ceccarCODUL ETIC NAŢIONAL AL PROFESIONIŞTILOR CONTABILI a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 11/216 din 31 martie 2011, în baza Hotărârii Conferinţei Naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi nr. 10/65 din 2 septembrie 2010.

Codul etic național aplicabil contabililor este Codul etic IFAC, ediţia 2009, cu notele explicative din anexa nr. 1 la hotărârea Consiliului Superior CECCAR.

HOTĂRÂREA CONSILIULUI SUPERIOR AL CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA nr. 11/216 din 31 martie 2011
(Prefaţă la Codul etic naţional al profesioniştilor contabili)

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, în vederea punerii în aplicare a Hotărârii nr. 10/65 din 2010 a Conferinţei Naţionale.

1. CECCAR, ca membru al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), se angajează să îndeplinească obiectivul IFAC de dezvoltare şi întărire a unei profesii contabile coordonate la nivel mondial cu standarde armonizate. Pentru a atinge acest obiectiv, IFAC elaborează îndrumări referitoare la etica pentru profesioniştii contabili; IFAC consideră că publicând astfel de îndrumări va îmbunătăţi nivelul de uniformitate al eticii profesionale din întreaga lume.

- publicitate -

2. Ca o condiţie a apartenenţei, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România este obligat să sprijine activitatea IFAC, informând membrii săi şi ai asociaţiilor profesionale patronate de el despre orice regulă de îndrumare elaborată de IFAC şi acţionând, în măsura în care este posibil, pentru adaptarea la condiţiile locale a acesteia. C.E.C.C.A.R.

3. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a hotărât să adopte Codul etic IFAC, ediţia 2009, ca bază pentru cerinţele de etică ale profesioniştilor contabili din România. Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a pregătit o Introducere explicativă (anexa 1) care stabileşte data intrării în vigoare a acestei hotărâri, împreună cu diferenţele semnificative între îndrumările IFAC şi reglementările legislative sau practica din România, precum şi felul cum au fost rezolvate astfel de diferenţe. Totodată, Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a emis o Declaraţie (anexa 2) în legătură cu punerea în aplicare şi însuşirea cerinţelor etice de către profesioniştii contabili.

4. O introducere explicativă în legătură cu statutul fiecărei reguli ulterioare de îndrumare a IFAC va fi adoptată de către Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

5. Acolo unde Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România consideră necesar, vor fi elaborate reguli de aplicare a principiilor prezentului Cod şi cerinţe etice suplimentare cu privire la aspecte importante care nu sunt acoperite de o îndrumare a IFAC.

6. Membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România sunt obligaţi să respecte cerinţele etice publicate de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Neîndeplinirea vădită a acestor cerinţe poate avea ca urmare o investigare a conduitei membrilor efectuată de comisiile de disciplină de la nivel teritorial şi central.

7. Nu este practic posibil să se stabilească cerinţe etice care să se aplice tuturor situaţiilor cu care se pot întâlni profesioniştii contabili. De aceea, profesioniştii contabili trebuie să considere cerinţele etice ca principii de bază pe care trebuie să le urmeze în îndeplinirea activităţii lor.

8. Data de la care se pun în aplicare prezentele reguli de etică este stabilită în introducerea explicativă anexată.

9. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii nr. 07/80 din 25 mai 2007 a Consiliului Superior.

Anexa 1
INTRODUCERE EXPLICATIVĂ

Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a hotărât adoptarea Codului etic internaţional al profesioniştilor contabili emis de IFAC ca propriul Cod etic naţional al profesioniştilor contabili, cu notele explicative de mai jos. Codul astfel adoptat este obligatoriu să fie respectat de către toţi membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi ai asociaţiilor profesionale patronate de Corp, în îndeplinirea serviciilor profesionale realizate în România, începând cu data de 1 ianuarie 2011.

Note explicative
Secţiunea 100
Punctul 1 a fost completat pentru o mai bună adaptare la jurisdicţia locală.
Punctul 5 a fost completat cu principiul respectului faţă de normele tehnice şi profesionale.
După punctul 22 s-au introdus unele prevederi suplimentare cu privire la rezolvarea conflictelor de etică şi s-au introdus punctele 23, 24 şi 25, care cuprind prevederi referitoare la asocierea membrilor, la comportamentul profesioniştilor contabili în misiunile de consultanţă fiscală şi detaliază unele conflicte de interese în activitatea membrilor Corpului.
Secţiunea 120
După punctul 2 s-au introdus unele comentarii privind obiectivitatea.
Secţiunea 240
Punctele 5-8 nu au aplicabilitate.
Secţiunea 270
Prevederile acestei secţiuni nu au aplicabilitate în România

CODUL ETIC 2011 INTEGRAL: Codul_etic_contabil_2011