Miercuri, 26 august 2015, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a publicat pentru consultare publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Prin proiectul de OUG se propune reglementarea cadrului financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile alocate României, precum şi a prefinanţării şi cofinanţării
aferente acestei asistenţe, din următoarele fonduri:
– Fondul european de dezvoltare regională,
– Fondul social european,
– Fondul de coeziune,
– Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime – FEPAM și
– Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane în perioada de programare 2014-2020.

Ministerul Finanțelor Publice asigură coordonarea managementului financiar al fondurilor europene şi al contribuţiei publice naţionale totale aferente programelor/proiectelor, putând emite în acest sens instrucţiuni/ghiduri cu caracter obligatoriu pentru autorităţile de management/organismele intermediare în domeniul financiar.

Ministerul Finanţelor Publice asigură gestionarea fondurilor europene prin conturi deschise la Banca Naţională a României şi/sau Trezoreria Statului, stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Proiectul de act normative va fi în deybatare publică până pe 02.09.2015. Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail contact.minister@fonduri-ue.ro până la data de 02.09.2015.

- publicitate -

Referinţe anexate:
Proiect OUG gestionare financiara FEN 2014-2020