Direcția Generală Coordonare Inspecție Fiscală din ANAF a transmis în august 2014 tuturor administrațiilor fiscale un document intitulat ÎNDRUMAR pentru controlul contribuţiilor sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor.
ANAF nu a publicat niciun GHID privind declararea și  plata acestor contribuții, astfel cum a publicat în mai 2014, GHIDUL privind declararea şi plata contribuțiilor sociale de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi alte venituri.

DOCUMENT INTEGRAL: 2014-indrumar-ANAF-control-contributii-sociale 

Îndrumarul de control conține 23 de pagini și are următorul cuprins:
I.1.Obiective urmărite în inspecţia fiscală a contribuţiilor sociale
I.2.Actele normative de bază care reglementează contribuţiile sociale
I.3. Sfera contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele care realizează venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor
I.4.Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale
I.5. Documente verificate pentru controlul contribuţiilor sociale
II. Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor
II.1.Contribuţia de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat
II.1.1 Baza de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale
II.1.1.1. Baza de calcul pentru contribuţia individuală de asigurări sociale
II.1.1.2. Baza de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator
II.1.2. Cotele de contribuţii
II.2.Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
II.2.1 Baza de calcul pentru contribuţiile de asigurări sociale de sănătate
II.2.1.1. Baza de calcul pentru contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate
II.2.1.2. Baza de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator
II.2.2 Cotele de contribuţii
II.2.3. Prevederi specifice privind contribuţiile de asigurări sociale de sănătate
II.3. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
II.3.1 Baza de calcul pentru contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale
de sănătate datorată de angajator bugetului Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate
II.3.2 Cotele de contribuţii
II.3.3 Prevederi specifice
II.4.Contribuţiile asigurărilor pentru şomaj datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj
II.4.1 Baza de calcul pentru contribuţiile de asigurări pentru şomaj
II.4.1.1 Baza de calcul pentru contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj
II.4.1.2. Baza de calcul pentru contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator
II.4.2 Cotele de contribuţii
II.4.3 Prevederi specifice
II.5.Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat
II.5.1 Baza de calcul pentru contribuţia de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale
II.5.2 Cotele de contribuţii
II.5.3 Prevederi specifice
II.6. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator
II.6.1 Baza de calcul pentru contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare
pentru plata creanţelor salariale
II.6.2 Cotele de contribuţii
II.6.3 Prevederi specifice
II.7.Contribuţia la Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap
II.7.1.Obligaţiile angajatorului
II.7.2 Determinarea numărului persoanelor cu handicap ce trebuie angajate
III. Calculul, reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale
IV. Depunerea declaraţiilor
V. Aspecte specifice
V.1. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale
V.2. Remuneraţia primită de administratorii societăţilor comerciale, companiilor/ societăţilor naţionale şi regiilor autonome…
V.3. Remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de mandat, membrii directoratului în cazul societăţii pe acţiuni
V.4. Venituri obţinute de manageri în baza unui contract de management

- publicitate -