Registrul de bani personali

188

În Monitorul Oficial nr. 300/30.04.2015, a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 513/2015 pentru aprobarea modelului si continutului registrului de bani personali, precum si a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal.

Vă prezentăm mai jos prevederile acestuia :

→  Registrul de bani personali :
– trebuie să aibă paginile numerotate în ordine crescătoare
– se constituie pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor
– se semnează pe ultima pagină de către administrator sau de persoana împuternicită de acesta
– se completează zilnic de către personalul operatorului economic care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, la începutul programului de lucru, fără ştersături sau modificări şi fără a lăsa spaţii neutilizate
– se păstrează la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, în vederea prezentării acestuia organelor de control

→ Operatorul economic :
– are obligaţia constituirii registrului personali pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor
– răspunde de integritatea registrului de bani personali şi completarea zilnică a acestuia de către personalul care desfăşoară activitate în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor
– notifică organului fiscal competent de administrare constituirea registrului de bani personali, precizând data deschiderii acestuia şi numărul de pagini conform numerotării acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării ordinului
– poate utiliza un singur registru de bani personali pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor

Nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei ca, la ora începerii programului de lucru, să asigure înregistrarea sumelor de bani deţinute de personalul operatorului economic în registrul de bani personali constituie contravenţie şi se sancţionează, potrivit prevederilor OUG nr. 8/2015, cu amendă în cuantum de 9.000 lei.

Sursa: Comunicat de presa AJFP Arges

- Publicitate -