Camera Consultantilor Fiscali – CCF organizează pe 7 noiembrie 2015, în București, examene pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal și de consultant fiscal asistent.

Perioada de înscriere la examen este 5 octombrie 2015 – 26 octombrie 2015 pe site-ul www.ccfiscali.ro. Dosarele se depun – în aceeași perioadă –  direct sau se transmit, prin servicii postale cu confirmare de primire, la adresa str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap.9, sectorul 2, București. Confirmarea înscrierii se face prin afișare pe site-ul CCF, numai dupa primirea dosarului, verificarea documentelor solicitate pentru înscriere și înregistrarea acestuia.

Testele grilă examen consultant fiscal și răspunsurile date în anii 2007-2014. În anul 2014, au promovat examenul de consultant fiscal 234 de persoane din 398 persoane înscrise.

Pentru a candida la examenul de atribuire a calității de consultant fiscal, persoanele interesate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții [art. 4 (1) din OG 71/2011]:

a) să fie licențiați ai unei facultăți cu profil economic;
b) să aibă o experiență profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activități:
b1) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislației fiscale;
b2) administrare fiscală;
b3) elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;
b4) activitate financiar-contabilă;
b5) activitate didactică universitară în domeniul finanțelor publice, fiscalitate, politici fiscale și bugetare, contabilitate financiară, finanțele instituțiilor publice;
b6) activitate de consultant fiscal asistent;
c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la lit. b);
d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
e) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

Pentru candida la examenul de atribuire a calității de consultant fiscal asistent, persoanele interesate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții [art. 4 (2) din OG 71/2011]:

a) sa aiba calitatea de licentiat al unei institutii acreditate de invatamant superior cu durata stabilita de lege;
b) sa aiba o experienta profesionala de minimum 2 ani;
c) sa nu aiba antecedente penale pentru savarsirea unor infractiuni sanctionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiara, precum si alte infractiuni in legatura cu exercitarea activitatilor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b) din OG nr.71/2001;
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
e) sa fie apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.

Pentru informații suplimentare accesați site-ul CCF www.ccfiscali.ro sau la tel.021/3110966. Camera Consultantilor Fiscali este organizația profesională care coordonează activitatea de consultanță fiscală din Romania și care are în evidență  peste 6.000 de membri la nivel național. Organizarea profesiei și exercitarea activității de consultanță fiscală este reglementată prin OG 71/2001.

Tematica si bibliografia examenelor – sesiunea noiembrie 2015

- Publicitate -