Revista The Diplomat-Bucharest, în parteneriat cu Ministerul Fondurilor Europene și PMI România, a organizat conferința Project Management and European Funds  pe  5 februarie, 2016, în cadrul Hotelului InterContinental București. Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul companiilor partenere BCR, Borsec, Transgaz si Transelectrica. 

Principalele declarații din panel:

Aura Raducu proj.mngAURA RĂDUCU, Minister of European Funds 

”La nivelul Ministerului Fondurilor Europene, avem în această perioadă un set de priorități importante privind, în primul rând, închiderea perioadei 2007-2013, realizarea plăților și  atingerea unui grad de absorbție cât mai mare. Pentru perioada următoare, dorim să avem o abordare în așa fel încât să creștem calitatea proiectelor, să avem proiecte mult mai eficiente și să utilizăm fondurile europene pentru a avea un impact cât mai mare pentru dezvoltarea tuturor sectoarelor economice ale țării. Astfel, prioritățile Ministerului Fondurilor Europene constau în îndeplinirea condiționalităților Ex-Ante pentru atragerea fondurilor europene în perioada de programare 2014-2020, transparența totală a implementării programelor și proiectelor europene, sprijinirea beneficiarilor de proiecte finanțate prin fonduri europene și accelerarea implementării programelor FESI (n.r. Fondurile Europene Structurale și de Investiții) 2014-2020. (…) În această perioadă, facem toate eforturile să putem încheia toate proiectele care s-au derulat în perioada 2007-2013. În luna decembrie, am efectuat plăți de peste un miliard de euro și am reușit să creștem într-un fel rata de absorbție de la aproximativ 60% cât a fost în luna noiembrie și sperăm să o creștem cât mai mult, să atingă aproximativ 80%”.

SOFIA IONESCU, Senior Manager, Advisory Department, Ernst&Young 

- publicitate -

Autoritățile se pregătesc să demareze procedurile de încheiere a programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 și iată că România se apropie încetul cu încetul de închiderea unui ciclu complet de management al programelor operaționale: avem rezultate palpabile, avem povești de success, lecții învățate și, mai mult decât atât, simțim și credem că avem o capacitate administrativă și managerială crescută față de perioada anilor 2007, atât în rândul administrației publice, cât și a beneficiarilor de finanțare”.

 VICTOR BOȘTINARU, Membru al Parlamentului European, Vice-Președinte, Alianța Progresistă  S&D:

”Capacitatea administrativă și capacitatea instituțională reprezintă factorii sine qua non nu doar pentru absorbția fondurilor europene, dar mai ales pentru a face diferența dintre absorbția cantitativă și absorbția calitativă. Toate evaluările, inclusiv statisticile de la finele lui 2015, arată că România a performat foarte bine pe proiectele mici, maximum mijlocii, cele mari – în special proiectele de mare infrastructură – fiind cele mai slabe ca performanță în ceea ce privește absorbția netă. Proiectele mici însă nu produc nici efectul de antrenare, nici efectele de multiplicare ce reprezintă, de fapt, esența Politicii de Coeziune. Factorul esențial pentru a putea elabora proiecte mari este existența unei capacități administrative dublată de capacitatea instituțională”.

OCTAVIAN ALIC, Director for the Division of European Funds and International Relations, Transgaz

„În anul 2014, la nivelul companiei Transgaz, prin intermediul unei decizii strategice, a fost înființat Departamentul Accesare Fonduri Europene și Relații Internaționale, cu scopul de a atrage cât mai multe fonduri nerambursabile pentru concretizarea Planului de Dezvoltare al sistemului de transport gaze naturale în perioada 2014-2023. Până acum, am atras 200 milioane de Euro, iar target-ul departamentului pe care îl conduc este de 400 de milioane de euro nerambursabili atrași până în mijlocul anului viitor.

OCTAVIAN ARON, Membru Biroul Executiv, Sindicatul Managerilor Publici:

„La nivelul administrației publice din România, există un număr limitat de manageri publici, aprox. 300, un număr foarte mic raportat la dimensiunea administrației. Dintre aceștia, peste jumătate activează în structuri care gestionează sau implementează proiecte. Ca o paralelă între managerul public și managerul de proiect, primul poate fi regăsit doar în sectorul pubic, pe când al doilea – atât la nivelul instituțiilor publice, cât și la nivelul instituțiilor private. Există însă o deosebire: managerii de proiect ca funcție nu există în instituțiile publice și cred ca ar trebui să existe o profesionalizare în acest sens. Funcția de manager de proiect ar trebui să fie recunoscută nu doar pentru managerii publici, ci pentru toate funcțiile din  domeniul gestionarii fondurilor europene”.

DRAGOȘ IORGA, Director Executiv, OIR POS DRU Regiunea București-Ilfov: 

„Blocajele survenite în implementarea proiectelor cu finanțare europeană sunt multiple, printre care lipsa experienței resursei umane implicate în astfel de proiecte și modificările în legislația primară, secundară și terțiară survenite pe perioada de implementare a proiectelor – modificarea regulilor în timpul jocului. De asemenea, putem include și capacitatea administrativă și operațională limitată a organizațiilor care joacă rol de organisme intermediare, dar și lipsa cash flow-ului la nivelul beneficiarilor și a partenerilor acestora în proiecte. Această problemă provine din capacitatea financiară limitată a acestora, dar și din întârzierile în procesarea cererilor de rambursare depuse la Autoritatea de Management și la organismele intermediare. Acest lucru a condus la întârzieri în efectuarea plăților și la blocaje”.

TEODOR DĂRĂBĂNEANU, Președinte PMI (Project Management Institute) Romania Chapter 

„Dacă viitorul României este luminos prin prisma fondurilor europene, nu putem spune același lucru despre trecut. Recentul raport MCV ne-a adus aminte că avem o mare problemă cu corupția, unul dintre principale aspecte care au împiedicat absorbția fondurilor europene. De asemenea, nivelul de competență al personalului care derulează aceste fonduri este foarte scăzut. Sperăm ca aceste lucruri să rămână de domeniul trecutului, iar 2016 să nu mai aibă un asemenea raport. (…) Noi, PMI România, oferim o cale profesională și sigură ca aceste proiecte să nu mai eșueze. Recomandăm ca prioritatea zero a Guvernului să fie  adoptarea disciplinei de management de program la nivelul tuturor instituțiilor publice. Nu există nicio garanție a succesului pentru inițiativele de schimbare complexe și mari. Totuși, dacă managementul de program este adoptat și făcut cu personal calificat și certificat, bazat pe standardele profesionale PMI recunoscute internațional, cu siguranță că rezultatele de excepție vor fi mult mai multe”.

BOGDAN TĂNĂSESCU, Manager EU office, Direcția Sector Public și Finanțarea Infrastructurii, BCR: 

„În perioada 2007-2015, am acordat credite de peste 1,5 miliarde de euro pentru prefinanțarea/cofinantarea a peste 1.300 de proiecte cu fonduri nerambursabile, pe toate programele operaționale. Beneficiarii au constat în IMM-uri și companii mari productive sau din agricultură, companii de stat, autorități publice locale, dar am finanțat și furnzori de bunuri, servicii, lucrări în cadrul acestor proiecte finanțate cu fonduri europene. Am încercat să fim alături de beneficiarii de proiecte în toate etapele, de la ideea de proiect, până la perioada de implementare. (…) Pot să spun că, pe partea de proiecte implementate cu fonduri europene, avem extrem de puține proiecte aflate în incapacitate de plată sau cu credite restante tocmai datorită acestei colaborări permanente în toate etapele proiectului”.