MFP: Formulare privind impozitul pe veniturile obţinute de nerezidenţi | PROIECT ORDIN

1397

Ministerul Finanţelor Publice a publicat online spre consultare publică proiectul de Ordin pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Prin proiectul de ordin se propune aprobarea următoarelor formulare:
a) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ……………….., pentru persoane juridice rezidente în România (anexa nr. 1);
b) Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ………………., pentru persoane juridice rezidente în România (anexa nr. 2);
c) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ………………., pentru persoane fizice rezidente în România (anexa nr. 3);
d) Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ……………….., pentru persoane fizice rezidente în România (anexa nr. 4);
e) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ……………….., pentru persoane fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă (anexa nr. 5);
f) Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi …………………, pentru persoane fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă (anexa nr. 6);
g) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ………………, pentru persoane rezidente în România (anexa nr. 7);
h) Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi…………………., pentru persoane rezidente în România (anexa nr. 8);
i) Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine (anexa nr. 9);
j) Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine (anexa nr. 10);
k) Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente (anexa nr. 11);
l) Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente (anexa nr. 12);
m) Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfăşurării activităţii în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoanei juridice străine (anexa nr. 13);
n) Certificat privind atestarea desfăşurării activității în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine (anexa nr. 14);
o) Declaraţie pentru exceptarea de la impunere în România a plăţilor de dobânzi şi redevenţe efectuate de o societate rezidentă sau de un sediu permanent situat în România către o societate asociată rezidentă în alt stat membru al Uniunii Europene sau către un sediu permanent situat în alt stat membru al Uniunii Europene (anexa nr. 15);
p) Declaraţie pentru exceptarea de la impunere în România a plăţilor de dividende efectuate de o persoană juridică română sau de o persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene situat în alt stat membru al Uniunii Europene (anexa nr. 16).

Referinte anexate:
Proiect Ordin pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art.230 şi 232 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – publicat în data de 25.02.2016
Referat de aprobare
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9
Anexa 10
Anexa 11
Anexa 12
Anexa 13
Anexa 14
Anexa 15
Anexa 16

- Publicitate -