MFP: Modificarea Procedurii de comunicare online între ANAF și persoanele fizice, aprobată prin OMFP 1154/2014 | PROIECT ORDIN

68

Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1154/2014.

Prin proiectul de Ordin se propun următoarele:
– includerea în lista documentelor emise de organul fiscal și comunicate contribuabilului, la cererea acestuia, a următoarelor documente:
Certificatul de atestare fiscală prevăzut de OMFP 752/2006, privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora, cu modificările și completările ulterioare:
Adeverința de venit prevăzută de OPANAF nr. 193/2009 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor „Adeverinţă de venit” şi „Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit” pentru persoane fizice, cu modificările şi completările ulterioare.
– includerea în lista documentelor emise de persoana fizică și comunicate organului fiscal și al următoarelor documente:
– Declarație privind veniturile realizate în România (formular 200) aferentă veniturilor realizate începând cu anul 2014;
– Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor (formular 230) aferentă impozitului anual datorat începând cu anul 2014;
– Declarație privind venitul estimat/norma de venit (formular 220) aferentă veniturilor realizate începând cu anul 2015.”

Potrivit Referatului de aprobare, prin proiectul de ordin se propun unele modificări ale procedurii în ceea ce privește modul de solicitare al certificatului de atestare fiscală și adeverinței de venit prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual”. Astfel, pe de o parte, s-a reglementat faptul că aceste documente, comunicate prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual”, sunt înscrisuri în formă electronică cărora li s-a încorporat, atașat sau li s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă în sensul Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată și, pe de altă parte, s-a reglementat faptul că orice instituție publică, autoritate publică, sau oricare altă persoană poate verifica conținutul sau validitatea acestor documente comunicate prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual”.

Documente anexate:
Proiect Ordin – publicat în data de 13.05.2015
Referat de aprobare

- Publicitate -