MFP: Modificarea şi completarea HG 518/1995 – drepturi şi obligaţii ale personalului trimis în misiuni externe – PROIECT HG

135

MFP a publicat online pentru consultare publică proiectul de HG pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

Potrivit Noteti de fundamentare, prin proiectul de HG se propune reglementarea acordării personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, a unei indemnizaţii zilnice în valută, denumită indemnizaţie de deplasare, care este compusă din:
a) o sumă zilnică , denumită în continuare diurnă, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană, a celor mărunte uzuale, precum şi a costului transportului în interiorul localităţii în care îşi desfăşoară activitatea;
b) o sumă zilnică, denumită în continuare indemnizație de cazare, în limita căreia personalul trebuie să-şi acopere cheltuielile de cazare. Prin cheltuieli de cazare se înţelege, pe lângă tarifele sau chiria plătite, şi eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.

- Publicitate -

Justificarea sumelor cheltuite în valută, cu excepţia celor reprezentând indemnizația de deplasare, se face pe bază de documente şi se aprobă de către conducătorii unităţilor trimiţătoare; în cazul cheltuielilor medicale este necesar şi avizul policlinicii de specialitate.

De asemenea, pentru personalul care participă la misiuni cu caracter temporar care impun cazare la anumite hoteluri/locații din motive de securitate sau reprezentare, indemnizația de cazare se acordă la nivelul corespunzător tarifelor practicate de către hotelurile în care au loc manifestările respective, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor sau a reprezentanţelor României din ţările respective, cu aprobarea de către conducerile unităţilor trimiţătoare iar aceste sume se justifică pe bază de documente.

Această modificare va avea aplicabilitate şi în cadrul programelor cu finanțare nerambursabilă din partea UE ceea ce va conduce la economii prin reducerea costurilor administrative.

Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 549/2013 privind Sistemul European de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană, cheltuielile cu salariile cuprind toate salariile şi indemnizaţiile, în bani sau în natură, plătite unui angajat în schimbul muncii prestate de acesta în cursul unei perioade contabile.

Includerea sumelor acordate pentru cazare în cuantumul indemnizaţiei de deplasare de care beneficiază personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, vor trebui evidenţiate în bugetele ordonatorilor de credite la titlul “Cheltuieli de personal”. Întrucât aplicarea proiectului presupune modificări în structura economică a bugetelor instituțiilor și autorităților publice, fapt care se poate realiza numai cu ocazia rectificării legilor bugetare, se propune ca prevederile proiectului de hotărâre să intre în vigoare la 1 septembrie 2015.

Propunerea clarifică situațiile specifice anumitor deplasări astfel încât să nu se acorde în mod nejustificat drepturi de cazare, precum situația în care deplasarea în
mijlocul de transport se face pe timpul nopţii sau pe distanţe care nu necesită cazare.

Documente anexate:
Proiect Hotărâre  – publicat în data de 17.06.2015
Notă de fundamentare

- Publicitate -