HG 1000/2015 – Faptele care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor
2015-12-30 – Publicată în Monitorul Oficial nr. 977 din 30.12.2015

HOTĂRÂRE nr. 1.000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislației în vigoare

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic.
(1) Faptele sancționate de legile fiscale, contabile, vamale și de cele care privesc disciplina financiară pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al contribuabilului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 14 februarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

- publicitate -

PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOȘ
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice, Anca Dana Dragu

ANEXĂ
FAPTELE pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al contribuabililor

Nr. crt.

Descrierea faptei

Actul normativ care prevede faptaActul normativ care prevede sancțiuneaSancțiunea prevăzută de lege

A.

Fapte care constituie infracțiuni potrivit Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare

1Fapta contribuabilului care nu reface, cu intenție sau din culpă, documentele de evidență contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de controlArt. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareArt. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 6 luni la 5 ani
2Refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale și bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somațieArt. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareArt. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la un an la 6 ani
3Împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condițiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamaleArt. 5 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareArt. 5 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la un an la 6 ani
4Deținerea sau punerea în circulație, fără drept, a timbrelor, banderolelor ori formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim specialArt. 7 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareArt. 7 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi
5Tipărirea, folosirea, deținerea sau punerea în circulație, cu știință, de timbre, banderole ori formulare tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificateArt. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareArt. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi
6Stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidatArt. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareArt. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 3 ani la 10 ani și interzicerea unor drepturi
7Asocierea în vederea săvârșirii faptei prevăzute de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareArt. 8 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareArt. 8 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 5 ani la 15 ani și interzicerea unor drepturi
8Tentativa la infracțiunile prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareArt. 8 alin. (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareArt. 8 alin. (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareSe pedepsește conform legii.
9Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscaleArt. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareArt. 9 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi.
Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.
10Omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscaleArt. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareArt. 9 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi.
Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.
11Evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscaleArt. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareArt. 9 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi.
Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.
12Alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat sau de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscaleArt. 9 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareArt. 9 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi.
Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani.
Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.
13Executarea de evidențe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscaleArt. 9 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareArt. 9 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi.
Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.
14Sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscaleArt. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareArt. 9 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi.
Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.
15Substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor sau de către terțe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală și ale Codului de procedură penală în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscaleArt. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareArt. 9 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi.
Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani. Dacă prin faptă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.
B.

Fapte care constituie infracțiuni potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare

16Dobândirea, în contul societății, de acțiuni ale altor societăți, la un preț pe care îl știe vădit superior valorii lor efective, sau vinderea, pe seama societății, de acțiuni pe care aceasta le deține, la prețuri despre care are cunoștință că sunt vădit inferioare valorii lor efective, în scopul obținerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba societății, de către fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societățiiArt. 272 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 272 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 6 luni la 3 ani ori amendă
17Folosirea, cu rea-credință, a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, de către fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societățiiArt. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 272 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 6 luni la 3 ani ori amendă
18Încasarea sau plata de dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsa situației financiare anuale sau contrar celor rezultate din aceasta, de către fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societățiiArt. 2721 lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 2721 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la un an la 5 ani
19Îndeplinirea hotărârilor adunării generale referitoare la schimbarea formei societății, fuziune, divizare, dizolvare, reorganizare sau reducere a capitalului social, fără informarea organului judiciar ori cu încălcarea interdicției stabilite de acesta, în cazul în care față de societate s-a început urmărirea penală, de către administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societățiiArt. 274 lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 274 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la o lună la un an ori amendă
20Efectuarea de plăți asociaților cu încălcarea dispozițiilor art. 256 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către lichidatorArt. 278 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 278 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la o lună la un an sau amendă
21Transmiterea fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteiaArt. 2801 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 2801 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la un an la 5 ani
22Folosirea, cu știință, a actelor unei societăți radiate, în scopul producerii de consecințe juridiceArt. 2803 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 2803 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 3 luni la 3 ani sau amendă
C.

Fapte care constituie infracțiuni potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

23Producerea de produse accizabile ce intră sub incidența regimului de antrepozitare prevăzut la titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentăArt. 2961 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2961 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 2 ani la 7 ani
24Achiziționarea de alcool etilic și de distilate în vrac de la alți furnizori decât antrepozitarii autorizați pentru producție sau expeditorii înregistrați de astfel de produse, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscalArt. 2961 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2961 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 1 an la 4 ani.
Organul de control competent dispune
oprirea activității, sigilarea instalației în
conformitate cu procedurile tehnologice de
închidere a instalației și înaintează în
termen de 3 zile actul de control autorității
fiscale care a emis autorizația, cu
propunerea de suspendare a autorizației de
antrepozit fiscal, destinatar înregistrat sau
expeditor înregistrat, după caz.
25Livrarea produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din antrepozitele fiscale către cumpărători, persoane juridice, fără deținerea de către antrepozitul fiscal expeditor a documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantității ce urmează a fi facturatăArt. 2961 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2961 alin. (2) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 2 ani la 7 ani.
Organul de control competent dispune oprirea activității, sigilarea instalației în
conformitate cu procedurile tehnologice de
închidere a instalației și înaintează în
termen de 3 zile actul de control autorității
fiscale care a emis autorizația, cu
propunerea de suspendare a autorizației de
antrepozit fiscal, destinatar înregistrat sau
expeditor înregistrat, după caz.
26Marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării ori deținerea în antrepozitul fiscal a produselor marcate în acest felArt. 2961 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2961 alin. (2) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 2 ani la 7 ani.
Organul de control competent dispune
oprirea activității, sigilarea instalației în
conformitate cu procedurile tehnologice de
închidere a instalației și înaintează în
termen de 3 zile actul de control autorității
fiscale care a emis autorizația, cu
propunerea de suspendare a autorizației de
antrepozit fiscal, destinatar înregistrat sau
expeditor înregistrat, după caz.
27Refuzul sub orice formă al accesului autorităților competente cu atribuții de control pentru efectuarea de verificări inopinate în antrepozitele fiscaleArt. 2961 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2961 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 1 an la 4 ani.
Organul de control competent dispune
oprirea activității, sigilarea instalației în
conformitate cu procedurile tehnologice de
închidere a instalației și înaintează în
termen de 3 zile actul de control autorității
fiscale care a emis autorizația, cu
propunerea de suspendare a autorizației de
antrepozit fiscal, destinatar înregistrat sau
expeditor înregistrat, după caz.
28Livrarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obținerii de produse accizabile, altfel decât se prevede la titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscalArt. 2961 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2961 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 6 luni la 2 ani
29Achiziționarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obținerii de produse accizabile, altfel decât se prevede la titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscalArt. 2961 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2961 alin. (2) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 6 luni la 2 ani.
Organul de control competent dispune
oprirea activității, sigilarea instalației în
conformitate cu procedurile tehnologice de
închidere a instalației și înaintează în
termen de 3 zile actul de control autorității
fiscale care a emis autorizația, cu
propunerea de suspendare a autorizației de
antrepozit fiscal, destinatar înregistrat sau
expeditor înregistrat, după caz.
30Deținerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 țigarete, 400 țigări de foi de 3 grame, 200 țigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, peste 300 litriArt. 2961 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2961 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 1 an la 4 ani
31Folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum și amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantități de alcool sau distilate necontorizateArt. 2961 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2961 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 1 an la 4 ani
32Eliberarea pentru consum, deținerea în afara unui antrepozit fiscal, transportul inclusiv în regim suspensiv de accize, utilizarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea, pe teritoriul României, a produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor, nemarcate și necolorate sau marcate și colorate necorespunzător, cu excepțiile prevăzute la art. 20669 alin. (15) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscalArt. 2961 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2961 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 1 an la 4 ani
Organul de control competent dispune
oprirea activității, sigilarea instalației în
conformitate cu procedurile tehnologice de
închidere a instalației și înaintează în
termen de 3 zile actul de control autorității
fiscale care a emis autorizația, cu
propunerea de suspendare a autorizației de
antrepozit fiscal, destinatar înregistrat sau
expeditor înregistrat, după caz.
33Marcarea și/sau colorarea produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor cu alte substanțe decât cele prevăzute la art. 20669 alin. (16) și (18) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscalArt. 2961 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2961 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 1 an la 4 ani
Organul de control competent dispune
oprirea activității, sigilarea instalației în
conformitate cu procedurile tehnologice de
închidere a instalației și înaintează în
termen de 3 zile actul de control autorității
fiscale care a emis autorizația, cu
propunerea de suspendare a autorizației de
antrepozit fiscal, destinatar înregistrat sau
expeditor înregistrat, după caz.
34Folosirea de substanțe și procedee care au ca efect neutralizarea totală sau parțială a colorantului și/sau marcatorului prevăzuți/prevăzut la art. 20669 alin. (16) și
(18) utilizați la marcarea și colorarea produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, sau asimilate acestora din punctul de vedere al nivelului accizelor
Art. 2961 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2961 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 1 an la 4 ani
Organul de control competent dispune
oprirea activității, sigilarea instalației în
conformitate cu procedurile tehnologice de
închidere a instalației și înaintează în
termen de 3 zile actul de control autorității
fiscale care a emis autorizația, cu
propunerea de suspendare a autorizației de
antrepozit fiscal, destinatar înregistrat sau
expeditor înregistrat, după caz.
D.

Fapte care constituie infracțiuni potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

35Producerea de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare prevăzut în titlul VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentăArt. 452 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 452 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 2 ani la 7 ani
36Achiziționarea de alcool etilic și de distilate în vrac de la alți furnizori decât antrepozitarii autorizați pentru producție sau expeditorii înregistrați de astfel de produse, potrivit titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 452 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 452 alin. (2) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la un an la 5 ani
După constatarea faptelor, organul de
control competent dispune oprirea activității,
sigilarea instalației în conformitate cu
procedurile tehnologice de închidere a
instalației și înaintează actul de control
autorității fiscale care a emis autorizația, cu
propunerea de suspendare a autorizației de
antrepozit fiscal.
37Livrarea produselor energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din antrepozitele fiscale sau locurile de recepție în cazul destinatarilor înregistrați către cumpărători, persoane juridice, fără deținerea de către antrepozitarul autorizat sau a destinatarului autorizat expeditor a documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantității ce urmează a fi facturatăArt. 452 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 452 alin. (2) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 2 ani la 7 ani
După constatarea faptelor, organul de
control competent dispune oprirea activității,
sigilarea instalației în conformitate cu
procedurile tehnologice de închidere a
instalației și înaintează actul de control
autorității fiscale care a emis autorizația, cu
propunerea de suspendare a autorizației de
antrepozit fiscal.
38Marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării ori deținerea în antrepozitul fiscal a produselor marcate în acest felArt. 452 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 452 alin. (2) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 2 ani la 7 ani
După constatarea faptelor, organul de
control competent dispune oprirea activității,
sigilarea instalației în conformitate cu
procedurile tehnologice de închidere a
instalației și înaintează actul de control
autorității fiscale care a emis autorizația, cu
propunerea de suspendare a autorizației de
antrepozit fiscal.
39Refuzul sub orice formă a accesului autorităților competente cu atribuții de control pentru efectuarea de verificări inopinate în antrepozitele fiscaleArt. 452 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 452 alin. (2) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la un an la 5 ani
După constatarea faptelor, organul de
control competent dispune oprirea activității,
sigilarea instalației în conformitate cu
procedurile tehnologice de închidere a
instalației și înaintează actul de control
autorității fiscale care a emis autorizația, cu
propunerea de suspendare a autorizației de
antrepozit fiscal.
40Livrarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obținerii de produse accizabile, altfel decât se prevede în titlul VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 452 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 452 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 6 luni la 3 ani
41Achiziționarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obținerii de produse accizabile, altfel decât se prevede în titlul VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 452 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 452 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 6 luni la 3 ani
După constatarea faptelor, organul de
control competent dispune oprirea activității,
sigilarea instalației în conformitate cu
procedurile tehnologice de închidere a
instalației și înaintează actul de control
autorității fiscale care a emis autorizația, cu
propunerea de suspendare a autorizației de
antrepozit fiscal.
42Deținerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, 400 țigări de foi de 3 grame, 200 țigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, peste 300 litriArt. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 452 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la un an la 5 ani
43Folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum și amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantități de alcool sau distilate necontorizateArt. 452 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 452 alin. (2) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la un an la 5 ani
După constatarea faptelor, organul de
control competent dispune oprirea activității,
sigilarea instalației în conformitate cu
procedurile tehnologice de închidere a
instalației și înaintează actul de control
autorității fiscale care a emis autorizația, cu
propunerea de suspendare a autorizației de
antrepozit fiscal.
44Eliberarea pentru consum, deținerea în afara unui antrepozit fiscal, transportul inclusiv în regim suspensiv de accize, utilizarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea, pe teritoriul României, a produselor energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau asimilate acestora din punctul de vedere al nivelului accizelor, nemarcate și necolorate sau marcate și colorate necorespunzător, cu excepțiile prevăzute la art. 425 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 452 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 452 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la un an la 5 ani
45Nerespectarea prevederilor art. 427 alin. (5) și art. 430 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 452 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 452 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la un an la 5 ani
46Nerespectarea prevederilor art. 427 alin. (6) și art. 430 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 452 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 452 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 2 ani la 7 ani
E.

Fapte care constituie infracțiuni potrivit Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare

47Introducerea în sau scoaterea din țară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamalArt. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 2 ani la 7 ani și interzicerea unor drepturi
48Introducerea în sau scoaterea din țară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor și mai mare de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuriArt. 270 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 270 alin. (1) și (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 2 ani la 7 ani și interzicerea unor drepturi
49Introducerea în sau scoaterea din țară, de două ori în decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mică de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor și mai mică de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuriArt. 270 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 270 alin. (1) și (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 2 ani la 7 ani și interzicerea unor drepturi
50Înstrăinarea sub orice formă a mărfurilor aflate în tranzit vamalArt. 270 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 270 alin. (1) și (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 2 ani la 7 ani și interzicerea unor drepturi
51Colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteiaArt. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 270 alin. (1) și (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 2 ani la 7 ani și interzicerea unor drepturi
52Introducerea în sau scoaterea din țară, fără drept, de arme, muniții, materiale explozibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanțe radioactive, substanțe toxice, deșeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoaseArt. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 3 ani la 12 ani și interzicerea unor drepturi, dacă legea penală nu prevede o pedeapsă mai mare
53Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri ori la alte cantități de mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamăArt. 272 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 272 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 2 ani la 7 ani și interzicerea unor drepturi
54Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificateArt. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 3 ani la 10 ani și interzicerea unor drepturi
55Faptele prevăzute la art. 270- 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, săvârșite de una sau mai multe persoane înarmate ori de două sau mai multe persoane împreunăArt. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 5 ani la 15 ani și interzicerea unor drepturi
56Tentativa la infracțiunile prevăzute la art. 270-274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 275 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 275 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioareSe pedepsește conform legii.
F.

Fapte care constituie infracțiuni potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

57Schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepseiArt. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 3 la 10 ani
58Ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuniArt. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 3 la 10 ani
59Dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuniArt. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareÎnchisoare de la 3 la 10 ani
60Tentativa la infracțiunile prevăzute la art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 29 alin. (2) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 29 alin. (2) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareSe pedepsește conform legii.
G.

Fapte care constituie infracțiuni potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare

61Desfășurarea fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de norocArt. 23 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 23 alin. (1) și art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la o lună la un an sau amendă Pentru persoana juridică amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei și pedeapsa complementară a dizolvării
62Organizarea de jocuri de noroc prin intermediul rețelelor de radio ori prin intermediul altor mijloace de transmisie asimilateArt. 23 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 23 alin. (2) și art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă
Pentru persoana juridică amendă de la
10.000 lei la 100.000 lei și pedeapsa
complementară a dizolvării
63Organizarea de pariuri bazate pe rezultatele unor concursuri clandestine organizate în alte condiții decât cele prevăzute de normele legale în vigoareArt. 23 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 23 alin. (2) și art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă
Pentru persoana juridică amendă de la
10.000 lei la 100.000 lei și pedeapsa
complementară a dizolvării
64Organizarea de jocuri clandestine ale căror rezultate pot fi influențate prin dexteritatea mânuitorului mijloacelor de joc în scopul obținerii unor venituriArt. 23 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 23 alin. (2) și art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă
Pentru persoana juridică amendă de la
10.000 lei la 100.000 lei și pedeapsa
complementară a dizolvării
65Organizarea de jocuri de bingo, în baza aceleiași autorizații de exploatare a jocurilor de noroc, în mai mult de o locațieArt. 23 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 23 alin. (2) și art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă
Pentru persoana juridică amendă de la
10.000 lei la 100.000 lei și pedeapsa
complementară a dizolvării
66Folosirea sau deținerea în vederea folosirii într-o sală de jocuri de jetoane – sau orice alt suport material al taxei de participare la jocurile respective – false, știind că acestea sunt falsificateArt. 25 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 25 și art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă
Pentru persoana juridică amendă de la
10.000 lei la 100.000 lei și pedeapsa
complementară a dizolvării
67Organizarea sau exploatarea jocurilor frauduloaseArt. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 25 și art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă
Pentru persoana juridică amendă de la
10.000 lei la 100.000 lei și pedeapsa
complementară a dizolvării
68Comunicarea către autoritățile competente de informații false cu privire la activitatea de jocuri de noroc pe care o desfășoară, organizează sau o exploatează, refuză să furnizeze informațiile solicitate ori obstrucționează controlul efectuat de organele cu atribuții de supraveghere și control în acest domeniuArt. 25 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 25 și art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă
Pentru persoana juridică amendă de la
10.000 lei la 100.000 lei și pedeapsa
complementară a dizolvării
69Comunicarea către autoritățile competente de informații incomplete, în scopul de a disimula anumite situații reale referitoare la activitatea de jocuri de noroc sau de a nu intra sub incidența prevederilor art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 25 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 25 și art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
Pentru persoana juridică amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei și pedeapsa complementară a dizolvării.
70Participarea, în calitate de participant, la un joc de noroc la distanță definit la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul unor echipamente și mijloace tehnice sau al oricăror mijloace asimilate, în scopul de a-și disimula identitatea ori identitatea beneficiarului real al operațiunilor financiare aferenteArt. 25 lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 25 și art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă Pentru persoana juridică amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei și pedeapsa complementară a dizolvării
71Influențarea sau alterarea rezultatelor unui joc de noroc la distanță definit la art. 10 alin.
(1) lit. h)-n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă are calitatea de organizator, participant ori dacă deține controlul direct sau indirect asupra activității de jocuri de noroc în cauză
Art. 25 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 25 și art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă Pentru persoana juridică amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei și pedeapsa complementară a dizolvării
H.

Fapte care constituie infracțiuni potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată

72Fapta persoanei care utilizează sumele destinate asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale în alte scopuri decât cele prevăzute de legeArt. 98 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicatăArt. 98 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicatăÎnchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă
I.

Fapte care constituie infracțiuni potrivit Legii nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările și completările ulterioare

73Emiterea unui cec fără a fi avut autorizarea trasuluiArt. 84 pct. 1 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările și completările ulterioareArt. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 6 luni până la un an sau cu amendă
74Emiterea unui cec fără a avea la tras disponibil suficient sau dispunerea în tot ori în parte de disponibilul avut mai înainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentareArt. 84 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările și completările ulterioareArt. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 6 luni până la un an sau cu amendă
75Emiterea unui cec cu dată falsă sau căruia îi lipsește unul dintre următoarele elemente esențiale:
a) denumirea de cec;
b) suma de bani ce trebuie plătită;
c) numele trasului;
d) data emiterii cecului;
e) semnătura prevăzută la art. 11 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările și completările ulterioare
Art. 84 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările și completările ulterioareArt. 84 Din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 6 luni până la un an sau cu amendă
76Emiterea unui cec cu încălcarea prevederilor art. 6 alin. 3 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările și completările ulterioareArt. 84 pct. 4 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările și completările ulterioareArt. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 6 luni până la un an sau cu amendă
J.

Fapte care constituie infracțiuni potrivit Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare

77Folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele eiArt. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioareArt. 181 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi
Dacă fapta a produs consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.
78Omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit legii pentru obținerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduriArt. 181 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioareArt. 181 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi
Dacă fapta a produs consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.
79Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele eiArt. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioareArt. 181 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi
Dacă fapta a produs consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.
80Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației unui folos legal obținut, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele eiArt. 182 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioareArt. 182 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi
Dacă fapta a produs consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.
81Folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul general al Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele eiArt. 183 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioareArt. 183 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi
Dacă fapta a produs consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.
82Omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit legii, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul general al Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele eiArt. 183 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioareArt. 183 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioareÎnchisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi
Dacă fapta a produs consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.
83Tentativa infracțiunilor prevăzute la art. 181-183 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioareArt. 184 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioareArt. 184 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioareSe pedepsește conform legii.
K.

Fapte care constituie contravenții potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

84Deținerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor și datoriilor, precum și efectuarea de operațiuni economico- financiare, fără să fie înregistrate în contabilitateArt. 41 pct. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 42 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.000 lei la 10.000 lei
85Nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice, respectiv de instituțiile cu atribuții de reglementare în domeniul contabilității prevăzute la art. 4 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la întocmirea și utilizarea documentelor justificative și contabile pentru toate operațiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea și arhivarea acestora, precum și reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruseArt. 41 pct. 2 lit. c) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 42 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 300 la 4.000 lei
86Nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice, respectiv de instituțiile cu atribuții de reglementare în domeniul contabilității prevăzute la art. 4 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la întocmirea, semnarea și depunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a situațiilor financiare anuale și, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, precum și a raportărilor contabileArt. 41 pct. 2 lit. e) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 42 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎncălcarea prevederilor referitoare la întocmire și semnare, cu amendă de la
2.000 lei la 3.000 lei; a celor referitoare la depunerea în termenul legal, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la
3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare, și cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare
87Nerespectarea prevederilor referitoare la obligația membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere de a întocmi și de a publica situațiile financiare anualeArt. 41 pct. 5 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 42 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 400 la 5.000 lei
88Nerespectarea prevederilor referitoare la obligația membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere ale societății-mamă de a întocmi și de a publica situațiile financiare anuale consolidateArt. 41 pct. 6 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 42 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 10.000 la 30.000 lei
89Nerespectarea obligației privind auditarea, conform legii, a situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidateArt. 41 pct. 7 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 42 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 30.000 la 40.000 lei
90Nedepunerea, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate, precum și a raportărilor contabileArt. 41 pct. 8 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 42 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 la 5.000 lei
L.

Fapte care constituie contravenții potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

91Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareAmendă de la 10.000 lei la 30.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;
b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;
c) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;
e) anularea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități;
f) închiderea unității.
92Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (7) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareAmendă de la 10.000 lei la 30.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;
b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;
c) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;
e) anularea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități;
f) închiderea unității.
93Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (8) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareAmendă de la 10.000 lei la 30.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;
b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;
c) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;
e) anularea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități;
f) închiderea unității.
94Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareAmendă de la 10.000 lei la 30.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;
b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;
c) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;
e) anularea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități;
f) închiderea unității.
95Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) teza a treia din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareAmendă de la 15.000 lei la 50.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;
b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;
c) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;
e) anularea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități;
f) închiderea unității.
96Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareAmendă de la 15.000 lei la 50.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;
b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;
c) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;
e) anularea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități;
f) închiderea unității.
97Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 11 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareAmendă de la 15.000 lei la 50.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;
b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;
c) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;
e) anularea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități;
f) închiderea unității.
98Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 12 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareAmendă de la 15.000 lei la 50.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;
b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;
c) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;
e) anularea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități;
f) închiderea unității.
99Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 13 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareAmendă de la 15.000 lei la 50.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;
b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;
c) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;
e) anularea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități;
f) închiderea unității.
100Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareAmendă de la 15.000 lei la 50.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;
b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;
c) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;
e) anularea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități;
f) închiderea unității.
101Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 15 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareAmendă de la 15.000 lei la 50.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;
b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;
c) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;
e) anularea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități;
f) închiderea unității.
102Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareAmendă de la 15.000 lei la 50.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;
b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;
c) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;
e) anularea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități;
f) închiderea unității.
103Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 19 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareAmendă de la 15.000 lei la 50.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;
b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;
c) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;
e) anularea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități;
f) închiderea unității.
104Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 20 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareAmendă de la 15.000 lei la 50.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;
b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;
c) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;
e) anularea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități;
f) închiderea unității.
105Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 21 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareAmendă de la 15.000 lei la 50.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;
b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;
c) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;
e) anularea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități;
f) închiderea unității.
106Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 24 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareArt. 28 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioareAmendă de la 15.000 lei la 50.000 lei Persoanei juridice i se poate/pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;
b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității operatorului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;
c) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;
e) anularea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități;
f) închiderea unității.
M.

Fapte care constituie contravenții potrivit Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

107Nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală sau de mențiuniArt. 219 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice
108Neîndeplinirea la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor și veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume, precum și orice informații în legătură cu impozitele, taxele, contribuțiile, bunurile și veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestoraArt. 219 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice
109Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 56 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscalăArt. 219 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 219 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la
25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice
110Nerespectarea obligației prevăzute la art. 57 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscalăArt. 219 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 219 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la
25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice
111Nerespectarea obligației prevăzute la art. 105 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscalăArt. 219 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 219 alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei, pentru persoanele juridice
112Neducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite potrivit art. 79 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscalăArt. 219 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 219 alin. (2) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice
113Neducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite potrivit art. 80 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscalăArt. 219 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 219 alin. (2) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la
12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice
114Neducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite potrivit art. 105 alin. (9) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscalăArt. 219 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 219 alin. (2) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la
12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice
115Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 53 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscalăArt. 219 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 219 alin. (2) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la
12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice
116Nerespectarea de către bănci a obligațiilor privind furnizarea informațiilor și a obligațiilor de decontare prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscalăArt. 219 alin. (1) lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, și amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice
117Nerespectarea obligațiilor ce îi revin terțului poprit, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscalăArt. 219 alin. (1) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, și amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice
118Refuzul debitorului supus executării silite de a preda bunurile organului de executare spre a fi sechestrate sau de a le pune la dispoziție acestuia pentru a fi identificate și evaluateArt. 219 alin. (1) lit. m) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, și amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice
119Refuzul de a prezenta organului financiar- fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contribuțiilor datorate bugetului general consolidat, în vederea stabilirii realității declarației fiscaleArt. 219 alin. (1) lit. n) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 219 alin. (2) lit. e), f) și g) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, și amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 lei inclusiv. Amendă de la
4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, și amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 lei și 100.000 lei inclusiv.
Amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, și amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei.
120Nereținerea, potrivit legii, de către plătitorii obligațiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursăArt. 219 alin. (1) lit. o) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 219 alin. (2) lit. e), f) și g) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, și amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 lei inclusiv. Amendă de la
4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, și amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 lei și 100.000 lei inclusiv.
Amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, și amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei.
121Reținerea și nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligațiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuniArt. 219 alin. (1) lit. p) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 219 alin. (2) lit. e), f) și g) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, și amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 lei inclusiv. Amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, și amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 lei și 100.000 lei inclusiv.
Amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, și amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei.
122Refuzul de a îndeplini obligația prevăzută la art. 52 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscalăArt. 219 alin. (1) lit. r) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 219 alin. (2) lit. e), f) și g) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, și amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 lei inclusiv. Amendă de la
4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, și amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 lei și 100.000 lei inclusiv.
Amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, și amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei.
123Nerespectarea obligației prevăzute la art. 1091 alin. (51) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscalăArt. 219 alin. (1) lit. s) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 219 alin. (2) lit. i) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 10.000 lei la 50.000 lei
N.

Fapte care constituie contravenții potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare

124Nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de mențiuniArt. 336 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice
125Neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor și veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume, precum și orice informații în legătură cu impozitele, taxele, contribuțiile, bunurile și veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestoraArt. 336 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice
126Nerespectarea de către contribuabil/plătitor, precum și de persoanele cu care acesta are sau a avut raporturi economice sau juridice a obligației de a pune la dispoziția organului fiscal registre, evidențe, documente de afaceri și orice alte înscrisuri la locul indicat de organul fiscal potrivit art. 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice
127Nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligației prevăzute la art. 65 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice
128Nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligației prevăzute la art. 118 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 5.000 lei la 7.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice
129Nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligației de a păstra, precum și a obligației de a prezenta organului fiscal datele arhivate în format electronic și aplicațiile informatice cu ajutorul cărora le-a generat, potrivit art. 109 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice
130Neîndeplinirea măsurilor dispuse în termenele și condițiile stabilite de organul de inspecție fiscală potrivit art. 118 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice
131Nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informațiilor periodice solicitate de organul fiscal potrivit art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice
132Nerespectarea de către instituțiile de credit a oricărei obligații privind furnizarea informațiilor potrivit art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice
133Nerespectarea de către bănci a obligațiilor de decontare prevăzute la art. 172 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice
134Nerespectarea de către orice entitate a obligației privind furnizarea informațiilor, potrivit art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice
135Nerespectarea obligațiilor ce-i revin terțului poprit, potrivit art. 236 alin. (9)-(11) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice
136Refuzul debitorului supus executării silite de a preda bunurile organului de executare silită spre a fi sechestrate sau de a le pune la dispoziție acestuia pentru a fi identificate și evaluateArt. 336 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice
137Refuzul contribuabilului/plătitorului de a prezenta organului fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale, în vederea stabilirii realității declarației fiscaleArt. 336 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 4.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice
138Nereținerea, potrivit legii, de către plătitorii obligațiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursăArt. 336 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (2) lit. f), g) și h) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 4.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice, dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 lei inclusiv. Amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice, dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 lei și 100.000 lei inclusiv. Amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice, dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei.
139Reținerea și nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligațiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursăArt. 336 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (2) lit. f), g) și h) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 4.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice, dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 lei inclusiv.
Amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice, dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 lei și 100.000 lei inclusiv.
Amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice, dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei.
140Nerespectarea de către contribuabil/plătitor sau persoana împuternicită de acesta, precum și nerespectarea de către persoanele cu care contribuabilul/plătitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice, a obligației de a furniza organului fiscal informațiile necesare determinării stării de fapt fiscale potrivit art. 58 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 4.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice
141Nerespectarea de către persoana supusă verificării situației fiscale personale a obligației de a depune declarația de patrimoniu și de venituri, potrivit art. 138 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 10.000 lei la 50.000 lei
142Efectuarea de operațiuni intracomunitare de către persoanele care au obligația înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest registruArt. 336 alin. (1) lit. ș) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.000 lei la 5.000 lei
143Netransmiterea, de către instituțiile financiare, la termenul prevăzut de lege a informațiilor prevăzute la art. 62 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sau transmiterea de informații incorecte ori incompleteArt. 336 alin. (1) lit. ț) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice
144Nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor recapitulative reglementate de normele din Codul fiscal privind taxa pe valoarea adăugatăArt. 337 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareArt. 337 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.000 lei la 5.000 lei
O.

Fapte care constituie contravenții potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

145Nedepunerea la termenele prevăzute de lege sau depunerea cu date incomplete ori nereale a situațiilor de raportare reglementate în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscalArt. 2213 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 lei la 5.000 lei
146Neanunțarea autorității competente în termenul legal, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, despre modificările aduse datelor inițiale avute în vedere la eliberarea autorizațieiArt. 2213 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. Autoritatea competentă poate revoca, la propunerea organului de control, autorizația de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.
147Schimbarea destinației produselor accizabile deplasate în regim suspensiv de accize cu nerespectarea condițiilor prevăzute de legeArt. 2213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 lei la 5.000 lei
148Refuzul operatorilor economici de a prelua și de a distruge cantitățile confiscate de tutun prelucrat, în condițiile prevăzute în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscalArt. 2213 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. Autoritatea competentă poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizația de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.
149Nerestituirea în vederea distrugerii a marcajelor neutilizate în termenul prevăzut în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal unității specializate pentru tipărirea acestoraArt. 2213 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 lei la 5.000 lei
150Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 20626 alin. (1) lit. f) și i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscalArt. 2213 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. Autoritatea competentă poate revoca, la propunerea organului de control, autorizația de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.
151Deținerea de produse accizabile în afara unui regim suspensiv de accize pentru care accizele nu au fost percepute în conformitate cu titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscalArt. 2213 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și cu confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare
152Deținerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false sub limitele prevăzute la art. 2961 alin. (1) lit. l) din titlul IX1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscalArt. 2213 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și cu:
– confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare;
– suspendarea activității de comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1-3 luni, în cazul comercianților în sistem angro și/sau en detail.
153Practicarea, cu excepția situațiilor prevăzute de lege, de către producători, importatori, operatori economici care realizează achiziții intracomunitare sau de către persoane care comercializează, sub orice formă, de prețuri de vânzare mai mici decât costurile ocazionate de producerea, importul sau desfacerea produselor accizabile vândute, la care se adaugă acciza și taxa pe valoarea adăugată, dacă fapta nu a fost săvârșită astfel încât să constituie infracțiuneArt. 2213 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare
154Nerespectarea prevederilor art. 20669 alin. (132) și (133), din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, dacă fapta nu a fost săvârșită astfel încât să constituie infracțiuneArt. 2213 alin. (2) lit. c1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare
155Neînscrierea distinctă în facturi și în avize de însoțire a valorii accizelor sau a impozitului la țițeiul din producția internă, în cazurile prevăzute în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscalArt. 2213 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei
156Neutilizarea documentelor fiscale prevăzute în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscalArt. 2213 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare
157Neefectuarea, prin unități bancare, a decontărilor între operatorii economici plătitori de accize și operatorii economici cumpărători de produse accizabile, ca persoane juridice ce desfășoară operațiuni cu produse accizabile, cu excepțiile prevăzute în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscalArt. 2213 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei
158Amplasarea mijloacelor de măsurare a producției și a concentrației alcoolice pentru alcool etilic și distilate în alte locuri decât cele prevăzute expres în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscalArt. 2213 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei. Autoritatea competentă poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizația de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.
159Nesesizarea autorității competente în cazul deteriorării sigiliilor aplicate de către aceastaArt. 2213 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și oprirea activității de producție a produselor accizabile prin sigilarea instalației, în cazul producătorilor. Autoritatea competentă poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizația de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.
160Transportul de produse accizabile în regim suspensiv de accize care nu este acoperit de documentul administrativ electronic sau, după caz, de un alt document utilizat pentru acest regim prevăzut în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal ori cu nerespectarea procedurii în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la expedițieArt. 2213 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și:
– confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare;
– confiscarea cisternelor, recipientelor și mijloacelor de transport utilizate în transportul produselor accizabile.
161Primirea produselor accizabile în regim suspensiv de accize cu nerespectarea cerințelor prevăzute în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscalArt. 2213 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare
162Comercializarea în vrac și utilizarea ca materie primă pentru fabricarea băuturilor alcoolice a alcoolului etilic cu concentrația alcoolică sub 96,00% în volumArt. 2213 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare
163Fabricarea de alcool sanitar de către alte persoane decât antrepozitarii autorizați pentru producția de alcool etilicArt. 2213 alin. (2) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare
164Denaturarea alcoolului etilic și a altor produse alcoolice cu nerespectarea condițiilor și procedurilor prevăzute în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscalArt. 2213 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare.
Autoritatea competentă poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizația de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.
165Comercializarea în vrac, pe piața națională, a alcoolului sanitarArt. 2213 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și:
– confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare;
– oprirea activității de producție a produselor accizabile prin sigilarea instalației, în cazul producătorilor. Autoritatea competentă poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizația de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.
166Utilizarea alcoolului scutit de la plata accizelor într-un alt scop decât cel pentru care a fost acordată scutireaArt. 2213 alin. (2) lit. n1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei
167Circulația și comercializarea în vrac a alcoolului etilic rafinat și a distilatelor în alte scopuri decât cele expres prevăzute în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscalArt. 2213 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și:
– confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare;
– oprirea activității de producție a produselor accizabile prin sigilarea instalației, în cazul producătorilor. Autoritatea competentă poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizația de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.
168Nerespectarea procedurii privind sigilarea și desigilarea instalațiilor de fabricație a alcoolului și distilatelor, prevăzută în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscalArt. 2213 alin. (2) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și oprirea activității de producție a produselor accizabile prin sigilarea instalației, în cazul producătorilor. Autoritatea competentă poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizația de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.
169Vânzarea țigaretelor de către orice persoană la un preț ce depășește prețul de vânzare cu amănuntul declaratArt. 2213 alin. (2) lit. q) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei
170Vânzarea de țigarete, de către orice persoană, către persoane fizice, la un preț mai mic decât prețul de vânzare cu amănuntul declaratArt. 2213 alin. (2) lit. q1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei
171Vânzarea de către orice persoană a țigaretelor pentru care nu s-au stabilit și declarat prețuri de vânzare cu amănuntulArt. 2213 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare
172Desfășurarea activităților de distribuție și comercializare angro a băuturilor alcoolice și tutunului prelucrat cu nerespectarea obligațiilor și condițiilor prevăzute în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscalArt. 2213 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și:
– confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare;
– suspendarea activității de comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1-3 luni, în cazul comercianților în sistem angro și/sau en detail.
173Desfășurarea activităților de comercializare în sistem angro și/sau en detail a produselor energetice – benzine, motorine, petrol lampant și gaz petrolier lichefiat – cu nerespectarea obligațiilor prevăzute în acest sens în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscalArt. 2213 alin. (2) lit. ș) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și:
– confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare;
– suspendarea activității de comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1-3 luni, în cazul comercianților în sistem angro și/sau en detail.
174Comercializarea, prin pompele stațiilor de distribuție, a altor produse energetice decât cele din categoria gazelor petroliere lichefiate, benzinelor și motorinelor, petrolului lampant, precum și a biocombustibililor, care corespund standardelor naționale de calitateArt. 2213 alin. (2) lit. t) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și:
– confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare;
– suspendarea activității de comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1-3 luni, în cazul comercianților în sistem angro și/sau en detail.
175Valorificarea produselor accizabile într-un antrepozit fiscal pentru care autorizația a fost revocată sau anulată, fără notificarea autorității competente cu privire la virarea accizelor la bugetul de statArt. 2213 alin. (2) lit. ț) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare
176Vânzarea cu amănuntul din antrepozitul fiscal a produselor accizabile, cu excepțiile prevăzute de legeArt. 2213alin. (2) lit. u) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare.
Autoritatea competentă poate revoca, la propunerea organului de control, autorizația de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.
177Achiziționarea produselor accizabile de la persoane care desfășoară activități de distribuție și comercializare angro a băuturilor alcoolice și tutunului prelucrat, respectiv comercializare în sistem angro a produselor energetice – benzine, motorine, petrol lampant și gaz petrolier lichefiat – și care nu respectă condițiile sau obligațiile prevăzute la art. 20669 alin. (2) și (4) din titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, după cazArt. 2213 alin. (2) lit. v) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei
178Deținerea în scopuri comerciale, cu neîndeplinirea cerințelor prevăzute în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a produselor accizabile care au fost deja eliberate pentru consum într-un alt stat membruArt. 2213 alin. (2) lit. w) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare
179Producerea de vinuri liniștite, sub limita de 1.000 hl de vinuri liniștite pe an, fără înregistrarea la autoritatea vamală teritorialăArt. 2213 alin. (2) lit. x) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei
180Întocmirea studiilor prevăzute la art. 2067 alin. (61) lit. c) sau a referatelor prevăzute la art. 20622 alin. (31) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu date inexacte ori incorecte și care au influențe fiscale, dacă fapta nu a fost săvârșită astfel încât să constituie infracțiune.Art. 2213 alin. (2) lit. y) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 2213 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei
P.

Fapte care constituie contravenții potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

181Producerea de vinuri liniștite, sub limita de 1.000 hl de vinuri liniștite pe an, fără înregistrarea la autoritatea vamală teritorială potrivit art. 362 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 lei la 5.000 lei
182Vânzarea cu amănuntul din antrepozitul fiscal a produselor accizabile, cu excepțiile prevăzute de lege, potrivit art. 362 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. Autoritatea competentă poate revoca, la propunerea organului de control, autorizația de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.
183Nerespectarea prevederilor art. 367 alin. (1) lit. l), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 lei la 5.000 lei
184Nerespectarea prevederilor art. 375 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 lei la 5.000 lei
185Nerespectarea prevederilor art. 383 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 lei la 5.000 lei
186Nerespectarea prevederilor art. 391 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 lei la 5.000 lei
187Nerespectarea prevederilor art. 367 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. Autoritatea competentă poate revoca, la propunerea organului de control, autorizația de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.
188Nerespectarea prevederilor art. art. 375 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. Autoritatea competentă poate revoca, la propunerea organului de control, autorizația de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.
189Nerespectarea prevederilor art. art. 383 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. Autoritatea competentă poate revoca, la propunerea organului de control, autorizația de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.
190Nerespectarea prevederilor art. 391 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. Autoritatea competentă poate revoca, la propunerea organului de control, autorizația de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.
191Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 367 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. Autoritatea competentă poate revoca, la propunerea organului de control, autorizația de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.
192Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 367 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. Autoritatea competentă poate revoca, la propunerea organului de control, autorizația de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.
193Primirea produselor accizabile în regim suspensiv de accize cu nerespectarea cerințelor prevăzute la art. 404 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 lei la 5.000 lei
194Nerespectarea prevederilor art. 424 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 lei la 5.000 lei
195Nerespectarea prevederilor art. 427 alin. (3) și art. 430 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 lei la 5.000 lei
196Nerespectarea prevederilor art. 426 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 lei la 5.000 lei
197Nerespectarea prevederilor art. 429 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 lei la 5.000 lei
198Refuzul operatorilor economici de a prelua și de a distruge cantitățile confiscate de tutun prelucrat, în condițiile prevăzute la art. 431 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. Autoritatea competentă poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizația de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.
199Vânzarea de către orice persoană a țigaretelor pentru care nu s-au stabilit și declarat prețuri de vânzare cu amănuntul potrivit art. 343 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei
200Vânzarea țigaretelor de către orice persoană la un preț ce depășește prețul de vânzare cu amănuntul declarat potrivit art. 343 alin. (10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare
201Vânzarea de țigarete de către orice persoană către persoane fizice la un preț mai mic decât prețul de vânzare cu amănuntul declarat potrivit art. 343 alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei
202Valorificarea produselor accizabile într-un antrepozit fiscal pentru care autorizația a expirat, a fost revocată sau anulată, fără plata accizelor la bugetul de stat, potrivit art. 344 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei
203Nerespectarea prevederilor art. 356 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449, alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei
204Nerespectarea prevederilor art. 357 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449, alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei
205Nerespectarea prevederilor art. 362 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare
206Nerespectarea prevederilor art. 362 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare
207Nesesizarea autorității competente în cazul deteriorării sigiliilor aplicate potrivit art. 367 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și oprirea activității de producție a produselor accizabile prin sigilarea instalației, în cazul producătorilor. Autoritatea competentă poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizația de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.
208Nerespectarea prevederilor art. 397 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare
209Transportul de produse accizabile în regim suspensiv de accize care nu este acoperit de documentul administrativ electronic sau, după caz, de un alt document utilizat pentru acest regim, prevăzut în titlul VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ori cu nerespectarea procedurii în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la expediție potrivit prevederilor art. 402 alin. (1) și art. 406 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare și confiscarea cisternelor, recipientelor și mijloacelor de transport utilizate în transportul produselor accizabile
210Deținerea în scopuri comerciale, cu neîndeplinirea condiției prevăzute la art. 414 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a produselor accizabile care au fost deja eliberate pentru consum într-un alt stat membruArt. 449 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare
211Deținerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prevederilor art. 421 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false sub limitele prevăzute la art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare și suspendarea activității de comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1-3 luni, în cazul comercianților în sistem angro și/sau en détail
212Nerespectarea prevederilor art. 428 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. l) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare
213Nerespectarea prevederilor art. 435 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare și oprirea activității de producție a produselor accizabile prin sigilarea instalației, în cazul producătorilor. Autoritatea competentă poate suspenda, la propunerea organului de control, autorizația de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz.
214Nerespectarea prevederilor art. 435 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare
215Desfășurarea activităților de comercializare angro a băuturilor alcoolice și tutunului prelucrat și activităților de comercializare în sistem angro și/sau en détail a produselor energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat, precum și a biocombustibililor, cu nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 435 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei și suspendarea activității de comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1-3 luni, în cazul comercianților în sistem angro și/sau en détail
216Achiziționarea produselor accizabile de la persoane care desfășoară activități de distribuție și comercializare angro a băuturilor alcoolice și tutunului prelucrat, respectiv comercializare în sistem angro a produselor energetice – benzine, motorine, petrol lampant și gaz petrolier lichefiat, precum și a biocombustibililor și care nu respectă condițiile sau obligațiile prevăzute la art. 435 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei
217Nerespectarea prevederilor art. 436 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (2) lit. q) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareArt. 449 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 100.000 lei
Q.

Fapte care constituie contravenții potrivit Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată

218Efectuarea de activități de producție, comerț sau prestări de servicii, după caz, fără îndeplinirea condițiilor stabilite prin legeArt. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicatăArt. 2 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicatăAmendă de la 500 lei la 5.000 lei, dacă sunt săvârșite de persoane fizice, sau amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, dacă sunt săvârșite de persoane juridice. Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârșirea faptei, dacă sunt ale contravenientului, precum și sumele de bani și bunurile dobândite prin săvârșirea contravenției se confiscă.
219Vânzarea ambulantă a oricăror mărfuri în alte locuri decât cele autorizate de primării, consilii județene sau prefecturiArt. 1 lit. b) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicatăArt. 2 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicatăAmendă de la 500 lei la 5.000 lei, dacă sunt săvârșite de persoane fizice, sau amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, dacă sunt săvârșite de persoane juridice. Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârșirea faptei, dacă sunt ale contravenientului, precum și sumele de bani și bunurile dobândite prin săvârșirea contravenției se confiscă.
220Efectuarea de activități de producție, comerț sau prestări de servicii, după caz, cu bunuri a căror proveniență nu este dovedită, în condițiile legiiArt. 1 lit. e) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicatăArt. 2 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicatăAmendă de la 500 lei la 5.000 lei, dacă sunt săvârșite de persoane fizice, sau amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, dacă sunt săvârșite de persoane juridice. Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârșirea faptei, dacă sunt ale contravenientului, precum și sumele de bani și bunurile dobândite prin săvârșirea contravenției se confiscă.
221Falsificarea ori substituirea de mărfuri sau orice alte produse, precum și expunerea spre vânzare ori vânzarea de asemenea bunuri, cunoscând că sunt falsificate sau substituiteArt. 1 lit. k) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicatăArt. 2 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicatăAmendă de la 500 lei la 5.000 lei dacă sunt săvârșite de persoane fizice, sau amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei dacă sunt săvârșite de persoane juridice. Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârșirea faptele, dacă sunt ale contravenientului, precum și sumele de bani și bunurile dobândite prin săvârșirea contravenției se confiscă.
R.

Fapte care constituie contravenții potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

222Comercializarea de către operatorii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fără a deține autorizația prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau fără a face parte din rețeaua de unități acreditate pentru comercializare a unui distribuitor autorizatArt. 10 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă în cuantum de 9.000 lei, precum și confiscarea veniturilor obținute
223Neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioară prețului de vânzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului ori nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care determină existența unei sume nejustificateArt. 10 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 11 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare(ii) Amendă în cuantum de 3.500 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este de până la 300 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului;
(iii) amendă în cuantum de 12.500 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este cuprinsă între 300 lei și 1.000 lei inclusiv, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate,
înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului;
(iv) amendă în cuantum de 17.500 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este cuprinsă între 300 lei și 1.000 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului;
(v) amendă în cuantum de 22.500 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este mai mare de 1.000 lei, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului;
(vi) amendă în cuantum de 27.500 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este mai mare de 1.000 lei și mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului, precum și:
(vii) suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, pentru 30 de zile, începând cu cea de-a doua sancțiune aplicată la aceeași unitate într-un interval de 24 de luni în situațiile prevăzute la pct. (iv) și (vi), indiferent pentru care dintre situațiile prevăzute la pct. (i)-(vi) a fost aplicată sancțiunea prima dată în cadrul termenului de 24 de luni;
(viii) în situațiile prevăzute la pct. (vii), dacă operatorul economic achită amenda contravențională sau jumătate din cuantumul acesteia, după caz, precum și o sumă egală cu de zece ori amenda aplicată, sancțiunea complementară încetează de drept la 24 de ore de la prezentarea dovezii achitării
la organul constatator. Suma de bani egală cu de zece ori amenda aplicată se face venit la bugetul de stat și poate fi achitată la Casa de Economii și Consemnațiuni –
C.E.C. – S.A. sau la unitățile Trezoreriei Statului. Termenul de 24 de ore curge de la data înregistrării la registratura organului constatator a dovezii achitării sau de la data confirmării de primire, dacă aceasta a fost transmisă prin poștă.
224Nerespectarea de către utilizatori a obligației prevăzute la art. 4 alin. (12) lit. h), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care determină existența unei sume nejustificateArt. 10 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 11 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare(ii) Amendă în cuantum de 3.500 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este de până la 300 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului;
(iii) amendă în cuantum de 12.500 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este cuprinsă între 300 lei și 1.000 lei inclusiv, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului;
(iv) amendă în cuantum de 17.500 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este cuprinsă între 300 lei și 1.000 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului;
(v) amendă în cuantum de 22.500 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este mai mare de 1.000 lei, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori
la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului;
(vi) amendă în cuantum de 27.500 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este mai mare de 1.000 lei și mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului, precum și:
(vii) suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, pentru 30 de zile, începând cu cea de-a doua sancțiune aplicată la aceeași unitate într-un interval de 24 de luni în situațiile prevăzute la pct. (iv) și (vi), indiferent pentru care dintre situațiile prevăzute la pct. (i)-(vi) a fost aplicată sancțiunea prima dată în cadrul termenului de 24 de luni;
(viii) în situațiile prevăzute la pct. (vii), dacă operatorul economic achită amenda contravențională sau jumătate din cuantumul acesteia, după caz, precum și o sumă egală cu de zece ori amenda aplicată, sancțiunea complementară încetează de drept la 24 de ore de la prezentarea dovezii achitării la organul constatator. Suma de bani egală cu de zece ori amenda aplicată se face venit la bugetul de stat și poate fi achitată la Casa de Economii și Consemnațiuni – C.E.C. – S.A. sau la unitățile Trezoreriei Statului. Termenul de 24 de ore curge de la data înregistrării la registratura organului constatator a dovezii achitării sau de la data confirmării de primire, dacă aceasta a fost transmisă prin poștă.
225Neîndeplinirea obligației operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziționate numai de la distribuitori autorizați sau unități acreditate pentru comercializare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 10 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 11 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă în cuantum de 12.500 lei, precum și suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal și prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator
226Emiterea bonului fiscal conținând date eronate, altele decât cele prevăzute la art. 10 lit. c), sau fără ca acesta să conțină toate datele prevăzute la art. 4 alin. (1) sau alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cazArt. 10 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă în cuantum de 3.000 lei
227Neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal și/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientuluiArt. 10 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 11 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă în cuantum de 1.250 lei, care se aplică persoanelor fizice
228Neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligației de a afișa anunțul de atenționare prevăzut la art. 1 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 10 lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă în cuantum de 3.000 lei
229Nerespectarea de către utilizatori a obligației de a anunța unitatea acreditată pentru service desemnată de distribuitorul autorizat ori, după caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia, în momentul constatării defectării aparatelor de marcat electronice fiscaleArt. 10 lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă în cuantum de 3.000 lei
230Încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor art. 4 alin. (12) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 10 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 11 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă în cuantum de 50.000 lei
231Nerespectarea de către distribuitorii autorizați care încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și de către cei cărora li s-a retras autorizația de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale a obligațiilor ce le revin potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru aparatele livrateArt. 10 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 11 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă în cuantum de 50.000 lei
232Nerespectarea obligației de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale de a păstra și arhiva rola jurnal/dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, după caz, raportul fiscal de închidere zilnică și registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția activității de transport în regim de taxiunde nu se utilizează registrul specialArt. 10 lit. o) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă în cuantum de 9.000 lei
233Nerespectarea obligației de a păstra și arhiva memoria fiscală, precum și dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, în condiții care să permită citirea acestora de către organul fiscal competentArt. 10 lit. r) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 11 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă în cuantum de 50.000 lei
234Comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) și (2), care nu sunt sigilate potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 10 lit. s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă în cuantum de 3.000 lei
235Nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 10 lit. ș) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă în cuantum de 3.000 lei
236Comercializarea de către distribuitorii autorizați a aparatelor de marcat electronice fiscale cu o altă configurație și un alt domeniu de utilizare decât cele prevăzute în autorizația de distribuțieArt. 10 lit. t) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă în cuantum de 3.000 lei
237Comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale după retragerea dreptului de distribuție obținut de distribuitorul autorizat în baza autorizațieiArt. 10 lit. ț) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă în cuantum de 3.000 lei, precum și confiscarea veniturilor obținute
238Nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor art. 4 alin. (12) lit. e ) sau f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 10 lit. u) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă în cuantum de 9.000 lei
239Refuzul utilizatorului de a permite accesul tehnicianului de service în unitate pentru efectuarea verificărilor la solicitarea și în prezența organelor de control asupra aparatelor de marcat electronice fiscaleArt. 10 lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă în cuantum de 3.000 lei
240Nerespectarea obligației distribuitorilor autorizați prevăzute la art. 5 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de a da curs solicitării organelor cu competență în domeniul controlului în vederea citirii datelor din memoria fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale sau din dispozitivul de memorare a aparatelor pentru realizarea activității de controlArt. 10 lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă în cuantum de 9.000 lei
241Nerespectarea de către distribuitorii autorizați a obligației de a pune la dispoziția organului fiscal programele de citire electronică a memoriei fiscale, programele de citire și verificare a jurnalului electronic, precum și instrucțiunile de utilizare, pentru aparatele definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 10 lit. y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă în cuantum de 9.000 lei
242Comercializarea de către distribuitorii autorizați sau de către unitățile din rețeaua acestora acreditate pentru comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după data de 1 iulie 2016Art. 10 lit. aa) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă în cuantum de 3.000 lei
243Nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacțiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ștergerii memoriei operative pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Art. 10 lit. bb) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă în cuantum de 9.000 lei
244Nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 10 lit. cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă în cuantum de 9.000 lei, precum și suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal și prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator
245Continuarea livrării de bunuri sau prestării de servicii după suspendarea activității operatorului economic în punctul de lucruArt. 10 lit. dd) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 11 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă în cuantum de 12.500 lei, precum și confiscarea sumelor încasate
246Încălcarea de către operatorii economici a dispozițiilor prevăzute la art. 1 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 10 lit. ee) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă în cuantum de 9.000 lei
247Nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor prevăzute la art. 31 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 10 lit. ff) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă în cuantum de 9.000 lei
248Deținerea la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor a unor sume care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special și/sau în chitanțeArt. 10 lit. gg) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareArt. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareAmendă în cuantum de 3.000 lei, precum și confiscarea sumelor care nu pot fi justificate
S.

Fapte care constituie contravenții potrivit Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

249Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăArt. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăArt. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăAmendă de 10% din suma încasată/plătită care depășește plafonul stabilit de cap. I din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, pentru fiecare tip de operațiune, dar nu mai puțin de 100 lei
250Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăArt. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăArt. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăAmendă de 10% din suma încasată/plătită care depășește plafonul stabilit de cap. I din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, pentru fiecare tip de operațiune, dar nu mai puțin de 100 lei
251Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăArt. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăArt. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăAmendă de 10% din suma încasată/plătită care depășește plafonul stabilit de cap. I din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, pentru fiecare tip de operațiune, dar nu mai puțin de 100 lei
252Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăArt. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăArt. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăAmendă de 10% din suma încasată/plătită care depășește plafonul stabilit de cap. I din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, pentru fiecare tip de operațiune, dar nu mai puțin de 100 lei
253Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăArt. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăArt. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăAmendă de 10% din suma încasată/plătită care depășește plafonul stabilit de cap. I din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, pentru fiecare tip de operațiune, dar nu mai puțin de 100 lei
254Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăArt. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăArt. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăAmendă de 10% din suma încasată/plătită care depășește plafonul stabilit de cap. I din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, pentru fiecare tip de operațiune, dar nu mai puțin de 100 lei
255Nerespectarea prevederilor art. 9 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăArt. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăArt. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăAmendă de 10% din suma încasată/plătită care depășește plafonul stabilit de cap. I din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, pentru fiecare tip de operațiune, dar nu mai puțin de 100 lei
256Nerespectarea prevederilor art. 10 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăArt. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăArt. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăAmendă de 10% din suma încasată/plătită care depășește plafonul stabilit de cap. I din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, pentru fiecare tip de operațiune, dar nu mai puțin de 100 lei
257Nerespectarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăArt. 12 alin. (2) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăArt. 12 alin. (2) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăAmendă de la 3.000 lei la 4.500 lei
258Nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăArt. 12 alin. (2) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăArt. 12 alin. (2) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăAmendă de la 3.000 lei la 4.500 lei
259Nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăArt. 12 alin. (2) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăArt. 12 alin. (2) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de platăAmendă de la 3.000 lei la 4.500 lei
Ș.

Fapte care constituie contravenții potrivit Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol

260Transportul produselor achiziționate de la producători agricoli, cu nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricolArt. 16 lit. b) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricolArt. 16 lit. b) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricolAmendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, și amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei și confiscarea cantităților de produse din sectorul agricol transportate, pentru persoane juridice
261Desfășurarea activităților de valorificare a produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu dețin un atestat de producător valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol valabil, și care nu sunt produse în ferma proprieArt. 16 lit. f) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricolArt. 16 lit. f) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricolAmendă de la 15.000 lei la 22.500 lei
262Eliberarea de către primar a atestatului de producător și/sau a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, cu încălcarea dispozițiilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricolArt. 16 lit. g) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricolArt. 16 lit. g) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricolAmendă de la 15.000 lei la 22.500 lei
263Vânzarea unor produse agricole, altele decât cele din producție proprie, în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol eliberat potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricolArt. 16 lit. h) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricolArt. 16 lit. h) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricolAmendă de la 7.500 lei la 15.000 lei
T.

Fapte care constituie contravenții potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare

264Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 22 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 22 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 40.000 lei
265Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 22 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 22 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 40.000 lei
266Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 22 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 22 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 40.000 lei
267Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 22 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 22 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 40.000 lei
268Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 22 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 22 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 20.000 lei la 40.000 lei
269Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 22 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 22 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 50.000 lei la 100.000 lei. Confiscarea mijloacelor de joc și/sau a sumelor provenite din operațiunile economice aferente, după caz.
270Alterarea mijloacelor de joc sau modificarea de orice natură adusă acestora, a echipamentelor tehnice, a evidențelor de gestiune a participanților, a câștigurilor acordate și a sumelor aferente operațiunilor desfășurate, precum și asupra elementelor de șansă, hazard, a sistemelor de identificare a clienților ori de gestionare a operațiunilor financiare efectuate de aceștia sau a oricăror cerințe stabilite și impuse prin reglementările specifice acestui domeniuArt. 22 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 22 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 50.000 lei la 100.000 lei. Comisia poate dispune, în funcție de consecințele produse, măsura revocării licenței de organizare a jocurilor de noroc.
271Permiterea, în cadrul desfășurării activităților de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, a oricărui tip de operațiuni de creditare a participanților la jocul de norocArt. 22 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 22 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 50.000 lei la 100.000 lei. Comisia poate dispune, în funcție de consecințele produse, măsura revocării licenței de organizare a jocurilor de noroc.
272Promovarea, de către organizatorul jocurilor de noroc la distanță definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul oricărui mijloc de tip interfață de conectare, de participare, de transmitere a jocurilor de noroc sau prin orice alte platforme și mijloace asimilate, a entităților și a oricăror mijloace de creditare a jucătorilor în scopul participării la activitățile organizate în acest domeniuArt. 22 alin. (3) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 22 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 50.000 lei la 100.000 lei. Comisia poate dispune, în funcție de consecințele produse, măsura revocării licenței de organizare a jocurilor de noroc.
273Promovarea, prin intermediul activităților de joc de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, a oricăror servicii, mijloace și activități care sunt interzise sau nu sunt reglementate prin intermediul normelor de aplicare a Ordonanței de urgență nr. 77/2009 ori al altor reglementări specificeArt. 22 alin. (3) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 22 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 50.000 lei la 100.000 lei. Comisia poate dispune, în funcție de consecințele produse, măsura revocării licenței de organizare a jocurilor de noroc.
274Reclama, publicitatea sau orice activitate cu caracter promoțional privind activitățile și jocurile de noroc pentru care nu există licență și autorizație, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 50.000 lei la 100.000 lei și confiscarea sumelor provenite din activitatea contravențională
275Desfășurarea activităților de marketing, reclamă, publicitate sau orice alte activități cu caracter promoțional privind jocurile de noroc la distanță definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, ori activitățile și serviciile conexe acestora, pentru jocurile la distanță care nu sunt autorizate pe teritoriul României sau desfășurarea acestor activități fără respectarea prevederilor art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009Art. 26 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 26 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 50.000 lei la 100.000 lei și confiscarea sumelor provenite din activitatea contravențională
276Nerespectarea prevederilor art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 26 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 26 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 50.000 lei la 100.000 lei și confiscarea sumelor provenite din activitatea contravențională
277Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (4), (5) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 261 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 261 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la
10.000 lei la 25.000 lei, pentru persoanele juridice
278Nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 261 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 261 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 50.000 lei la 100.000 lei
Ț.

Fapte care constituie contravenții potrivit Hotărârii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare

279Neîndeplinirea de către transportator ori de reprezentantul acestuia a obligației de a depune la biroul vamal de frontieră documentele însoțitoare ale mijloacelor de transport aflate în trafic internațional și a documentelor privind mărfurile transportate cu acesteaArt. 651 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 651 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 500 lei la 1.500 lei
280Neîndeplinirea de către organele poștale a obligației de a declara și de a prezenta autorității vamale coletele și trimiterile poștale care, potrivit legii, sunt supuse controlului vamalArt. 651 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 651 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 500 lei la 1.500 lei
281Neprezentarea de către transportator, la solicitarea autorității vamale, a documentelor aferente mijlocului de transport pentru mărfurile transportate, aflate în trafic internaționalArt. 651 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 651 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 500 lei la 1.500 lei
282Nerespectarea de către orice persoană a obligației de a face accesibile controlului vamal locurile indicate de autoritatea vamalăArt. 651 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 651 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 500 lei la 1.500 lei
283Transferarea mărfurilor care au făcut obiectul unei declarații sumare, în alte cazuri și locuri decât cele stabilite de autoritatea vamalăArt. 651 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 651 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 500 lei la 1.500 lei
284Neîndeplinirea de către titularul operațiunii comerciale sau de către reprezentantul acestuia a obligației de a solicita în termenul legal pentru mărfurile înscrise în declarația sumară, o destinație vamalăArt. 651 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 651 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 500 lei la 1.500 lei
285Neîndeplinirea de către transportatorul sau gestionarul mărfurilor nevămuite a obligației de a asigura integritatea sigiliilor sau marcajelor, cu excepția cazului fortuit sau de forță majorăArt. 651 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 651 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 500 lei la 1.500 lei
286Nerespectarea de către titularul unei informații obligatorii a obligației de a declara autorităților vamale, în momentul efectuării formalităților vamale, că este în posesia unei informații obligatorii care se referă la mărfurile în cauzăArt. 651 lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 651 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 500 lei la 1.500 lei
287Neîndeplinirea de către titularul unei autorizații emise de către Autoritatea Națională a Vămilor a obligației de a anunța autoritatea vamală asupra oricărei modificări intervenite după acordarea acesteiaArt. 651 lit. k) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 651 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 500 lei la 1.500 lei
288Depunerea declarației vamale conținând date incomplete sau inexacte, în cazul în care această faptă nu influențează stabilirea drepturilor de import și a altor drepturi legal datorate reprezentând impozite și taxe ce se stabilesc la punerea în liberă circulație a mărfurilor, dar produce efecte asupra aplicării măsurilor de politică comercială ori a altor dispoziții stabilite prin reglementări specialeArt. 651 lit. l) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 651 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 500 lei la 1.500 lei
289Neîndeplinirea de către conducătorul mijlocului de transport a obligației de a opri la semnalul formal specific al personalului vamal abilitatArt. 652 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 652 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.500 lei la 3.000 lei
290Acostarea navelor sau aterizarea aeronavelor în alte locuri decât în punctele de control unde funcționează autoritatea vamală, cu excepția cazului fortuit, de forță majoră sau de boală gravă la bordArt. 652 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 652 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.500 lei la 3.000 lei
291Neprezentarea documentelor de orice natură și pe orice fel de suport, solicitate în cadrul controlului vamal, precum și nerespectarea termenului stabilit de autoritatea vamală, pentru prezentarea documentelorArt. 652 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 652 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.500 lei la 3.000 lei
292Neîndeplinirea de către persoanele fizice care trec frontiera a obligației de a declara și de a prezenta în vederea controlului vamal bunurile pentru care este prevăzută această obligativitateArt. 652 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 652 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.500 lei la 3.000 lei
293Furnizarea de către un solicitant a unor informații eronate sau incomplete în baza cărora a fost adoptată de către autoritatea vamală o decizie favorabilă acestuiaArt. 652 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 652 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.500 lei la 3.000 lei
294Exercitarea oricărei activități comerciale, industriale sau de servicii într-o zonă liberă, antrepozit liber sau port liber, fără respectarea condițiilor stabilite în reglementările vamale și fără notificarea prealabilă a autorității vamaleArt. 652 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 652 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.500 lei la 3.000 lei
295Transferarea drepturilor și obligațiilor titularului unui regim vamal economic unor alte persoane care nu îndeplinesc condițiile prevăzute pentru a beneficia de regimul în cauzăArt. 652 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 652 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.500 lei la 3.000 lei
296Neîndeplinirea de către comisionarul în vamă a obligațiilor prevăzute la art. 578 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 652 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 652 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.500 lei la 3.000 lei
297Depunerea unei declarații vamale care conține date eronate privind încadrarea tarifară a bunurilor sau mărfurilor, în cazul în care este influențată stabilirea drepturilor de import și alte drepturi legal datorate reprezentând impozite și taxe care se încasează de către autoritatea vamală la punerea în liberă circulație a mărfurilorArt. 652 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 652 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.500 lei la 3.000 lei
298Părăsirea porturilor sau a aeroporturilor de către navele sau aeronavele care trec frontiera, fără viza autorității vamale; în acest caz amenda este aplicată căpităniei portului sau autorităților aeroportuareArt. 652 lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 652 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.500 lei la 3.000 lei
299Neîndeplinirea de către titularul regimului de punere în liberă circulație a mărfurilor destinate unei anumite utilizări a obligației de a înștiința autoritatea vamală despre schimbarea utilizării acestoraArt. 652 lit. k) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 652 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.500 lei la 3.000 lei
300Prezentarea de către un solicitant a unor documente conținând date inexacte sau eronate, în vederea obținerii unei autorizații sau a unui certificat de origine eliberat de către autoritatea vamalăArt. 652 lit. l) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 652 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.500 lei la 3.000 lei
301Neîndeplinirea de către titularul regimului vamal de tranzit sau al regimurilor vamale economice a termenelor, condițiilor și obligațiilor prevăzute pentru derularea și încheierea acestor regimuriArt. 652 lit. m) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 652 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 1.500 lei la 3.000 lei
302Sustragerea de la controlul vamal a oricăror bunuri sau mărfuri care ar trebui plasate sub un regim vamalArt. 653 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 653 alin. (1) și alin. (2) și art. 654 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 3.000 lei la 8.000 lei sau de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru produsele accizabile, confiscarea bunurilor sustrase de la controlul vamal și reținerea mijlocului de transport folosit la săvârșirea contravenției până la plata amenzii. Atunci când mărfurile nu mai pot fi identificate, contravenientul este obligat la plata unei sume egale cu valoarea în vamă a acestora, la care se adaugă drepturile de import și alte drepturi legal datorate reprezentând impozite și taxe ce se stabilesc la punerea în liberă circulație a mărfurilor.
303Descărcarea de pe nave, încărcarea pe nave ori transbordarea bunurilor sau mărfurilor supuse vămuirii fără permis vamal sau fără acordul autorității vamaleArt. 653 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 653 alin. (1) și art. 654 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 3.000 lei la 8.000 lei și confiscarea bunurilor încărcate, descărcate sau transbordate. Atunci când mărfurile nu mai pot fi identificate, contravenientul este obligat la plata unei sume egale cu valoarea în vamă a acestora, la care se adaugă drepturile de import și alte drepturi legal datorate reprezentând impozite și taxe ce se stabilesc la punerea în liberă circulație a mărfurilor.
304Depunerea declarației vamale și a dovezii de origine, conținând date eronate privind originea mărfurilorArt. 653 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 653 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 3.000 lei la 8.000 lei.
305Depunerea declarației vamale și a documentelor însoțitoare conținând date incomplete sau eronate privind valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilorArt. 653 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 653 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 3.000 lei la 8.000 lei
306Depunerea declarației vamale și a documentelor însoțitoare conținând date eronate privind cantitatea mărfurilor dacă fapta nu constituie infracțiune prevăzută de Codul vamalArt. 653 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 653 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 3.000 lei la 8.000 lei. În cazul în care prin această faptă este influențată stabilirea drepturilor de import și a altor drepturi legal datorate reprezentând impozite și taxe care se încasează de către autoritatea vamală la punerea în liberă circulație a mărfurilor, mărfurile constatate în plus față de cele înscrise în declarația vamală se confiscă.
307Exercitarea activității de comisionar în vamă fără autorizațieArt. 653 alin. (1) lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 653 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 3.000 lei la 8.000 lei. Veniturile realizate din activitatea neautorizată se confiscă.
308Depunerea declarației vamale și a documentelor însoțitoare conținând date eronate privind felul mărfurilorArt. 653 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 653 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 3.000 lei la 8.000 lei. În cazul în care prin această faptă este influențată stabilirea drepturilor de import și a altor drepturi legal datorate reprezentând impozite și taxe care se încasează de către autoritatea vamală la punerea în liberă circulație a mărfurilor, mărfurile constatate în plus față de felul celor înscrise în declarația vamală se confiscă.
309Neîndeplinirea de către persoanele fizice care trec frontiera a obligației prevăzute la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului, de declarare în scris, la autoritatea vamală, a numerarului în valută și/sau în moneda națională care este egal sau depășește limita stabilită prin regulament, aflat asupra lor, în mijloacele de transport ori în bagajele însoțite sau neînsoțite, precum și în coleteArt. 653 alin. (1) lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareArt. 653 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 3.000 lei la 8.000 lei. Numerarul nedeclarat în scris care depășește limita stabilită de regulament se confiscă.
U.

Fapte care constituie contravenții potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările și completările ulterioare

310Funcționarea capacităților de depozitare fără autorizație de depozitArt. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările și completările ulterioareArt. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 7.000 lei la 10.000 lei
311Neîndeplinirea condițiilor existente la data acordării autorizației de depozitArt. 14 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările și completările ulterioareArt. 14 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 5.000 lei la 6.000 lei și, după caz, suspendarea autorizației de depozit pe perioada necesară remedierii deficiențelor sau anularea acesteia
312Achiziționarea cerealelor de către operatorii economici, din spații de depozitare care nu dețin autorizație de depozitArt. 14 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările și completările ulterioareArt. 14 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 4.000 lei la 5.000 lei
313Transportul în scop comercial al cerealelor sau al produselor de panificație, neînsoțite de documentele prevăzute de lege care să justifice proveniența licită a acestoraArt. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările și completările ulterioareArt. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările și completările ulterioareAmendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, confiscarea mărfii și a mijlocului de transport marfă utilizat în acest scop, dacă acesta aparține contravenientului sau dacă nu există contract legal de cărăușie
V.

Fapte care constituie contravenții potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare

314Nerespectarea restricțiilor și obligațiilor prevăzute în actele internaționale menționate la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, care sunt direct aplicabile, sau prin actele normative prevăzute la art. 4 alin. (2)-(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, dacă fapta nu constituie infracțiuneArt. 26 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioareArt. 26 alin. (1), (2), (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioareAmendă între 10.000 lei și 30.000 lei și confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție. Sancțiunea se aplică și în cazul persoanelor juridice.
Dacă fapta este săvârșită de o persoană care face parte din personalul unei autorități sau instituții publice, pe lângă amenda prevăzută, pot fi aplicate și sancțiuni specifice.
Se pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:
a) suspendarea avizului, licenței sau autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității persoanei juridice, pe o durată de la o lună la 6 luni;
b) retragerea licenței sau avizului pentru anumite operațiuni sau activități, pe o durată de la o lună la 6 luni ori definitiv.
315Nerespectarea obligației prevăzute la art. 24 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, dacă fapta nu constituie infracțiuneArt. 26 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioareArt. 26 alin. (1), (2), (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioareAmendă între 10.000 lei și 30.000 lei și confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție. Sancțiunea se aplică și în cazul persoanelor juridice.
Dacă fapta este săvârșită de o persoană care face parte din personalul unei autorități sau instituții publice, pe lângă amenda prevăzută, pot fi aplicate și sancțiuni specifice.
Se pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:
a) suspendarea avizului, licenței sau autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității persoanei juridice, pe o durată de la o lună la 6 luni;
b) retragerea licenței sau avizului pentru anumite operațiuni sau activități, pe o durată de la o lună la 6 luni ori definitiv.
316Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 9 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioareArt. 26 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioareArt. 26 alin. (1), (2), (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioareAmendă între 10.000 lei și 30.000 lei și confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție. Sancțiunea se aplică și în cazul persoanelor juridice.
Dacă fapta este săvârșită de o persoană care face parte din personalul unei autorități sau instituții publice, pe lângă amenda
prevăzută, pot fi aplicate și sancțiuni specifice.
Se pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:
a) suspendarea avizului, licenței sau autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității persoanei juridice, pe o durată de la o lună la 6 luni;
b) retragerea licenței sau avizului pentru anumite operațiuni sau activități, pe o durată de la o lună la 6 luni ori definitiv.
317Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 18 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioareArt. 26 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioareArt. 26 alin. (1), (2), (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioareAmendă între 10.000 lei și 30.000 lei și confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție. Sancțiunea se aplică și în cazul persoanelor juridice.
Dacă fapta este săvârșită de o persoană care face parte din personalul unei autorități sau instituții publice, pe lângă amenda prevăzută, pot fi aplicate și sancțiuni specifice.
Se pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:
a) suspendarea avizului, licenței sau autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității persoanei juridice, pe o durată de la o lună la 6 luni;
b) retragerea licenței sau avizului pentru anumite operațiuni sau activități, pe o durată de la o lună la 6 luni ori definitiv.
318Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 18 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioareArt. 26 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioareArt. 26 alin. (1), (2), (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioareAmendă între 10.000 lei și 30.000 lei și confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție. Sancțiunea se aplică și în cazul persoanelor juridice.
Dacă fapta este săvârșită de o persoană care face parte din personalul unei autorități sau instituții publice, pe lângă amenda prevăzută, pot fi aplicate și sancțiuni specifice.
Se pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:
a) suspendarea avizului, licenței sau autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității persoanei juridice, pe o durată de la o lună la 6 luni;
b) retragerea licenței sau avizului pentru anumite operațiuni sau activități, pe o durată de la o lună la 6 luni ori definitiv.