anaf_fiscOrientarea administrației fiscale spre servicii la distanţă este unul dintre obiectivele strategice înscrise în „Strategia Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind serviciile oferite contribuabililor 2013 – 2017”.  Potrivit comunicatului transmis de ANAF,  serviciile puse la dispoziţie contribuabililor de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sunt:

A. Servicii oferite electronic :

 • Spaţiu privat virtual – serviciu destinat persoanelor fizice care deţin un Cod Numeric Personal, prin intermediul caruia se efectueaza comunicarea electronica a informatiilor si inscrisurilor privind situatia fiscala a contribuabilului, precum si depunerea formularelor 200,220 si 230,
 • Acces controlat la dosarul contribuabilului – serviciu prin intermediul caruia contribuabilii au acces la informatii cu privire la : vectorul fiscal, situatia sintetica, declaratii depuse;
 • Depunerea declaratiilor on-line – serviciu disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro,  ce poate fi accesat prin utilizarea unui certificat digital calificat,
 • Asistenta prin e-mail – prin intermediul formularului de asistenta postat pe site-ul ANAF, contribuabilii pot obtine informatii cu caracter general in legatura cu modul in care trebuie sa procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligatii fiscale,
 • Buletin informativ fiscal – contine informatii cu privire la actele normative cu incidenta in materie fiscala care au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in saptamana anterioara;
 • Ghiduri curente – sectiune pe site-ul ANAF in care sunt publicate ghiduri, orientate pe grupuri tinta care au scopul de a facilita indeplinirea obligatiilor fiscale declarative si de plata ale contributiilor.

B. Servicii oferite telefonic:

 • Call-center –  prin intermediul numarului de telefon 031.403.91.60, contribuabilii primesc raspunsuri prompte si de calitate la intrebarile formulate. Astfel, pentru a beneficia  de indrumare si asistenta in domeniul fiscal contribuabilii selecteza tastele 1 si 2 , iar pentru asistenta in domeniul Tehnologiei informatiei(IT) selecteaza tasta 3;
 • TelVerde – prin intermediul numarului 0800.800.085, contribuabilii pot sesiza :
  a) refuzul operatorilor economici de a elibera bon fiscal;
  b) actele de coruptie infaptuite de catre functionari din cadrul Ministerului Finantelor Publice si institutii subordonate.
  Numarul de telefon 0800.800.085 poate fi apelat gratuit, 24 de ore din 24.
 • Acces date prin SMS – prin transmiterea unui mesaj (SMS) la numarul 1300, contribuabilii obtin urmatoarele informatii publice despre un anumit agent economic:
  a) codul de identificare fiscala;
  b) denumirea agentului economic inregistrat/neinregistrat in scopuri de taxa pe valoare adaugata;
  c) starea de inactivitate fiscala a agentului economic;
  d) aplicarea sistemului de taxa pe valoare adaugata la incasare.
- Publicitate -