ANAF a colectat în primele 10 luni din 2015 venituri fiscale în sumă de 165.325,17 milioane lei, înregistrând o depăşire cu 7,3% (indice nominal) și cu 11.240 milioane lei (cifre absolute) față de perioada similară a anului 2014. Din aceste venituri colectate în plus față de anul trecut, veniturile colectate din TVA sunt de 5,05 miliarde lei și reprezintă o creștere cu 11,8% indice nominal.

ANAF preciezează că îmbunătățirea colectării și creșterea veniturilor administrate de ANAF au survenit în ciuda efectului de contracție a veniturilor ca rezultat al măsurilor de relaxare a fiscalității care au afectat negativ încasările precum:
1. scăderea CAS cu 5pp,
2. neimpozitarea profitului reinvestit,
3. diminuarea taxei „pe stâlp”de la 1,5% la 1%,
4. creșterea vărsămintelor la pilonul II de pensii,
5. scăderea TVA la alimente de la 24% la 9%.

Cresterea încasărilor la bugetul de stat s-a datorat creșterii generale a volumului obligațiilor fiscale declarate (aprox. 4,3% creștere față de perioada similară din 2014):
– la impozitul pe profit, creșterea încasărilor cu 11,22% s-a datorat creșterilor de viramente ale agenților economici, creșterea impozitului virat de băncile comerciale și intensificarea verificărilor fiscale;
– la impozitul pe venit, s-au încasat cu 2.521 milioane lei (13,19%) mai mult față de 2014 datorită creșterii salariului minim și intensificării controalelor privind combatarea nedeclarării sau subdeclarării veniturilor din salarii, prin extinderea la nivel național a proiectului pilot reducerea salariilor nedeclarate;
– la TVA, încasările au fost cu 5.057 milioane lei mai mult față de 2014. ANAF precizează că separat de influența creșterii economice, veniturile suplimentare din TVA se datorează și diminuării evaziunii fiscale, prin înăsprirea criteriilor pentru înregistrarea TVA, mecanismul de evaluare periodică ulterioară, simplificarea procedurii de anulare a codului de TVA și intensificarea controalelor antifraudă;
– la accize, au fost încasate venituri suplimentare de 1.588 milioane lei, fapt datorat creșterii cu 8% a nivelului accizelor față de anul 2014;
– la alte venituri, creșterea este de 1.388 milioane lei și se datorează creșterii veniturilor din dividente de la companiile de stat, a veniturilor virate de BNR, a sumelor încasate din autorizarea jocurilor de noroc și din veniturile obținute din reglementarea prețului gazelor naturale.

La bugetul asigurărilor sociale de sănătate, ANAF raportează o creștere cu 13,03% a sumelor încasate.

La bugetul asigurărilor sociale de stat, veniturile au scăzut cu 8,59%, pe fondul scăderii cu 5 puncte procentuale a CAS la angajator și creșterii cu 0,5% la 5% a sumelor virate la fondurile private de pensii. În primele 10 luni din 2015, au fost virate la fondurile private de pensii peste 4 miliarde de lei.

- publicitate -

Documente anexate:
Comunicat ANAF 11.11.2015