stampilaPersoanele fizice, persoanele juridice de drept privat şi entităţile fără personalitate juridică nu mai au obligaţia de a aplica ştampila:
– pe declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile publice;
– pe documentele sau orice alte înscrisuri emise în relațiile între acestea, cu alte persoane fizice, juridice sau alte entități.

În consecință, orice document emis de sau încheiat între persoane private (PFA, societăți comerciale, ONGuri, etc.) este valabil și fără ștampila.

- Publicitate -

Eliminarea obligației de a a ștampila aceste documente a fost reglementată prin OG 17/2015 și este în vigoare începând cu 23 iulie 2015. Cu această dată, se abrogă toate prevederile legale referitoare la obligaţia aplicării ştampilei de către persoanele menționate mai sus.
Regula nu este aplicabilă instituțiilor și autorităților publice (persoane juridice de drept public) care au în continuare obligația de a ștampila documentele emise de către acestea, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. V din OG 17/2015 prevede:

(1) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile publice.
(2) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relaţia dintre acestea.
(3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă toate prevederile legale referitoare la obligaţia aplicării ştampilei de către persoanele şi entităţile prevăzute la alin. (1) şi (2).

Textul legal nu este destul de explicit, întrucât dacă se interpretează stricto sensu (în sens restrâns), prevederile art. V alin. (1) ar fi aplicabile numai documentelor unilaterale (declarații, cereri, etc.)  care se depun la instituțiile publice, și nu la documentele care se încheie între persoane private și cele publice, cum ar fi contracte de livrare/prestare, procese verbale de recepție, etc.

Factura este valabilă fără semnătură și ștampilă, dacă conține informațiile minime obligatorii stabilite prin art. 155 (19) din Codul Fiscal. Art. 155 alin. (19) din Codul fiscal stabilește că semnarea și ștampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie să le conțină factura.

Indiferent cine este emitentul sau destinatarul facturii, privat sau public, factura fără semnătura și ștampila este valabilă.

sursa foto: Shutterstock.com    

- Publicitate -

4 COMENTARII