OUG 13/2016 – Prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Noul Cod de procedură fiscală

91

2016-05-12 – Publicat in M.Of. nr. 368 din 12.5.2016

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

- Publicitate -

Luând în considerare necesitatea prelungirii termenului de raportare de către instituţiile financiare a informaţiilor prevăzute de Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA, semnat la Bucureşti la 28 mai 2015, ratificat prin Legea nr. 233/2015,
faptul că acest termen nu poate fi respectat de către instituţiile financiare obligate la raportarea informaţiilor ca urmare a unor motive obiective determinate de imposibilitatea finalizării în timp util a procedurilor de raportare şi a aplicaţiilor informatice necesare comunicării acestor informaţii,
în scopul de a evita riscul care vizează instituţiile financiare raportoare, în sensul ca acestea să nu îşi poată îndeplini obligaţiile de raportare la termenul stabilit, cu consecinţa aplicării sancţiunilor prevăzute de lege, deşi nerespectarea obligaţiilor de raportare nu este imputabilă acestora,
ţinând cont de situaţia obiectivă creată de reglementarea la nivel de lege a unui termen care nu poate fi modificat decât printr-un act normativ de nivelul legii, fiind necesar ca măsura prorogării să fie adoptată anterior împlinirii termenului de raportare de către titularii obligaţiei de raportare,
şi având în vedere faptul că aceste situaţii aduc atingere interesului public general şi constituie un motiv de urgenţă deosebită şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol unic.
În anul 2016 termenul de raportare prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 august 2016.

PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Contrasemnează:
p. Ministrul finanţelor publice, Daniela Pescaru, secretar de stat

- Publicitate -

1 COMENTARIU