Referitor la completarea și depunerea declarațiilor informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii  392A si 392B,  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a publicat următoarele precizări:

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic, este inferioară sumei de 220.000 lei, au obligaţia să depună formularul 392A <<Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul 2015>>.

- Publicitate -

Nu se depune acest formular dacă aceste persoane nu au desfăşurat livrări de bunuri şi prestări de servicii în anul 2015 în interiorul ţării.

Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 de lei, au obligaţia să depună formularul 392B <<Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul 2015>>.

Nu se depune acest formular în situaţia în care aceste persoane nu au desfăşurat în anul de referinţă livrări de bunuri şi prestări de servicii în interiorul ţării şi/sau achiziţii efectuate din ţară.

Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează operaţiuni scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 292 cu excepţia celor prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e), f), care nu sunt accesorii activităţii principale, nu au obligaţia depunerii formularului 392B <<Declaraţia informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul 2015>>.

Termenul limită de depunere a acestor formulare pentru anul fiscal 2015 este data de 25 februarie 2016, inclusiv.

Aceste declaraţii în format hârtie, însoțite de formatul electronic se depun la registratura organului fiscal competent sau la poştă, prin scrisoare recomandată. Formatul electronic se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, pus la dispoziţie, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html.

Modelul şi conţinutul formularelor fiscale 392A şi 392B, precum şi instrucţiunile de completare ale acestora sunt reglementate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 522/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative, publicat în Monitorul Oficial nr. 78/03.02.2016.“

Modele formulare și instrucțiuni de completare 2016:
Declarația 392A-2016 
Declarația 392B-2016

ANAF precizează că informaţii detaliate se pot obţine: accesând pagina de Internet www.anaf.ro; telefonic, la Biroul central de asistenţă telefonică a contribuabililor la nr. 031.403.91.60; sau la serviciille/birouri de servicii pentru contribuabili din cadrul unităţilor fiscale teritoriale.

- Publicitate -