LEGEA 339/2015 – Legea bugetului de stat pe 2016

417

LEGEA bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339 din 18 Decembrie 2015, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 941 din 19 Decembrie 2015 (sâmbătă).

Legea bugetului de stat pe anul 2016
Anexa 3 – Bugetele ordonatorilor principali de credite
Administraţia Prezidenţială
Senatul României
Camera Deputaţilor
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Curtea Constituţională
Secretariatul General al Guvernului
Consiliul Legislativ
Curtea de Conturi
Consiliul Concurenţei
Avocatul Poporului
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
Consiliul Naţional al Audiovizualului
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Agriculturii, şi Dezvoltării Rurale
Ministerul Apărării Naţionale
Ministerul Culturii
Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Stiinţifice
Ministerul Transporturilor
Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
Ministerul Tineretului şi Sportului
Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic
Ministerul Finanţelor Publice
Ministerul Finanţelor Publice – Acţiuni Generale
Ministerul Fondurilor Europene
Ministerul Justiţiei
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţie Publice
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţie Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Ministerul Public
Ministerul Energiei
Ministerul Sănătăţii
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Serviciul Român de Informaţii
Serviciul de Informaţii Externe
Serviciul de Protecţie şi Pază
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
Academia Română
Institutul Cultural Român
Consiliul Superior al Magistraturii
Consiliul Economic şi Social
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România
Agenţia Naţională de Integritate
Autoritatea Electorală Permanentă
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Agenţia Naţională de Presă AGERPRES
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor
Societatea Romană de Radiodifuziune
Societatea Romană de Televiziune
Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989
Autoritatea naţională pentru restituirea proprietăţilor

 

- Publicitate -