Completarea LEGII 227/2015 privind Codul fiscal | PROIECT OUG

346

Pe 23 august 2016, Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.  Prin acest proiect de act normativ,  se propune restabilirea regimului fiscal pe care legislația în vigoare până la 31 decembrie 2015 îl acorda, extinzând scutirile și pentru soții/soțiile persoanelor prevăzute la art. 456 alin.(1) lit. r) și s), art. 464 alin.(1) lit. r) și s) și art. 469 alin.(1) lit. a) și c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel:
– scutire integrală pentru clădirile, terenurile și un mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, deținute în comun de veteranii de război și văduvele de război împreună cu soții/soțiile lor;
– scutire integrală pentru clădirea de domiciliu, terenul aferent clădirii de domiciliu și pentru un mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, pentru bunurile deținute în comun cu soțul/soția de către persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de către persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin proiectul de OUG se completează articolele 456, 464 și 469 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Dacă o clădire, un teren sau un mijloc de transport este deținut în comun de soți împreună cu o terță persoană, scutirea nu se va acorda și cotei-părți aferente terțului.
În scopul reglementării modului de stabilire a impozitelor datorate în anul 2016, în conformitate cu modificările propuse, se precizează că scutirile de impozite se aplică de la data intrării în vigoare a actului normativ, organele fiscale locale având obligația să recalculeze impozitele datorate, proporțional cu perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2016 și data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Referinţe anexate:
Proiect Ordonanţă de urgenţă privind completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – publicat în data de 23.08.2016
Notă de fundamentare

- Publicitate -