ART. 76 Stabilirea venitului net din premii si din jocuri de noroc

297

Venitul net este diferenta dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc si suma reprezentand venit neimpozabil.

- Publicitate -

3 COMENTARII