Obligațiile fiscale ale asociațiilor de proprietari | GHID ANAF 2016

957

ANAF a publicat Ghidul privind obligațiile fiscale ale asociațiilor de proprietari, actualizat în 01.03.2016. Ghidul ar 11 pagini și conține informații și precizări privind:

Ghidul_oblig_fiscale_asoc_proprietari_20161. Înregistrarea fiscală 2
1.1. Depunerea declarației de înregistrare fiscală 2
1.2. Eliberarea certificatului de înregistrare fiscală 2
1.3. Obligația înscrierii codului de identificare fiscală pe documente 2
2. Conducerea contabilității și a evidenței fiscale 3
3. Îndeplinirea obligațiilor fiscale 3
3.1. Asociația are angajați cu contract de muncă 4
3.1.1. Determinarea impozitului pe venitul din salarii și a contribuțiilor sociale obligatorii
3.1.1.1. Acordarea deducerilor personale la funcția de bază 5
3.1.2. Documentul eliberat angajatului de către asociația de proprietari 6
3.1.3. Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit – formularul 205
3.1.4. Declararea și plata impozitelor și contribuțiilor aferente veniturilor din salarii
3.2. Asociația încheie contracte potrivit Codului civil 8
3.3. Asociația obține venituri din activități economice 9
3.4. Plata obligațiilor fiscale 9
4. Sancțiuni 10
4.1. Contravenții 10
5. Obligații declarative ale personalului angajat în cadrul asociațiilor de proprietari 10
6. Cum se pot obține informații suplimentare? 11

GHID INTEGRAL: 2016ANAF-Ghidul_oblig_fiscale_asoc_proprietari

- Publicitate -