taxe-efortPrin Legea nr. 209/20.07.2015 este reglementată anularea următoarelor obligaţii fiscale (amnistie fiscală):

► diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de organul fiscal ca urmare a  reconsiderării/reîncadrării unei activităţi ca activitate dependentă, pentru perioadele fiscale de până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data de 23.07.2015;

► diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de organul fiscal ca urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării de către angajaţii care şi-au desfăşurat activitatea pe teritoriul altei ţări, aferente perioadelor fiscale de până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data de 23.07.2015;

diferentele de TVA aferente veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere ca urmare a depășirii plafonului și neînregistrării ca plătitor de TVA, pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015 și neachitate până la data de 23.07.2015;

contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorată de persoanele pentru care baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este mai mică decât salariul de  bază  minim  brut  pe ţară (inclusiv persoanelor care nu realizează venituri), aferentă  perioadelor  fiscale  cuprinse  între  1 ianuarie 2012 si 30 iunie 2015 şi neachitată până la data de 23.07.2015.

- publicitate -

♦ Organul fiscal nu va emite o decizie de impunere în legătură cu obligaţiile fiscale  şi  accesoriile  pentru perioada  cuprinsă  între  1  ianuarie  2012 şi 30 iunie 2015.
♦ Anularea obligaţiilor fiscale se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale care se comunică contribuabilului;
♦ Procedura de aplicare a Legii nr. 209/2015 se va aproba prin ordin al preşedintelui ANAF care se emite în 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia;
♦ Legea nr. 209/2015 a intrat în vigoare pe 23 iulie 2015.

sursa foto: Shutterstock.com