportarea performanței economice

222

BRASOV, 22 -24 MAI 2015 2013 | Echipa Proiect ContaPlus organizează cursul de perfecționare privind OMFP NR. 1802/2014 PENTRU APROBAREA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE INDIVIDUALE ȘI SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE. MODIFICĂRI ADUSE LEGISLAȚIEI CONTABILE DE LA 1 IANUARIE 2015, curs certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.proiect-conta-curs

Cod COR / Ocupatie: COR 242 110 / Specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei economice

LECTOR: dl. Nicu POPA, formator autorizat, expert contabil, consultant fiscal, doctorand în contabilitate ASE București, master în drept fiscal, cu o vastă experiență în domeniul financiar-contabil

LOCAŢIE: Brasov, hotel 3 stele

Ca urmare a adoptării Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi s-a realizat transpunerea prevederilor acesteia în legislația națională prin Ordinul nr. 1802/2014, ce a abrogat vechiul Ordin nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Programul de instruire își propune să vină în sprijinul profesioniștilor contabili care se confruntă cu dificultățile adaptării la noile prevederi. Aveți acces nemijlocit la informații de ultimă oră privind aplicarea prevederilor noului Ordin nr. 1802/2014, precum și la alte modificări apărute în domeniul contabil cu valabilitate de la 1 ianuarie 2015.

TEMATICA ABORDATĂ

A. NOUL SISTEM DE RAPORTARE FINANCIARĂ ÎN VIGOARE DE LA 1 IANUARIE 2015 APROBAT PRIN ORDINUL NR. 1802/2014:
• Politici și proceduri contabile elaborate de întreprindere. Noi reguli privind modificarea politicilor contabile. Respectarea și reflectarea în practică a politicilor contabile stabilite de unitate;
• Actualizarea planului de conturi. Introducerea de noi conturi și reguli de utilizare;
• Reguli privind recunoașterea și evaluarea elementelor etc.;
• Tratamentul contabil privind imobilizările necorporale (elemente nou introduse – contractele de clienți transferate între entități cu titlu oneros, transferul imobilizărilor necorporale în curs de execuție etc.);
• Tratamente contabile privind imobilizările corporale (categorii nou introduse – investițiile imobiliare, activele biologice productive etc.);
• Regimul cheltuielilor ulterioare aferente imobilizărilor corporale;
• Evaluarea ulterioară la valoarea justă;
• Capitalizarea costurilor îndatorării;
• Active specifice unor domenii de activitate;
• Tratamentul reducerilor comerciale acordate/primite ulterior;
• Contabilitatea avansurilor în lei și valută;
• Programe de fidelizare a clienților;
• Stimulente acordate la încheierea sau la renegocierea unor contracte;
• Tratamente privind clasificarea datoriilor;
• Contabilizarea activelor primite prin transfer de la clienți și a operațiunilor privind conectarea utilizatorilor la rețelele de utilități;
• Provizioane (categorii nou introduce – pentru terminarea contractului de muncă, în legatură cu acorduri de concesiune a serviciilor, pentru contracte cu titlu oneros);
• Investiții nete în entități străine etc.
• Alte noutăți contabile.

B. SITUAȚII FINANCIARE
• Cadrul legal pentru întocmirea și publicarea situațiilor financiare anuale pentru 2015. Paralela cu modificările aduse Legii contabilității nr. 82/1991 valabile de la 1 ianuarie 2015;
• Responsabilități ce revin factorilor de decizie, conducere și supraveghere ale persoanei juridice, referitoare la întocmirea, aprobarea și publicarea situațiilor financiare anuale;
• Categorii de entități raportoare;
• Elemente specifice raportărilor anuale;
• Principii generale;
• Dispoziții privind scutirile și restricțiile aplicabile scutirilor (pentru microentități; referitoare la entitățile de interes public);
• Exercițiul financiar diferit de anul calendaristic;
• Principiile contabile și regulile de evaluare, precum și regulile de întocmire, aprobare, auditare și publicare a situațiilor financiare anuale;
• Evenimente ulterioare datei bilanțului.

C. WORKSHOP
• Discuții libere la inițiativa participanților în concordanță cu tematica propusă. Discuții libere asupra oricărui alt subiect întâlnit în practică.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

[contact-form-7 id=”43249″ title=”Formular CFNET curs/eveniment”]

Taxa de participare:
900 lei / participant (TVA inclus)Oferte si reduceri speciale:
Reducere 5% BONUS pentru inscrierea la program folosind formularul alăturat, prin CFNET.
Reducere 15% BONUS pentru membrii CFNETplus.
Taxa de participare include: suportul de curs și materialele auxiliare, sala de curs cu dotările tehnice necesare, coffee break-uri, taxa de examinare A.N.C.
Taxa servicii turistice: 600 lei/participant – Taxa include: cazare în regim double (două nopți) și pensiune completă pentru participantul la curs. BONUS: CAZARE ȘI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU ÎNSOȚITOR!
- Publicitate -