OUG 51/2015 – Completarea Codului Fiscal

104

În MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015, a fost publicată ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Prin art. 9 din OUG 51/2015 se completează articolul 7 alineatul (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu două noi puncte, punctele 35 şi 36, cu următorul cuprins:
35. reţinere la sursă, numită şi reţinere prin stopaj la sursă – metodă de colectare a impozitelor şi contribuţiilor sociale obligatorii prin care plătitorii de venituri au obligaţia, potrivit legii, de a le calcula, reţine, plăti şi declara;
36. impozite şi contribuţii sociale obligatorii cu reţinere la sursă sau reţinute prin stopaj la sursă – acele impozite şi contribuţii sociale reglementate în prezentul cod pentru care plătitorii de venituri au obligaţia să aplice metoda privind reţinerea la sursă sau reţinerea prin stopaj la sursă.

Potrivit preambulului actului normativ, completarea Codului Fiscal este motivată de intenția de a avea o normă clară, precisă, previzibilă, accesibilă. Măsură este de natură să creeze premisele care să facă posibilă sancţionarea faptei de reţinere şi nevărsare, cu intenţie, într-un anumit termen de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.

OUG 51/2015text integral

- Publicitate -