mfp-logo-mareMinisterul Finanțelor Publice a lansat in consultare publică proiectul de Ordin pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor fizice.  Reglementările fiscale (art. 7 şi 59 din Noul Cod fiscal, convenţiile de evitare a dublei impuneri) stabilesc condiţiile în care o persoană fizică este considerată rezidentă în România, fiind supusă astfel impozitului pe venit, pentru venitul obţinut din orice sursă, atât din România cât şi din afara României. Potrivit art. 59 din Codul fiscal persoana fizică este supusă impozitării pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România cât şi din afara României începând cu data de la care aceasta devine rezidentă.

Formularele şi procedura reglementate prin proiectul de ordin sunt necesare organelor fiscale pentru obţinerea de informații referitoare la persoanele fizice care sosesc sau părăsesc teritoriul României şi care solicită rezidența fiscală în România sau solicită scoaterea din evidenţa organelor fiscale române.

Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la sosirea în România.

În vederea luării în evidenţă a persoanelor fizice, proiectul de ordin prevede obligativitatea acestor persoane ca în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezenţă în România să se înregistreze la organul fiscal competent în a cărei rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal potrivit legii.

Notificarea privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă potrivit prevederilor art.7 şi art. 59 din Codul Fiscal sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri incheiată între România şi ………………………, de către persoana fizică sosită în România şi care are o şedere mai mare de 183 de zile

Proiectul de ordin prevede procedura prin care organul fiscal competent stabileşte în funcţie de prevederile Codului fiscal, a convenţiei de evitare a dublei impuneri precum şi a datelor din chestionarul completat, dacă persoana fizică nerezidentă păstrează rezidenţa celuilalt stat sau devine persoană fizică rezidentă în România. Organul fiscal competent are obligaţia de a notifica persoana fizică dacă aceasta are obligaţie fiscală integrală în România sau va fi impusă numai pentru veniturile obţinute din România. În cazul obligaţiei fiscale integrale, persoana fizică rezidentă este supusă impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România cât şi din afara României.

Chestionar pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România

În vederea scoaterii din evidenţă a persoanelor fizice rezidente şi nerezidente, prin proiectul de ordin se prevede obligativitatea acestor persoane de a depune cu 30 de zile înaintea plecării din România a unui Chestionar pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România. Organul fiscal competent stabileşte în funcţie de prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri sau a Codului fiscal precum şi a datelor din chestionarul completat, dacă persoana fizică păstrează rezidenţa în România sau devine persoană fizică rezidentă în alt stat .

Notificarea privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă potrivit prevederilor art.7 şi art. 59 din Codul Fiscal sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi ………………………, de către persoana fizică plecată din Romania pentru o perioadă mai mare de 183 de zile

Organul fiscal competent notifică persoana fizică dacă aceasta are în continuare obligaţie fiscală integrală în România sau este scos/menţinut din/în evidenţele fiscale.

Documente anexate:
Proiect Ordin pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor fizice – publicat în data de 24.05.2016
Referat de aprobare

- Publicitate -