Salarizarea personalului plătit din fonduri publice | PROIECT LEGE-CADRU

136

Guvernul, prin Ministerul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, și sindicatele dezbat, începând cu luna iulie 2015, proiectul Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. În discuțiile cu sindicatele din 18 septembrie, reprezentanții ministerului Muncii au avansat intenția de a aproba noua Lege a salarizării astfel încât să producă efecte din 01 ianuarie 2016.
Cu toate că, Guvernul nu a publicat în mod oficial nicio informație privind acest proiect de act normativ și nici proiectul legii-cadru, sindicatele au publicat versiunea din 20 iulie 2015, precum și versiuni ulterioare și modificările propuse.

Documente publicate de sindicate:
PROIECT Legea-cadru text integral, versiunea iulie 2015, publicat de SEDLEX
Informare 17-18 septembrie 2015 asistenta sociala – adminstratie publica
Materiale obținute pe data de 17 septembrie 2015 de Federatia PUBLISIND si SNLP.

- Publicitate -

Potrivit proiectului de act normativ, versiunea obținută în 17 septembrie 2015:
– salariile de bază, soldele/salariile de funcţie şi indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile şi alte drepturi specifice fiecărui domeniu de activitate corespunzător celor 7 familii ocupaţionale de funcţii bugetare, precum şi pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii sunt prevăzute în anexele nr. I – VIII din prezenta lege,
– Salariile de bază, soldele/salariile de funcţie şi indemnizaţiile lunare de încadrare se stabilesc pe funcţii, clase potrivit studiilor, grade/trepte şi gradaţii.
– Potrivit studiilor se stabilesc cinci clase după cum urmează: studii superioare (S); studii superioare de scurtă durată (SSD); studii postliceale (PL); studii medii (M); studii medii şi generale (M,G).
– Fiecare funcţie are, de regulă, trei grade sau trei trepte profesionale şi debutant.
– Fiecărui grad sau treaptă profesională îi corespund, de regulă, cinci gradaţii.
– suma sporurilor, compensaţiilor, primelor şi indemnizaţiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază sau a indemnizaţiilor lunare de încadrare, după caz,
– ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget,
– pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, salariul de bază deţinut se majorează cu 10%,
– personalul care are titlul ştiinţific de doctor şi îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut acest titlu, beneficiază de un spor pentru titlul ştiinţific de 15% din salariul de bază/ solda/salariul de funcție,
– personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, solda/salariul de funcție dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru,
– art. 33 din proiectul de lege prevede că aplicarea prevederilor legi-cadru se realizează etapizat, prin legi anuale de salarizare,
– în situaţia în care salariile în plată pentru luna decembrie 2015 sunt mai mari decât cele prevăzute în anexele la lege se menţin în plată la nivelul aferent lunii decembrie 2015,
– dacă salariile în plată pentru luna decembrie 2015 se situează sub nivelul celor prevăzute în anexele la lege, începând cu 1 ianuarie 2016 acestea se vor majora cu …… din diferenţa dintre salariile pentru luna decembrie 2015 şi cele prevăzute în anexele la lege,
– câştigul salarial brut pe funcţii din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice va respecta ierarhia, în sensul că nici un câştig salarial pentru o funcţie inferioară nu va depăşi câştigul salarial unei funcţii superioare prevăzut în anexele la prezenta lege, atât la personalul civil, cât şi la personalul din domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
– salarizarea absolvenţilor ciclului I şi/sau II (Bologna) se face la nivelul absolvenţilor cu studii superioare de lungă durată (S).

- Publicitate -