Agenția Națională de Administrare Fiscală, asistată și finanțată de Banca Mondială, implementează Proiectul de Modernizare a Administraţiei Fiscale din România (RAMP – Revenue Administration Modernization Project). Proiectul a fost aprobat în aprilie 2013, iar valoarea împrumutului este de 91.800.000 USD, pentru o perioadă de 5 ani de implementare (începând cu trimestrul IV al anului 2013).

Obiectivele de dezvoltare ale Proiectului sunt:
– creşterea eficienţei şi eficacităţii în procesul de colectare a impozitelor şi contribuţiilor sociale;
– îmbunătăţirea conformării voluntare;
– reducerea poverii asupra contribuabililor pentru asigurarea conformării.

Stadiul activităților – până la data de 31 decembrie 2015:
– Au fost semnate un număr de 20 de contracte de furnizare de servicii de consultanță și formare, dintre care unul a fost finalizat, 17 sunt în curs de implementare iar două vor fi demarate în perioada imediat următoare;
– Au fost încheiate 5 contracte de furnizare de bunuri, servicii tehnice și formare. În momentul de față sunt în desfășurare 9 proceduri de achiziție;
– În data de 18 noiembrie 2015 a fost lansată procedura de achiziție a Sistemului integrat de management al veniturilor (RMS);
– A fost realizată analiza proceselor actuale de activitate ale ANAF ca bază pentru dezvoltarea activității și pentru inplementarea noului sistem TIC integrat;
– Au fost achiziționate peste 2700 de stații de lucru pentru personalul ANAF și servere de test pentru centrele de date;
– A fost dezvoltată Strategia ANAF în domeniul Tehnologiei Informației și Telecomunicațiilor (TIC);
– A fost dezvoltată Strategia de comunicare a ANAF.

Potrivit raportului de audit pe anul 2014, elaborat de Baker Tilly Klitou, pentru Bănca Mondială (PDF– pg 13), contractele de consultanță/formare au fost câștigate de companiile de consultanță din România Ernst & Young SRL, Delloite Consultanta SRL, PricewaterhouseCoopers Accountants SRL, precum și de companii străine (Ecorys Polska Sp. Zo.o – Polonia, Accounting and Audit assistance for Reform Consultants Management of (AARC) Ltd – Ireland, Craig Russel Neal adviser – USA).

ANAF a publicat recent concluziile unei sondaj intern, potrivit căruia satisfacția contribuabililor față de calitatea serviciilor oferite de ANAF este de aprox. 50%. ANAF intenţionează să crească gradul de satisfacţie prin programul de modernizare cu Banca Mondială cu 15%. Calitatea serviciilor furnizate de ANAF este apreciată pozitiv de către 46% dintre companii și de 50% dintre PFA.
Referitor la integritatea ANAF, 52% dintre companii sunt mulțumite, față de 48% anul precedent, și 56% dintre persoanele fizice, de la 54% în 2014, potrivit comunicatului ANAF.

Potrivit studiului Doing Business (Paying taxes), costul conformării, măsurat ca timpul mediu necesar pentru pregătirea declaraţiilor fiscale de către contribuabilii persoane juridice, a scăzut treptat în ultimii ani, ajungând la 159 ore pe an în 2015, de la 200 de ore pe an în 2014, 216 ore pe an în 2013 şi 222 de ore pe an în 2012.

Randamentul inspecției fiscale în cazul persoanelor juridice, măsurat ca sume atrase suplimentar per inspector ANAF, a crescut în 2014 cu 38,5%, la 5,25 milioane lei, față de anul 2013 când era de 3,79 milioane lei.

Proiectul de Modernizare a Administraţiei Fiscale (RAMP) urmează să se încheie în martie 2019.

„În centrul viziunii de modernizare a RAMP se află contribuabilul. Odată cu lansarea noului sistem integrat de administrare fiscală contribuabilii vor beneficia de servicii moderne, uşor de accesat şi performante. Noile instrumente şi procese de lucru ale ANAF vor facilita conformarea voluntară a contribuabililor, generând premisele necesare pentru atingerea unui nivel superior de colectare a veniturilor bugetare, cu efecte benefice la nivelul întregii societăţi româneşti”, se precizează în comunicatul ANAF.

Principalul obiectiv de investiţii al proiectului îl reprezintă implementarea Sistemului integrat de management al veniturilor (RMS), care să susţină managementul conformării şi comunicarea cu contribuabilii pe baze electronice. Fiscul a lansat pe 18 octombrie 2015 procedura de achiziţie a RMS, în acest an urmând să fie atribuit contractul, iar anul următor va fi întocmită documentaţia de achiziţie pentru infrastructura hardware.

Potrivit raportului privind implementarea proiectului (.PDF), publicat de BM în august 2015, riscul de nerealizare a obiectivelor proiectului, precum și riscurile de sistem la care este supus proiectul, sunt substanțiale:

risc-RAMP

riscuri-RAMP

Prezentare_ANAF RAMP_01/2016

Implementation Status & Results Report 08/2015

- Publicitate -