A fost lansată plaftoma http://www.transparenta-bugetara.gov.ro/, cea mai mare bază de date în format deschis, care poate fi consultată online de orice cetățean, cu ajutorul computerului sau al unui dispozitiv mobil. Pe platformă lansată de Ministerul Finanţelor Publice sunt disponibile informaţii (în format .pdf .xlsx .xml) despre activitatea financiar-bugetară (veniturile și cheltuielile) a peste 13.700 de entităţi publice.

Informaţiile din platformă sunt preluate automat din sistemul FOREXEBUG – Sistemul naţional de verificare, monitorizare, raportare şi control al situaţiilor financiare, angajamentelor legale şi bugetelor entităților publice din România.

Potrivit declaraţiilor ministrului Finanţelor PUblice, peste 2 luni, publicul va avea acces si la rapoarte agregate, bugetul instituţiei, rapoarte contabile, rapoarte privind valoarea sumelor angajate. Sistemul va permite monitorizarea în sistem real a operaţiunilor financiare şi redistribuirea dinamică a resurselor între instituţiile din cadrul aceluiaşi ordonator.

Pentru fiecare instituţie se poate genera pentru fiecare lună un RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA DETALIAT.

- publicitate -

Instructiuni de utilizare a portalului de afisare a rapoartelor de executie bugetara
Prezentare: Structura rapoartelor de executie bugetara publicate pe site-ul MFP