MFP: Înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice | PROIECT OUG

129

consultare-publica-transparentaMiercuri, 20 mai 2015, Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

Prin proiectul de act normativ, se propune înființarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice în subordinea MFP, autoritatea care va avea atribuții de consiliere metodologică și   control privind modul de atribuire a contractelor de achiziţie publica. De asemenea, Agenția va avea și atribuții privind elaborarea și implementarea Strategiei Naţionale în domeniul achiziţiilor publice,  elaborarea legislației în domeniul achizițiilor publice și monitorizarea şi supervizarea funcționării sistemului de achiziții publice în România.

MFP precizează că este necesară existenţa unei singure structuri stabile şi dedicate care să asigure coordonarea şi, ulterior, implementarea măsurilor ce vor fi stabilite prin Strategia naţională în domeniul achiziţiilor publice. Potrivit ministerului, măsura este în conformitate cu reforma functiilor agreata in cadrul Comitetului Inter-ministerial si in cadrul Grupului de lucru cu Comisia Europeana și reprezinta de asemenea solutia sustinuta de Comisia Europeana (Directia Generala Politici Regionale si Dezvoltare Urbana, Directia Generala Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune, Directia Generala Agricultura si Dezvoltare Ruarala si Directia Generala Piata Interna, Industrie, Antreprenoriat si IMM-uri) prin adresa Ares (2015)2034273 din 13.05.2015

„Avand in vedere contextul la nivel național, Ministerul Finanțelor Publice este soluția cea mai potrivita, avand in vedere sinergia evidenta cu procesul de asigurare a utilizari eficiente a fondurilor publice, existenta structurilor descentralizate ale UCVAP si responsabilitate noii Directii pentru Prioritizarea si Evaluarea Investitiilor Publice in monitorizarea progresului fizic si financiar al proiectelor majore de investitii”, precizează Comisia Europeană.

Decizia de a infiinta Agenția Naționala pentru Achiziții Publice in subordinea Ministerului Finanţelor Publice este solutia agreata cu Comisia Europeana avand in vedere urmatoarele aspecte:
– Politica in domeniul achiziţiilor publice si in special controlul ex-ante in materie reprezinta o parte importanta a procesului de alocare si utilizare a fondurilor publice;
– Dezvoltarea rolului Ministerului Finantelor Publice in prioritizarea investitiilor, in conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 88/2013, trebuie strans corelata cu dezvoltarea functiilor aferente sistemului de achizitii publice pentru a dezvolta un mecanism unitar care sa asigure eficienta utilizarii banului public;
– Ministerul Finantelor Publice dispune deja de structuri descentralizate a UCVAP, care asigura realizarea functiilor la nivel teritorial;
– Avand in vedere atributiile Ministerului Finantelor Publice in avizarea celorlalte politici sectoriale, se va asigura corelarea politicii in domeniul achzitiilor publice cu obiectivele Europa 2020.

Potrivit Notei de fundamentare,  Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice va avea următoarele atribuții:

a) elaborarea și implementarea Strategiei Naţionale în domeniul achiziţiilor publice, în conformitate cu obligațiile asumate de Guvernul României și de Uniunea Europeană;
b) elaborarea legislației în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu legislația europeană şi asigurarea interpretărilor unitare în domeniu, evitând problemele din trecut datorate supra-legiferării şi instabilităţii legislative;
c) consilierea metodologică a acelor autorităţi contractante cu capacitate administrativă scăzută şi care necesită sprijin real în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică și de concesiune;
d) controlul privind modul de atribuire a contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
e) monitorizarea şi supervizarea funcționării sistemului de achiziții publice în România, astfel încât să poată fi identificate problemele reale de sistem şi să se poată interveni punctual pentru soluţionarea aspectelor divergente;
f) inițierea și susținerea politicilor şi acţiunilor de instruire a personalului implicat în activităţi specifice achiziţiilor publice prin programe de formare specializate pe sectoare de achiziţii (IT, infrastructură, servicii etc.);
g) reprezentarea României în cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru şi al reţelelor de comunicare, organizate de Comisia Europeană, în domeniul achizițiilor publice.

Până la data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern de organizare și funcționare a ANAP, Ministrul Finanțelor Publice asigură coordonarea activității desfășurată de către ANRMAP, UCVAP și compartimentele de verificare a achizițiilor publice din cadrul direcțiilor regionale ale finanțelor publice.

Documente anexate:
Ordonanţă de Urgenţă – publicat în data de 20.05.2015
Notă de fundamentare

- Publicitate -