(1) Sunt scutite de taxa:
a) importul si achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare in Romania este in orice situatie scutita de taxa in interiorul tarii;

b) achizitia intracomunitara de bunuri al caror import in Romania este in orice situatie scutit de taxa, conform prezentului articol;

c) achizitia intracomunitara de bunuri pentru care, in conformitate cu art. 145 alin. (2) lit. b)-d), persoana care cumpara bunurile in orice situatie ar avea dreptul la rambursarea integrala a taxei care s-ar datora, daca respectiva achizitie nu ar fi scutita;

AC6 d) importul definitiv de bunuri care indeplinesc conditiile pentru scutire prevazute de: Directiva 83/181/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 ce determina domeniul art. 14 (1) (d) al Directivei 77/388/CEE privind scutirea de plata a taxei pe valoarea adaugata la importul final al anumitor marfuri, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 105 din 23 aprilie 1983, cu modificarile si completarile ulterioare, Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoarea adaugata si de accize pentru bunurile importate de catre persoanele care calatoresc din tari terte, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 346 din 29 decembrie 2007, si Directiva 79/2006/CE a Consiliului din 5 octombrie 2006 privind exceptarea de la taxele de import a micului trafic de bunuri cu caracter necomercial din tarile terte, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 286 din 17 octombrie 2006; AC6
AC6 d) importul definitiv de bunuri care îndeplinesc conditiile pentru scutire prevazute de: Directiva 83/181/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 ce determina domeniul art. 14 (1) (d) al Directivei 77/388/CEE privind scutirea de plata a taxei pe valoarea adaugata la importul final al anumitor marfuri, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 105 din 23 aprilie 1983, cu modificarile si completarile ulterioare, Directiva 69/169/CEE a Consiliului din 28 mai 1969 privind armonizarea prevederilor stabilite prin legi, regulamente sau actiuni administrative referitoare la exceptarea de la impozitul pe cifra de afaceri si accizele la import pentru calatoriile internationale, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 133 din 4 iunie 1969, cu modificarile si completarile ulterioare, si Directiva 79/2006/CE a Consiliului din 5 octombrie 2006 privind exceptarea de la taxele de import a micului trafic de bunuri cu caracter necomercial din tarile terte, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 286 din 17 octombrie 2006; AC6
d) importul definitiv de bunuri care indeplinesc conditiile pentru scutire definitiva de taxe vamale, in temeiul Regulamentului 918/83/CEE al Consiliului, din 28 martie 1983, pentru stabilirea unui sistem comunitar privind exceptarile de la taxa vamala, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 105 din 23 aprilie 1983, cu modificarile si completarile ulterioare, al Directivei 83/181/CEE a Consiliului, din 28 martie 1983, ce determina domeniul articolului 14 (1) (d) al Directivei 77/388/CEE privind scutirea de plata a taxei pe valoarea adaugata la importul final al anumitor marfuri, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 105 din 23 aprilie 1983, cu modificarile si completarile ulterioare, al Directivei 69/169/CEE a Consiliului, din 28 mai 1969, privind armonizarea prevederilor stabilite prin legi, regulamente sau actiuni administrative referitoare la exceptarea de la impozitul pe cifra de afaceri si accizele la import pentru calatoriile internationale, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 133 din 4 iunie 1969, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Directivei 78/1035/CEE a Consiliului, din 19 decembrie 1978, privind exceptarea de la taxele de import a micului trafic de bunuri cu caracter necomercial din statele nemembre, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 366 din 28 decembrie 1978, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) importul, în regim diplomatic sau consular, al bunurilor scutite de taxe vamale;
e) importul de bunuri de catre misiunile diplomatice si birourile consulare care beneficiaza de scutire de taxe vamale;

- publicitate -

AC26-2 e^1) importul de bunuri de catre Comunitatea Europeana, Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, Banca Centrala Europeana, Banca Europeana de Investitii sau de catre organismele instituite de Comunitati carora li se aplica Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile si imunitatile Comunitatilor Europene, in limitele si in conditiile stabilite de protocolul respectiv si de acordurile de punere in aplicare a respectivului protocol sau de acordurile de sediu, in masura in care nu conduc la denaturarea concurentei. AC26-2

AC26-2 f) importul de bunuri efectuat in Romania de organismele internationale, altele decat cele mentionate la lit. e^1), recunoscute ca atare de autoritatile publice din Romania, precum si de catre membrii acestora, in limitele si in conditiile stabilite de conventiile internationale de instituire a acestor organisme sau de acordurile de sediu; AC26-2
AC26-2 f) importul de bunuri efectuat în Romania de organismele internationale recunoscute ca atare de autoritatile publice din Romania, precum si de catre membrii acestora, în limitele si în conformitate cu conditiile stabilite în conventiile de înfiintare a acestor organizatii sau prin acorduri de sediu; AC26-2
f) importul de bunuri efectuat de reprezentantele organismelor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania, precum si de catre membrii acestora, in limitele si in conformitate cu conditiile stabilite in conventiile de infiintare a acestor organizatii;

g) importul de bunuri efectuat în Romania de catre fortele armate ale statelor straine membre NATO, pentru uzul acestora sau al personalului civil însotitor ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor, în cazul în care aceste forte iau parte la efortul comun de aparare. Acesta include importul realizat de fortele Marii Britanii si ale Irlandei de Nord stabilite în insula Cipru, conform Tratatului de înfiintare a Republicii Cipru din 16 august 1960, pentru uzul fortelor armate sau al personalului civil care însoteste fortele armate ori pentru aprovizionarea cantinelor lor;
g) importul de bunuri de catre fortele armate ale statelor straine membre NATO, pentru uzul acestora sau al personalului civil insotitor ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor, in cazul in care aceste forte sunt destinate efortului comun de aparare. Acesta include importul realizat de fortele Marii Britanii si ale Irlandei de Nord stabilite in insula Cipru, conform Tratatului de instituire a Republicii Cipru din 16 august 1960, pentru uzul fortelor armate sau al personalului civil care insoteste fortele armate ori pentru aprovizionarea cantinelor lor;

h) reimportul de bunuri în Romania, efectuat de persoana care a exportat bunurile în afara Comunitatii, daca bunurile se afla în aceeasi stare în care se aflau la momentul exportului si daca importul respectiv beneficiaza de scutire de taxe vamale;
h) reimportul de bunuri in Romania, efectuat de persoana care a exportat bunurile in afara Comunitatii, in aceeasi stare in care se aflau la momentul exportului, si care beneficiaza de scutire de taxe vamale;

i) reimportul de bunuri în Romania, efectuat de persoana care a exportat bunurile în afara Comunitatii, pentru a fi supuse unor reparatii, transformari, adaptari, asamblari sau altor lucrari asupra bunurilor mobile corporale, cu conditia ca aceasta scutire sa fie limitata la valoarea bunurilor în momentul exportului acestora în afara Comunitatii;
i) reimportul de bunuri in Romania, efectuat de persoana care a exportat bunurile in afara Comunitatii, pentru a fi supuse unor reparatii,transformari, adaptari, asamblari, cu conditia ca aceasta scutire sa fie limitata la valoarea bunurilor in momentul exportului acestora in afara Comunitatii;

j) importul, efectuat în porturi de catre întreprinderi de pescuit maritim, de produse piscicole pescuite, neprelucrate sau dupa ce au fost conservate în vederea comercializarii, dar înainte de livrare;
j) importul in porturi de capturi, neprocesate sau conservate in vederea comercializarii inainte de a fi livrate, realizate de persoane care efectueaza pescuit maritim;

AC26-2 k) importul de gaz prin intermediul unui sistem de gaze naturale sau prin orice retea conectata la un astfel de sistem ori importul de gaz introdus de pe o nava care transporta gaz intr-un sistem de gaze naturale sau intr-o retea de conducte cu alimentare din amonte, importul de energie electrica, importul de energie termica ori agent frigorific prin intermediul retelelor de incalzire sau de racire; AC26-2
AC26-2 k) importul de gaze naturale prin sistemul de distributie a gazelor naturale si importul de energie electrica; AC26-2

l) importul în Romania de bunuri care au fost transportate dintr-un teritoriu tert sau o tara terta, atunci cand livrarea acestor bunuri de catre importator constituie o livrare scutita conform art. 143 alin. (2);
l) importul in Romania de bunuri care au fost transportate dintr-un teritoriu tert, atunci cand livrarea acestor bunuri de catre importator constituie o livrare scutita, conform art. 143 alin. (2);

m) importul de aur efectuat de Banca Nationala a Romaniei.

(2) Prin norme se stabilesc, acolo unde este cazul, documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxa pentru operatiunile prevazute la alin. (1) si, dupa caz, procedura si conditiile care trebuie indeplinite pentru aplicarea scutirii de taxa.

9 COMENTARII

  1. poate,ca,mai,indicat,ar,fi,scutirea,de,tva,a,transportului,public,in,comun,decat,a,loteriilor,sau,alte,jocuri,de,noroc,poatea,biletul,de,loterie,e,ovaloare,creata,fata,de,biletul,de,transport,carecontine,dejaprobail,impozit,pe,profit,sitva=ul,de,la,pompa,de,benzina,si,salariu,soferului,cu,impozitul,aferent,si,biletul,estecumparat,incazulloteriiei,privat,nureprezintaunserviciu,de,trasport,valoarenu,adaugata,sau,jucataca,la,loterie,transportul,este,unmijlocdetransportintrevalorii,carear,trebui,scutit,de,tva,poatenu,intodeauna,produce,o,valore,ci,doar,o,transporta,iar,daca,se,produce,aceasta,oricumva,fi,taxata,cu,tva,(decide2oridejataxatcutva,odata,la,cumpararedem,prima,benzina,poatechiarpiese,autosaualteuleiruietc,si,apoi,persoanamarfa,transportatadesicheltuieliledetransport,intra,la,materii,prime,in,obtinereaunuialt,produs)

  2. Litera a) a art. 142 a fost modificata de pct. 76 al art. I din ORDONANTA nr. 83/2004.

    Litera g) a art. 142 a fost abrogata de pct. 25 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24/2005, (abrogare aplicabila cu data de 1 iunie 2005). A se vedea si prevederile ORDONANTEI DE URGENTA nr. 30/2005.

    Litera g) a art. 142 a fost abrogata de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163/2005.*)

    *) Art. II din LEGEA nr. 163/2005 abroga Ordonanta de urgenta aGuvernului nr. 24/2005.

    Art. 142 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 110 al art. I din LEGEA nr. 343/2006.