OUG 51/2015 – Completarea Codului Fiscal

75

În MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015, a fost publicată ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Prin art. 9 din OUG 51/2015 se completează articolul 7 alineatul (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu două noi puncte, punctele 35 şi 36, cu următorul cuprins:
35. reţinere la sursă, numită şi reţinere prin stopaj la sursă – metodă de colectare a impozitelor şi contribuţiilor sociale obligatorii prin care plătitorii de venituri au obligaţia, potrivit legii, de a le calcula, reţine, plăti şi declara;
36. impozite şi contribuţii sociale obligatorii cu reţinere la sursă sau reţinute prin stopaj la sursă – acele impozite şi contribuţii sociale reglementate în prezentul cod pentru care plătitorii de venituri au obligaţia să aplice metoda privind reţinerea la sursă sau reţinerea prin stopaj la sursă.

- Publicitate -

Potrivit preambulului actului normativ, completarea Codului Fiscal este motivată de intenția de a avea o normă clară, precisă, previzibilă, accesibilă. Măsură este de natură să creeze premisele care să facă posibilă sancţionarea faptei de reţinere şi nevărsare, cu intenţie, într-un anumit termen de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.

OUG 51/2015text integral

- Publicitate -