Vineri, 4 decembrie 2015, Ministerul Finanțelor Publice a publicat online proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016. Legea bugetului de stat pe 2016 prevede și autorizează pentru anul bugetar 2016 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii.

Principalele măsurile cu impact asupra cheltuielilor bugetului general consolidat pe anul 2016, potrivit comunicatului MFP, sunt:
– dublarea alocației de stat pentru copii (1,8 miliarde lei),
– majorarea indemnizațiilor veteranilor de război şi ale persoanelor persecutate din motive etnice şi politice (0,6 miliarde lei),
– majorarea cu 25% a salariilor pentru personalul din unitățile sanitare (1,8 miliarde lei),
– majorarea cu 15% a salariilor pentru personalul din sistemul de învățământ (1,7 miliarde lei),
– majorarea cu 12% a salariilor pentru personalul din instituţiile publice de subordonare locală (1,3 miliarde lei),
– majorarea cu 25% a salariilor pentru personalul din sistemul de asistenţă socială (556 milioane lei) inclusiv a indemnizaţiilor persoanelor cu handicap (240,6 milioane lei),
– majorarea cu 10% a salariilor pentru restul personalului bugetar (3.026 milioane lei),
– actualizare normă de hrană şi echipament pentru militari şi poliţişti (1 miliard lei),
– instituire pensii de serviciu pentru grefieri, personal navigant, personal diplomatic şi consular, funcţionari publici parlamentari (0,3 miliarde lei).
– majorarea pensiilor cu 5% faţă de anul curent.

La construcţia bugetului general consolidat s-au avut în vedere următoarele:
– pentru sănătate a fost alocată suma de 31,2 miliarde lei, reprezentând 4,2% din PIB, cu 3,1 miliarde lei mai mult decât în anul 2015 şi cu 4,5 miliarde lei mai mult decât în anul 2014;
– pentru învăţământ a fost alocată suma de 27 miliarde lei, reprezentând 3,6% din PIB, cu 2,4 miliarde lei mai mult decât în anul 2015 (exclusiv sumele aferente titlurilor executorii) şi cu 6 miliarde lei mai mult decât în anul 2014 (exclusiv sumele aferente titlurilor executorii);
– pentru asigurări şi asistenţă socială a fost alocată suma de 83,3 miliarde lei, reprezentând 11,1% din PIB, cu 3,2 miliarde lei mai mult decât în anul 2015 şi cu 7,9 miliarde lei mai mult decât în anul 2014.
– pentru Apărare s-au alocat 12,8 miliarde lei, 1,7% din PIB, cu 2,4 miliarde lei mai mult decât în anul 2015.
– pentru investiţii, cheltuielile cuprinse în bugetul general consolidat sunt în sumă de 37,7 miliarde lei reprezentând 5,1% din PIB. Este o creştere faţă de estimatul pentru 2015 de peste 4 miliarde de lei.
– menținerea și în anul 2016 a unor măsuri adoptate în anii anteriori, precum: neacordarea pentru personalul bugetar de tichete de masă (1,5 miliarde lei), tichete/vouchere de vacanță (8,5 miliarde lei), premii și ore suplimentare (1,5 miliarde lei), tichete cadou ( 2,9 miliarde lei) și indemnizații la ieșirea la pensie/trecere în rezervă (0,2 miliarde lei);
– menţinerea şi în anul 2016 a măsurilor de impozitare a resurselor naturale aplicate în anii 2014-2015;
– majorarea vărsămintelor pentru Pilonul II de pensii cu 0,1 puncte procentuale în anul 2016;

Referințe anexate:
Proiect Legea bugetului de stat pe anul 2016 – publicat în data de 04.12.2015
Raport privind situaţia macroeconomică pe anul 2016 şi proiecţia acesteia pe anii 2017-2019

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9
Anexa 10
Anexa 11
Anexa12_01
Anexa12_02
Anexa12_03
Anexa12_04
Anexa12_05
Anexa 3 – Bugetele ordonatorilor principali de credite
Administraţia Prezidenţială
Senatul României
Camera Deputaţilor
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Curtea Constituţională
Secretariatul General al Guvernului
Consiliul Legislativ
Curtea de Conturi
Consiliul Concurenţei
Avocatul Poporului
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
Consiliul Naţional al Audiovizualului
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Agriculturii, şi Dezvoltării Rurale
Ministerul Apărării Naţionale
Ministerul Culturii
Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informaţională
Ministerul Educaţiei Naţionale si Cercetarii Stiinţifice
Ministerul Transporturilor
Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri
Ministerul Tineretului şi Sportului
Ministerul Energiei
Ministerul pentru Consultare Publica si Dialog Civic
Ministerul Finanţelor Publice
Ministerul Finanţelor Publice – Acţiuni Generale
Ministerul Fondurilor Europene
Ministerul Justiţiei
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţie Publice
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţie Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Ministerul Public
Ministerul Sănătăţii
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Serviciul Român de Informaţii
Serviciul de Informaţii Externe
Serviciul de Protecţie şi Pază
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
Academia Română
Institutul Cultural Român
Consiliul Superior al Magistraturii
Consiliul Economic şi Social
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
Agenţia Naţională de Integritate
Autoritatea Electorală Permanentă
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Agenţia Naţională de Presă AGERPRES
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor
Societatea Romană de Radiodifuziune
Societatea Romană de Televiziune
Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989
Autoritatea naţională pentru restituirea proprietăţilor
- publicitate -

1 COMENTARIU