Vineri, 2 octombrie 2015, Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale. Principala măsură propusă prin proiectul de ordonanță este anularea penalităţilor de întârziere restante la 30 septembrie 2015, în anumite condiții.

Impactul buget zero/lipsă … pe surse, sute de milioane

Cu toate că este evident că proiectul de act normativ are un impact negativ asupra veniturilor, nota de fundamentare publicată de MFP nu cuprinde niciun impact bugetar. Surse apropiate celor care au redactat proiectul au declarat pentru Hotnews că suma „iertata” se ridica la cateva sute de milioane de lei.

Facilitățile fiscale condiționate

MFP precizează în nota de fundamentare că prin proiectul de OUG se propun următoarele măsuri fiscale:
1. Anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale către bugetul general consolidat, restante la 30 septembrie 2015
2. Anularea penalităţilor de întârziere datorate și neachitate la 30 septembrie 2015, aferente obligațiilor de plată principale cu termene de plată anterioare datei de 30 septembrie 2015 și stinse până la această dată
3. Anularea penalităţilor de întârziere datorate pentru diferenţele suplimentare de plată declarate de contribuabili prin declaraţie rectificativă cu scadenţă anterioară datei de 30 septembrie 2015,
4. Anularea penalităţilor de întârziere aferente diferenţelor suplimentare stabilite prin decizie de impunere emisă de inspecţia fiscală care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă
5. Alte măsuri
– în cazul contribuabililor pentru care au fost instituite popriri asiguratorii sau executorii, se reglementează posibilitatea contribuabilului de a efectua plăţi din sumele indisponibilizate ca efect al popririi. Măsura se va aplica temporar, între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă și 30 iunie 2016.
– facilitatea fiscală nu se aplică pentru obligaţiile de plată rezultate din raporturile juridice contractuale (redevențe, chirii, dividende), cu excepția redevenţelor miniere, a redevenţelor petroliere şi a redevenţelor rezultate din contracte de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului.
-de asemenea, facilitatea fiscală nu se aplică nici contribuabililor aflați în procedura insolvenței potrivit Legii nr. 85/2014 întrucât acești contribuabili se află sub un regim special în ceea ce privește modul de îndeplinire a obligațiilor de plată.
– dacă îndeplineşte condiţiile, un contribuabil poate beneficia de anularea penalităţilor de întârziere în oricare dintre situaţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă.
-posibilitatea contribuabililor de a notifica organului fiscal intenția de a beneficia de oricare din facilitățile prevăzute.
– în cazul unităţilor administrativ-teritoriale, facilitatea prevăzută de ordonanța de urgenţă se acordă dacă organul deliberativ local, respectiv consiliul local, emite o hotărâre în acest scop. În acest caz, facilitatea vizează anularea a 50% din majorările de întârziere ce reprezintă componenta de penalitate de întârziere.

- publicitate -

Anularea penalităților fiscale este condiționată de plata acestora, la anumite termene. Obligațiile fiscale principale restante la 30 septembrie trebuie plătite până pe 31 martie 2016, iar dobânzile până pe 30 iunie 2016.

Pentru penalitățile de întârziere care pot forma obiectul anulării se instituie un regim special de administrare.

Referințe anexate:
Proiect Ordonanţa de urgenţă– publicat în data de 02.10.2015
Notă de fundamentare

2 COMENTARII