consiliulfiscal_roMinisterul Finanțelor Publice (MFP) a solicitat Consiliului fiscal (CF), în seara zilei de vineri, 4 decembrie 2015, în baza art. 53 alin. 2 al Legii Responsabilității Fiscal-Bugetare nr. 69/2010, republicată, opinia cu privire la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016, cel al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2016, Raportul privind situația macroeconomică pentru anul 2016 și proiecția acesteia în perioada 2017-2019, Strategia fiscal-bugetară (SFB) pentru perioada 2016-2018, precum și proiectul Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016.

Conform prevederilor art. 56, alin (2), lit. d) din Legea nr. 69/2010 republicată, în ședința din data de 9 decembrie 2015,  Consiliul fiscal a formulat o serie de opinii şi recomandări.

Principalele concluzii și recomandări ale Consiliului fiscal:

  • construcția bugetară aferentă anului 2016 (dar și proiecția acesteia pe termen mediu) reprezintă un exemplu de manual pentru tot ceea ce Legea Responsabilității Fiscal-Bugetare nr 69/2010 (LRFB) era menită să prevină – legiferare concomitentă a unor reduceri de taxe și a unor majorări de cheltuieli, ambele cu impact bugetar permanent, de natură să creeze premisele unei abateri de durată și foarte dificil de corectat de la echilibrul bugetar, obiectiv față de care România s-a angajat atât prin legislația națională în domeniu (LRFB), cât și prin semnarea unor tratate europene.
  • proiecția bugetară curentă compromite însăși ideea de cadru fiscal-bugetar bazat pe reguli, în condițiile în care toate regulile fiscale statuate de LRFB sunt încălcate. Expunerea de motive aferentă legii plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016 2 notificată CF include în lista comprehensivă a articolelor de lege de la care se face derogare atât art. 4 alin. 1 punctul 3, cel care statuează însuși principiul responsabilității fiscale, cât și art. 6, care formalizează în legislația națională legătura cu Tratatul de funcționare al Uniunii Europene din perspectiva valorilor de referință pentru deficitul bugetar și datoria publică. Expunerea de motive prevede de asemenea derogarea în bloc de la prevederile art. 7 și art. 14 ale LRFB, ceea ce implică și abdicarea de la angajamentul referitor la corectarea deviației, odată apărute, de la obiectivul pe termen mediu.
  • Proiectul de buget pe anul 2016 consemnează o abatere deliberată și de amploare de la toate regulile fiscale instituite atât de legislația națională, cât și de tratatele europene semnate de România și induce o vulnerabilizare de proporții a poziției finanțelor publice complicând substanțial gestionarea acestora în eventualitatea manifestării unor șocuri adverse.
  • riscul de depășire a nivelului de referință de 3% din PIB și de reintrare în procedură de deficit excesiv apare drept semnificativ în 2016 și cu atât mai mult în 2017, construcția bugetară curentă furnizând doar minime marje de siguranță în acest sens, cel mai probabil localizate tot la nivelul cheltuielilor de natura investițiilor
  • Consiliul fiscal recomandă Guvernului accelerarea măsurilor de reformă structurală cu impact asupra ratei de colectare a veniturilor bugetare și asupra eficienței cheltuirii banilor publici. În acest sens, Consiliul fiscal consideră că recuperarea întârzierilor mari și urgentarea implementării programului cu Banca Mondială semnat în 2013 de către România cu privire la modernizarea sistemului de administrare a veniturilor bugetare trebuie să fie o prioritate imediată. În cadrul acestui proiect, infrastructură IT și informatizarea procesului de colectare a taxelor ar ușura foarte mult efortul birocratic de plată a taxelor și ar crește conformarea voluntară. De asemenea, operaționalizarea rapidă a procesului de prioritizare a investițiilor publice și o reformă reală a administrației publice, menită să așeze pe bază de management al performanței, funcționarea statului pe diverse paliere ar putea genera câștiguri însemnate de eficiența la nivelul cheltuielilor bugetare.

Documente anexate:
Opinia Consiliului Fiscal din 9 decembrie

- publicitate -