Sari la conținut

ART. 145 Sfera de aplicare a dreptului de deducere

(1) Dreptul de deducere ia nastere la momentul exigibilitatii taxei.
(2) Orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor, daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul urmatoarelor operatiuni:
a) operatiuni taxabile;
b) operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania;
c) operatiuni scutite de taxa, conform art. 143, 144 si 144^1;
d) operatiuni scutite de taxa, conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1-5 si lit. b), in cazul in care cumparatorul ori clientul este stabilit in afara Comunitatii sau in cazul in care aceste operatiuni sunt in legatura directa cu bunuri care vor fi exportate intr-un stat din afara Comunitatii, precum si in cazul operatiunilor efectuate de intermediari care actioneaza in numele si in contul altei persoane, atunci cand acestia intervin in derularea unor astfel de operatiuni;
e) operatiunile prevazute la art. 128 alin. (7) si la art. 129 alin. (7), daca taxa s-ar fi aplicat transferului respectiv.
(3) Daca nu contravine prevederilor alin. (2), persoana impozabila are dreptul de deducere a taxei si pentru cazurile prevazute la art. 128 alin. (8) si la art. 129 alin. (5).
(4) In conditiile stabilite prin norme se acorda dreptul de deducere a taxei pentru achizitiile efectuate de o persoana impozabila inainte de inregistrarea acesteia in scopuri de TVA, conform art. 153.
AC27(4^1) În conditiile stabilite prin norme se acorda dreptul de deducere a taxei pentru achizitiile efectuate in cadrul procedurii de executare silita de catre o persoana impozabila de la un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, potrivit art. 11, sau de la o persoana impozabila in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii.AC27
(5) Nu sunt deductibile:
AC15-2 a) taxa aferenta sumelor achitate in numele si in contul altei persoane si care apoi se deconteaza acesteia, precum si taxa aferenta sumelor incasate in numele si in contul altei persoane, care nu sunt incluse in baza de impozitare a livrarilor/prestarilor efectuate conform art. 137 alin. (3) lit. e);  AC15-2
AC15-2 a) taxa aferenta sumelor achitate in numele si in contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia, precum si taxa aferenta sumelor incasate in numele si in contul altei persoane, care nu sunt incluse in baza de impozitare a livrarilor/prestarilor efectuate conform art. 137 alin. (3) lit. e); AC15-2
b) taxa datorata sau achitata pentru achizitiile de bauturi alcoolice si produse din tutun, cu exceptia cazurilor in care aceste bunuri sunt destinate revanzarii sau pentru a fi utilizate pentru prestari de servicii.

16 comentarii la „ART. 145 Sfera de aplicare a dreptului de deducere”

 1. Articolul a fost abrogat, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
  Art. III din OUG 109/2009 mai prevede:
  (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), până la 31 decembrie 2010 sunt admise deplasarile de produse accizabile in regim suspensiv de accize catre alte state membre care nu au adoptat sistemul informatizat potrivit art. 21-27 din Directiva 2008/118/CE, efectuate conform procedurii prevazute la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), deplasarile de produse accizabile care au fost initiate inainte de 1 aprilie 2010 sunt efectuate si încheiate în conformitate cu procedura prevazuta la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

 2. Pingback: Curierul Fiscal: Aspecte teoretice si practice privind notificarea cu intarziere la organul fiscal a operatiunilor de inchiriere cu TVA a bunurilor imobile

 3. Pingback: MFP: Dreptul de deducere al TVA pentru achizitii intracomunitare neraportate

 4. Pingback: ANAF: Exigibilitatea TVA aferenta avansurilor facturate si neachitate

 5. Pingback: ANAF: Mecanismul de deducere a TVA

 6. Pingback: MEF: Regimul TVA al despagubirilor incasate de societatile comerciale - actualizare

 7. Pingback: OpANAF 94/2008 - 300 Decontul de taxa pe valoarea adaugata

 8. Pingback: OMEF 1692/2007 - Restituirea TVA persoanelor fizice nestabilite in CE

 9. Pingback: privind taxa pe valoarea adaugata

 10. Pingback: DGFP: Deducerea cheltuielilor de catre PFA pentru un contract de leasing auto

 11. Pingback: Decizia ICCJ nr. 5/2007 - despre deducerea TVA si deductibilitatea cheltuielilor

 12. Pingback: DGFP: Deducerea TVA si deductibilitatea facturilor primite in luna urmatoare receptiei bunurilor facturate

 13. Pingback: MEF: Regimul TVA al despagubirilor incasate de societatile comerciale

 14. Pingback: ANAF: Regimul TVA pentru servicii externe de training

 15. Pingback: Tratamentul fiscal pentru importul si prelucrarea ulterioara a bunurilor mobile corporale importate (2)

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version