SENZAȚIONAL: Noul Cod Fiscal a fost modificat !!!?

52

om-afaceri-povaraEste adevărat, dar nu este nimic senzațional, este chiar monoton, toată lumea este obișnuită ca legislația fiscală să fie modificată frecvent, chiar înainte de a intra în vigoare. Nici modificarea propriu-zisă nu este senzațională, este dovada că legiuitorul nu știe să scrie legi. Prin legiuitor, trebuie înțeles tot sistemul de reglementare, și anume ministere și Parlament, politicieni și funcționari.

Nici modalitatea de aprobare prin ordonanță de urgență nu este senzațională, este monotonă, era senzațional dacă se respecta regula generală, de bun simț, din noul și din vechiul cod fiscal, și anume:

  • Prezentul cod se modifică şi se completează prin lege, care intră în vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. respectiv
  • Prezentul cod se modifică şi se completează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia.
- Publicitate -

NOUL COD FISCAL a fost completat prin art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial din 30 septembrie 2015. 

Completarea este mai mult o măsură administrativă „anticorupție”, mai exact stabilirea unor persoane cu competențe de aprobare a nivelului impozitelor și taxelor locale, atunci când cele în drept nu își pot executa mandatul. Măsurile au scopul de a debloca activitatea autorităților publice locale, în care fie au fost dizolvate consiliile locale, fie primarul nu își poate exercita atribuțiile (ca urmare a încetării mandatului, a suspendării mandatului său a dispunerii de măsuri preventive), fie ambele situații simultan.

A fost completat art. 495 Dispoziţii tranzitorii din CAPITOLUL XII Dispoziţii finale / TITLUL IX Impozite şi taxe locale. Textul actului de modificare:

La articolul 495 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
„g) prin excepţie de la prevederile lit. f), nivelurile impozitelor şi taxelor locale se aprobă prin dispoziţie a primarului, până la expirarea termenului prevăzut la lit. f), în cazul în care consiliul local este dizolvat, sau prin decizie emisă de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale sau de către persoana desemnată în condiţiile art. 55 alin. (81) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu avizul administraţiei judeţene a finanţelor publice până la expirarea termenului prevăzut la lit. f), în cazul în care consiliul local este dizolvat şi primarul nu îşi poate exercita atribuţiile ca urmare a încetării sau suspendării mandatului în condiţiile legii, ori în situaţia în care faţă de acesta au fost dispuse potrivit legii penale măsuri preventive, altele decât cele care determină suspendarea mandatului şi care fac imposibilă exercitarea de către acesta a atribuţiilor prevăzute de lege. Dispoziţia primarului, respectiv decizia secretarului sau persoanei desemnate se aduc la cunoştinţă publică.”

Termenul legal pentru stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 este 10 noiembrie 2015.

Potrivit art. 495 lit. f) din Noul Cod Fiscal, consiliile locale adoptă hotărâri privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. Gresita argumentarea. Guvernul comite o ilegalitate ori de cate ori modifica Codul fiscal, care este NUMAI apanajul Parlamentului. Orice modificare de cod fiscal afecteaza Bugetul Public National, care se poate face numai prin LEGE aprobata de Parlament. PUNCT. Restul este CAN-CAN. Toti Prim Ministrii, care au modificat Codul fiscal sunt penali, Curtea Constitutionala este penala pentru ca nu a stiu sa aplice Constitutia si Legea.