Potrivit comunicatului de presă transmis de ANAF, Declaratia 394 se va completa integral incepand cu 1 octombrie 2016 pentru toate operatiunile efectuate pe teritoriul national, iar pentru perioada 1 Iulie 2016 – 30 Septembrie 2016 se vor declara doar operatiunile derulate cu persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA (cartusul C), prorogându-se termenul de declarare pentru celelalte operatiuni din declaratie, începând cu cele aferente lunii octombrie 2016. ANAF precizează că aceste modificari au survenit in urma dialogului permanent dintre agentie si mediul de afaceri.
La sfârsitul lunii mai 2016, pe site-ul ANAF a fost publicat formularul electronic al noii declaraţii informative 394, acesta fiind disponibil contribuabililor în vederea testării.

ANAF a publicat pe 02.08.2016 o noua versiune a D394 Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional conform  OPANAF 2264/2016  – utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii iulie 2016.

Pe perioada testării, au fost semnalate din partea mai multor contribuabili/asociatii profesionale aspecte referitoare la modalitatea de completare si declarare a datelor din formularul 394 aprobat prin ordinele mentionate, solicitându-se introducerea cotei de TVA de 19% (pentru corectii, regularizări din perioadele anterioare), eliminarea evidentierii în mod distinct a livrărilor/achizitiilor de telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC si laptopuri dacă valoarea bunurilor livrate, exclusiv TVA, înscrise într-o factură este mai mică de 22.500 lei, datorită costurilor suplimentare generate la nivelul contribuabililor.

De asemenea, pentru a veni în sprijinul mediului de afaceri, în vederea simplificării declaratiei 394, ANAF precizează că au fost efectuate următoarele modificări:

  • eliminarea cerintei de a completa operatiunile cu regim special de către persoanele impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare;
  • eliminarea cerintei de a completa TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care se aplică taxarea inversă si mentinerea acesteia numai în cazul achizitiilor.
- Publicitate -