codfiscal-net-platitor-sau-nu-de-TVACu scopul de a diminua evaziunea fiscală în domeniul TVA, ANAF restricţionează accesul societăţilor la calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA. Luni, 3 august 2015, au fost publicate în Monitorul Oficial Ordinul ANAF 1965/2015 şi Ordinul ANAF 1966/2015 prin care se modifică modelul cererii de înregistrare şi criteriile care se ţine cont la înregistrarea în scopuri de TVA. Ordinul ANAF 1966 abrogă cererea şi declaraţia anterioare, aprobate prin Ordinul ANAF 112/2015.

Actele normative reglementează în principal:
formularul 088 „Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA”, PDF
formularul 098 „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal” PDF

Cine trebuie să depună formularul 088?

Formularul 088 se depune:
însoţit de formularul 098, de către societăţile care sunt înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal,
odată cu declaraţia de menţiuni (formular 010) sau odată cu formular 099, de către societăţile înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 153 alin. (1) lit. b) şi c) sau alin. (9^1) din Codul fiscal,
la solicitarea organelor fiscale competente, de către persoanele impozabile, societăţi, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 şi care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 153 din Codul fiscal, în situaţii cum ar fi: a) schimbarea sediului social; b) schimbarea administratorilor şi/sau a asociaţilor.

Criteriile ANAF pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operatiuni din sfera TVA

- publicitate -

1. Societatea detine un spatiu cu destinatie sediu social?
Sunt urmarite 5 cazuri posibile privind modul de detinere al spatiului in functie de proprietarul de drept al acestuia sau detinerea prin inchiriere, concesiune, contract de leasing.

2. Domiciliul fiscal este diferit de sediul social?
Se urmareste in aceasta situatie daca domiciliul fiscal este detinut printr-un contract legal.

3. Societatea detine sedii secundare?
In cazul existentei acestor sedii secundare se urmareste titlul legal prin care se pot utiliza aceste sedii secundare.

4. Exista declarate la Registrul comertului toate modificarile constitutive?
Se urmareste corespondenta intre dosarul societatii si evidenta existenta la Registrul comertului.

5. S-a depus declaratia privind respectarea legislatiei din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii?
Se impune existenta acestei declaratii.

6. Asociatii sau administratorii au mai avut calitatea de asociat sau administrator in cadrul altor persoane impozabile?
Se urmareste in principal daca aceste persoane au mai detinut societati, daca sunt lichidate, in insolventa sau in inactivitate temporara ori daca la acestea s-a invalidat codul de TVA.

7. Asociatii sau administratorii detin/au detinut functii la alte persoane impozabile ce au datorii la buget?
Se urmareste daca in ultimii 5 ani anteriori declaratiei aceste persoane au fost participante la persoane impozabile ce au inregistrat obligatii restante la buget.

8. Asociatii sau administratorii au inscrise in cazierul fiscal fapte de natura contraventionala?
Se urmareste existenta contraventiilor de natura fiscala inregistrate in cazierul fiscal al asociatilor sau administratorilor.

9. Ce tip de viza detin cetatenii din afara comunitatii ce au calitate de administrator?
Se urmaresc drepturile primite de acestia prin viza de intrare in Romania.

10. Pot indica asociatii/administratorii 3 persoane din Romania ce pot da relatii despre acestia?
Se solicita prezentarea datelor de contact pentru 3 persoane din Romania ce pot da detalii despre asociati/administratori.

11. Societatea detine conturi bancare in tara sau in strainatate?
Se vor anexa extrase de cont pentru justificarea conturilor bancare.

12. Cum este condusa contabilitatea?
Societatea trebuie sa prezinte persoanele care au atributii in tinerea si conducerea contabilitatii.

13. Care sunt persoanele care depun declaratiile fiscale sau detin certificatul digital pentru depunerea acestora?
Se va prezenta identitatea persoanelor care depun si semneaza declaratiile fiscale.

14. Societatea detine salariati incadrati cu contracte de munca?
Se vor prezenta intre 1 si 3 contracte de munca inregistrate in REVISAL daca exista.

15. Administratorii si asociatii au realizat venituri brute in ultimele 12 luni anterioare depunerii declaratiei?
Se va anexa la aceasta declaratie copii de pe documentele ce atesta veniturile brute realizate anterior.

16. Care sunt indicatorii realizati de asociati/administratori in ultimul an fiscal incheiat?
Se depune doar pentru cazul in care in anul fiscal anterior a existat o activitate economica si se va indica cifra de afaceri si profitul contabil din anul fiscal incheiat.

17. Ce studii/profesii au administratorii persoane fizice si cu ce s-au ocupat in ultimele 12 luni?
Solicitantul va depune documente din care sa rezulte profesia si activitatea desfasurate de administratori in ultimele 12 luni.

18. La cate persoane au mai detinut calitatea de asociat/ administrator actualii asociati/ administratori in ultimii 5 ani?
Se vor enumera persoanele impozabile la care acestia au mai detinut aceasta functie.

19. Daca anterior actualii administratori/ asociati au mai avut aceste functii in alte societati si au creditat aceste societati, care sunt soldurile de creditare?
In caz afirmativ se vor preciza sumele nerestituite de societatile creditate existente in sold la data depunerii formularului.

20. Anterior au mai fost depuse declaratii 088 pentru aceeasi societate?
Se va mentiona daca anterior s-a mai depus formularul 088 in scopul inregistrarii in scopuri de TVA.