NOUL COD FISCAL: Amendamente propuse de deputați, RESPINSE în plen sau de comisie

51

ParlamentPe data de 24 iunie 2015, Camera Deputatilor a dezbătut proiectul Noului Cod Fiscal [procedura parlamentară]. Potrivit stenogramei ședinței, Comisia de buget-finanțe a primit 800 de amendamente, din care au fost admise 450 de amendamente şi respinse 350 de amendamente.

Dezbaterea parlamentară a început cu un discurs foarte scurt al ministrului Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici. Ministrul s-a rezumat la impactul bugetar al măsurilor propuse, acesta nu a prezentat principalele modificări introduse prin acest nou cod. După terminarea discursului, ministrul a plecat din sală.

Atitudinea și discursul ministrului au fost taxate de dl Gheorghe-Eugen Nicolăescu care a caracterizat discursul ministrului ca fiind un „mesaj oarecum electoral”, „Asta înseamnă lipsa de importanţă pe care o acordă Ministerul Finanţelor şi Guvernul Codului fiscal.”, a declarat în plen deputatul.

Prezentăm în continuare principalele amendamente, „dezbătute” și RESPINSE în plen:

Dna Maria-Andreea Paul și dl Erdei Dolóczki István au propus introducerea opțiunii microîntreprinderilor de a opta între impozitul pe venit și impozitul pe profit.

Dna Maria-Andreea Paul a propus modificarea art. 51, alin. (1) pentru stabilirea unei alte variante de impozitare a microîntreprinderilor pe venit, astfel: 1% pentru microîntreprinderile care au 2 sau mai mulţi salariaţi, două procente pentru microîntreprinderile care au un singur salariat cu o normă întreagă, astfel încât să diminuăm povara fiscală pe microîntreprinderi. Dna deputat a precizat că 42% din numărul total al microîntreprinderilor, în România, sunt pe pierdere astăzi.

Dl Mihai Tararache a propus introducerea opțiunii de aplicare a unui impozit forfetar anual de către microîntreprinderilor din domeniile CAEN 5510 „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, CAEN 5520 „Facilităţi de cazare pentru vacanţă şi perioade de scurtă durată”, CAEN 5590 „Alte servicii de cazare”, CAEN 5610, CAEN 5621, CAEN 5629, CAEN 5630. Formula de calcul să fi stabilită de către Ministerul Finanţelor Publice, în funcţie de rangul localităţii, suprafaţa utilă a locaţiei şi un coeficient de sezonalitate.

Dl Anton Doboş a propus ca pentru persoanele care au în întreţinere şi copii, deductibilitatea să crească pentru fiecare copil cu 100 de lei.

Domnul Vasile Varga a solicitat respingerea textului adoptat de comisie la 111 alin. (4) [Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal], motivat de faptul că actualul text da girul unor evaziuni fiscale de proporţii. Comisia a propus următorul text: (4) Impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piata realizat de catre Camerele Notarilor Publici, notarul public notifică organelor fiscale respectiva tranzacţie. 

Forma Senatului era: (4) Impozitul aplicabil tranzacţiilor imobiliare se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, actualizat anual, impozitul se calculează la valoarea minimă respectivă, cu excepţia cazului în care tranzacţiile imobiliare sunt încheiate între rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv, precum şi între soţi, potrivit legii, caz în care impozitul se calculează la valoarea declarată de părţi.

Dna Eleonora-Carmen Hărău a propus reducerea contribuțiilor sociale cu între 5,5% și 6%, începând cu 2016, iar începând cu 2018 cu încă 5,3%.

Dl Anton Doboş a propus majorarea venitului neimpozabil (scutit de CASS) din pensii, la 1.050 de lei.

Dl Erdei Dolóczki István a propus aplicarea cotei reduse de 9% pentru furnizarea de apă.

Dl Adrian-Miroslav Merka a propus aplicarea unei cote  reduse TVA de 5% pentru livrarea produselor – alimente, băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice – destinate consumului uman.

Dl Adrian-Miroslav Merka a propus  scăderea nivelului accizei standard pentru băuturi alcoolice la echivalentul a 550 de euro, nivel existent şi în Bulgaria.

Dl Gheorghe Ialomiţianu a propus diminuarea cotei impozitului local pentru clădiri, la între 0,08 şi 0,1% (păstrarea nivelului actual), de la între 0,1% și 0,2%.

Domnul Kelemen Hunor a propus scutirea de impozit local a clădirilor care potrivit legii sunt clasate ca monumente istorice de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale.

Doamna Maria-Andreea Paul a propus ca pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice impozitul pe clădiri să se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,1 şi 0,15 procente”, adică micșorarea intervalului propus de Guvern, 0,08 – 0,2 procente.

Lista amendamentelor respinse de Comisia buget-finante (extras din raaportul comisiei) : CDEP-amendamente-respinse-noul-cod-fiscal

- Publicitate -