Ministerul Finanțelor Publice a publicat online în secțiunea transparență decizională proiectul de Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Prin proiectul de ordin se aduc clarificări referitoare la întocmirea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2015 şi a raportărilor contabile anuale întocmite de operatorii economici la 31 decembrie 2015, precum şi la depunerea lor la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Prezentul proiect de ordin este structurat în prevederi aplicabile entităţilor care întocmesc situaţii financiare anuale, respectiv prevederi aplicabile entităţilor care întocmesc raportări contabile anuale.

În ceea ce priveşte situaţiile financiare anuale, prin proiectul de ordin se prezintă separat tipurile de situaţii financiare anuale întocmite în funcţie de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare sau Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprimministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

O anexă distinctă la proiectul de ordin este consacrată societăţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. Acestea urmează să întocmească atât situaţii financiare anuale individuale în baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi raportări contabile anuale, în formatul prevăzut prin proiectul de ordin.

- publicitate -

Un alt aspect reglementat prin proiectul de ordin se referă la structura situaţiilor financiare anuale întocmite de către persoanele juridice fără scop patrimonial care desfăşoară activităţi economice și activităţi cu destinaţie specială și aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Referințe anexate:
Proiect Ordin – publicat în data de 14.12.2015
Referat de apobare