ORDINUL 3250/2015: Un nou model pentru Declarația 101 Impozitul pe profit

535

ORDINUL ANAF nr. 3.250/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 7 decembrie 2015.

Prin Ordinul nr. 3250/2015, ANAF a aprobat:
– un nou format al declarației 101 pentru impozitul pe profit de plată anual.
– modificarea instrucțiunilor de completare.

Elemntul de noutate este că Formularul 101 a fost adaptat și pentru persoanele juridice rezidente în alte state membre ce obțin venituri din dobânzi în România iar acestea își exercită opțiunea de regularizare a impozitului prin calcul de impozit pe profit față de procedura impozitării veniturilor din dobânzi în categoria impozitului pe venitul din dobânzi datorat de nerezidenți, având în vedere această posibilitate prevăzută de art. 116^1 din Codul fiscal.

Declaraţia se va depune şi de persoanele juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit art. 116^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 116^1 din Codul Fiscal prevede:
(1) Veniturile reprezentând dobânzi obţinute din România de o persoană juridică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, stat cu care România are încheiată o convenţie pentru evitarea dublei impuneri, cu excepţia dobânzilor care intră sub incidenţa prevederilor cap. IV din prezentul titlu, se impun cu cota şi în condiţiile prevăzute de convenţia aplicabilă, dacă persoana juridică prezintă un certificat de rezidenţă fiscală valabil.
(2) Persoana juridică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care obţine venituri reprezentând dobânzi în condiţiile prevăzute la alin. (1), poate opta pentru regularizarea impozitului plătit conform alin.(1) prin declararea şi plata impozitului pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite în titlul II. Impozitul reţinut la sursă potrivit alin. (1) constituie plată anticipată în contul impozitului pe profit şi se scade din impozitul pe profit datorat.
(3) Constituie plată anticipată în contul impozitului pe profit şi se scade din impozitul pe profit datorat şi impozitul reţinut la sursă conform prevederilor art. 116 în condiţiile în care persoana juridică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, stat cu care România are încheiată o convenţie pentru evitarea dublei impuneri, prezintă certificatul de rezidenţă fiscală ulterior realizării venitului.
(4) Veniturile reprezentând dobânzi obţinute din România de o persoană juridică rezidentă într-un stat al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European cu care România nu are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri se impun conform prevederilor art. 116. Dacă persoana juridică prevăzută în prezentul alineat este rezidentă a unui stat din Uniunea Europeană sau din Spaţiul Economic European cu care este încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii, această persoană poate opta pentru regularizarea impozitului plătit conform prevederilor art. 116 prin declararea şi plata impozitului pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite în titlul II. Impozitul reţinut la sursă conform prevederilor art. 116 constituie plată anticipată în contul impozitului pe profit şi se scade din impozitul pe profit datorat.

ORDINUL ANAF 3250/2015 – text integral

- Publicitate -