Potrivit hotărârii 6/2015, recent publicate, Camera Consultanţilor Fiscali anunță organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent. Examenul va fi organizat simultan în centrele din Bucureşti, Cluj-Napoca și Timișoara, sâmbătă 27 iunie 2015.

Înscrierile la examen se fac în perioada 25 mai 2015 – 12 iunie 2015 pe site-ul www.ccfiscali.ro, iar dosarele se depun – în aceeaşi perioadă – direct sau se transmit, prin servicii poştale cu confirmare de primire, la adresa str. Alecu Russo nr.13-19, et.4, ap.9, sectorul 2, Bucureşti. Confirmarea înscrierii, numărul de înregistrare şi modul de soluţionare a cererii de înscriere, se face prin afişare pe site-ul www.ccfiscali.ro, numai după primirea dosarului, verificarea documentelor solicitate pentru înscriere şi înregistrarea acestuia.

Chestionare examen, subiecte rezolvate date în anii anteriori.

Detalii pentru consultant fiscal / ccfiscali.ro:
Potrivit art. 4 alin. (1) din OG nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să fie licențiați ai unei facultăți cu profil economic;
b) să aibă o experiență profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activități:
b1) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislației fiscale;
b2) administrare fiscală;
b3) elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;
b4) activitate financiar-contabilă;
b5) activitate didactică universitară în domeniul finanțelor publice, fiscalitate, politici fiscale și bugetare, contabilitate financiară, finanțele instituțiilor publice;
b6) activitate de consultant fiscal asistent;
c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la lit. b);
d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
e) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

Detalii pentru consultant fiscal asistentccfiscali.ro:
Potrivit art. 4 alin. (2) din OG nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal asistent trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) sa aibă calitatea de licențiat al unei instituții acreditate de învățământ superior cu durata stabilită de lege;
b) să aibă o experiență profesională de minimum 2 ani;
c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din OG nr.71/2001;
d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
e) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021/3110966. Tematica şi bibliografia examenului pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea iunie 2015 (click aici).

- Publicitate -