Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

Începând cu data de 1 ianuarie 2016, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, se impune adaptarea corespunzătoare a modelului și conținutului formularului 112 precum și a instrucțiunilor de completare a acestuia, precizează MFP în referatul de aprobare. Declaraţia 112 cuprinde atât informaţii privind obligaţiile fiscale ale contribuabililor, cât şi informaţii necesare stabilirii, de către casele de asigurări sociale, a stagiilor de cotizare şi a drepturilor cuvenite asiguraţilor, potrivit legii.

Potrivit art. 147 alin. (17) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se reglementează prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice şi ministrului sănătăţii.

Modicările legislative determină, în principal, următoarele modificări ale formularului 112 Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate:
– actualizarea și modificarea nomenclatoarelor din formular, prin eliminarea unor indicatori, ca urmare a eliminării unor obligații de reținere la sursă a contribuțiilor sociale de către plătitorii de venituri;
– modificarea denumirii unor indicatori din nomenclatoarele conținute de formular, conform noilor prevederi legale;
– modificarea corespunzătoare a instrucţiunilor de completare a formularului, prin eliminarea sau actualizarea trimiterilor la noul text de lege.

Prin prezentul proiect de ordin comun, se propune aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, adaptat noilor prevederi legislative. Potrivit proiectului, prevederile prezentului ordin se vor aplica începând cu obligaţiile declarative aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

- publicitate -

Referinţe anexate:
Proiect Ordin – publicat în data de 09.03.2016
Referat de aprobare
Anexa 1 – Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
Anexa 1.1 – Anexa angajator
Anexa 1.2 – Anexa asigurat
Anexa 2 – Nomenclatorul „Creanțe fiscale”
Anexa 3 – Nomenclatorul „Subvenții/scutiri/reduceri”
Anexa 4 – Nomenclatorul “Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului”
Anexa 5 – Nomenclatorul “Tip asigurat”
Anexa 6 – Nomenclatorul „Indicativ condiţii speciale”
Anexa 7 – Instrucțiuni de completare a formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”
Anexa 8 – Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”