Culegere-monografii-contabileGhid practic pentru rezolvarea situaţiilor financiare – Culegere de Monografii contabile 

Lucrare unicat în România Culegere de Monografii contabile realizată de Mihaela Benţa şi Adrian Benţa abordează un număr semnificativ de monografii ale tranzacţiilor unei societăţi, atât din perspectiva noilor reglementări contabile conforme cu directivele comunitare, cât şi din perspectiva utilizării principalelor Standarde internaţionale de contabilitate IFRS.

În dinamica societăţii moderne nici măcar directivele contabile nu mai rezistă pentru o perioadă îndelungată de timp. Astfel, începând cu 2015 ne luăm la revedere de la Directiva a IV-a şi Directiva a VII-a a contabilităţii, ultimele directive care au stat la baza pregătirii doctrinelor contabile în ultimii 50 ani la nivelul Comunităţii Europene şi în ultimii 25 ani la nivelul României. Îi urăm bun venit Directivei 34/2013 privind contabilitatea, act normativ obligatoriu de transpus în legislaţiile naţionale din toate statele membre până pe data de 20 iulie 2015.

Din cuprinsul lucrării, menţionăm:

– aproximativ 200 Monografii Contabile ce constituie un ghid practic pentru rezolvarea primelor situaţii financiare întocmite sub auspiciile noilor reglementări contabile

- publicitate -

– monografii contabile obligatoriu de cunoscut pentru orice profesionist contabil

– monografii contabile pentru tranzacţii atipice raportat la aplicarea pentru prima dată a Standardelor internaţionale de contabilitate IFRS

– monografii contabile privind tratamentul fiscal de detaliu

– monografii contabile privind specializarea cu nuanţe puternice de fiscalitate, tratamente pe Standardele internaţionale de contabilitate IFRS, fuziuni şi divizări

Detalii despre modalitatea de comandă cu discount de 15% in libraria online beckshop.ro