ART. 144 Scutiri speciale legate de traficul international de bunuri

1121

(1) Sunt scutite de taxa urmatoarele:
a) livrarea de bunuri care urmeaza:
1. sa fie plasate în regim vamal de admitere temporara, cu exonerare totala de la plata drepturilor de import;
2. sa fie prezentate autoritatilor vamale în vederea vamuirii şi, dupa caz, plasate în depozit necesar cu caracter temporar;
3. sa fie introduse într-o zona libera sau într-un antrepozit liber;
4. sa fie plasate în regim de antrepozit vamal;
5. sa fie plasate în regim de perfectionare activa, cu suspendare de la plata drepturilor de import;
6. sa fie plasate în regim de tranzit vamal extern;
7. sa fie admise în apele teritoriale:
– pentru a fi încorporate pe platforme de forare sau de productie, în scopul construirii, repararii, întretinerii, modificarii sau reutilarii acestor platforme ori pentru conectarea acestor platforme de forare sau de productie la continent;
– pentru alimentarea cu carburanti şi aprovizionarea platformelor de forare sau de productie;
8. sa fie plasate în regim de antrepozit de TVA, definit dupa cum urmeaza:
– pentru produse accizabile, orice locatie situata în România, care este definita ca antrepozit fiscal, în sensul art. 4 lit. (b) din Directiva 92/12/CEE, cu modificarile şi completarile ulterioare;
– pentru bunuri, altele decât produsele accizabile, o locatie situata în România şi definita prin norme; a) livrarea de bunuri care urmeaza:
1. sa fie plasate in regim vamal de admitere temporara, cu exonerare totala de la plata taxelor vamale;
2. sa fie prezentate autoritatilor vamale in vederea vamuirii si, dupa caz, plasate in depozit necesar cu caracter temporar;
3. sa fie introduse intr-o zona libera sau intr-un antrepozit liber;
4. sa fie plasate in regim de antrepozit vamal;
5. sa fie plasate in regim de perfectionare activa, cu suspendare de la plata drepturilor de import;
6. sa fie plasate in regim de tranzit vamal extern;
7. sa fie admise in apele teritoriale:
– pentru a fi incorporate pe platforme de forare sau de productie, in scopul construirii, repararii, intretinerii, modificarii sau reutilarii acestor platforme ori pentru conectarea acestor platforme de forare sau de productie la tarm;
– pentru alimentarea cu carburanti si aprovizionarea platformelor de forare sau de productie;
8. sa fie plasate in regim de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, definit dupa cum urmeaza:
– pentru produse accizabile, orice locatie situata in Romania, care este definita ca antrepozit fiscal, in sensul art. 4 lit. (b) din Directiva 92/12/CEE, cu modificarile si completarile ulterioare;
– pentru bunuri, altele decat produsele accizabile, o locatie situata in Romania si definita prin norme;
b) livrarea de bunuri efectuata in locatiile prevazute la lit. a), precum si livrarea de bunuri care se afla in unul dintre regimurile sau situatiile precizate la lit. a);
AC15-2 c) prestarile de servicii aferente livrarilor prevazute la lit. a) sau efectuate in locatiile prevazute la lit. a), pentru bunurile aflate in regimurile sau situatiile prevazute la lit. a); AC15-2
AC15-2 c) prestarile de servicii, altele decat cele prevazute la art. 143 alin. (1) lit. c) si la art. 144^1, aferente livrarilor prevazute la lit. a) sau efectuate in locatiile prevazute la lit. a), pentru bunurile aflate in regimurile sau situatiile prevazute la lit. a); AC15-2
d) livrarile de bunuri care inca se afla in regim vamal de tranzit intern, precum si prestarile de servicii aferente acestor livrari, altele decat cele prevazute la art. 144^1.
e) importul de bunuri care urmeaza sa fie plasate în regim de antrepozit de TVA.
(2) Prin ordin al ministrului finantelor publice se stabilesc documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxa pentru operatiunile prevazute la alin. (1) si, dupa caz, procedura si conditiile care trebuie respectate pentru aplicarea scutirii de taxa.

- Publicitate -

9 COMENTARII