Raport FMI: Funcția de asistenţă a contribuabililor este limitată, DGAMC nu oferă majoritatea serviciilor dedicate contribuabililor

141

IMF Greece Financial CrisisAgenția Națională de Administrare Fiscală a publicat Raportul de asistenţă tehnică privind Îmbunătăţirea administrării riscului de vonformare pe care îl prezintă Marii Contribuabili, elaborat de dl. Stuart Hamilton, expert al Departamentului de Afaceri Fiscale al FMI (raport anexat). Raportul a fost elaborat în Mai 2016 si publicat pe siteul ANAF in Septembrie 2016.

Principalul scop al asistenței tehnice FMI a fost acela de a oferi consultanță Direcției de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) din cadrul ANAF, cu privire la dezvoltarea și implementarea de metode moderne bazate pe riscuri ce vizează creșterea conformării și a veniturilor fiscale provenind de la segmentul cel mai important de contribuabili din România. Misiunea de AT pleacă de la recomandările formulate în luna iulie 2015 de misiunea de AT a DAF (raport anexat).

Potrivit raportului, misiunea din august 2015 a constatat că DGAMC se concentra excesiv de mult pe inspecție și nu pe o combinație atent echilibrată între servicii și aplicarea legii menită să
contracareze principalele riscuri în materie de conformare.
Selectarea efectivă pe bază de riscuri era limitată în practică, multe dintre inspecții vizând rambursările de TVA, ce constituie un risc scăzut în materie de conformare pentru segmentul marilor contribuabili. Inspecțiile durau mult prea mult timp comparativ cu cele mai bune practici.
Raportul semnalează practica extrem de neobișnuită a Curții de Conturi (CC) de a solicita DGAMA din cadrul ANAF să efectueze inspecții la anumiți contribuabili consumă un volum considerabil din resursele DGAMC, rezultatele obținute în schimb fiind foarte limitate. Deși numărul inspecțiilor comandate DGAMC de CC a scăzut după misiunea din august 2015 și cele ce au mai rămas sunt evaluate de ANAF din perspectiva riscului pe care îl prezintă, criteriile de risc și procesele trebuie îmbunătățite considerabil pentru a asigura o concentrare pe problemele ce prezintă riscuri mai importante.

Experul FMI a constatat că funcția de asistenta a contribuabililor din cadrul DGAMC este limitată și necesită îmbunătățiri pentru ca marii contribuabili să beneficieze de certitudinea de care au nevoie.

DGAMC nu oferă majoritatea serviciilor dedicate contribuabililor (de ex. acorduri de preț în avans [APA], soluții obligatorii) care reprezintă norma în DMC avansate. ANAF oferă de la centru unele dintre aceste servicii contribuabililor din portofoliul DGAMC, dar într-o manieră limitată ce nu este coordonată cu DGAMC.
Cu orientarea limitată a DGAMC pe abordările preventive, și cu alocarea precară de resurse către acestea, se pierd oportunități de a-i ajuta pe contribuabili să adopte decizii fiscale mai bune, iar rolul serviciilor destinate contribuabililor în reducerea gapului fiscal este diluat.

ANAF trebuie să poată încheia înțelegeri cu contribuabilii pe marginea ajustărilor fiscale, acolo unde este cazul, mai ales că numărul de cazuri de transfer al profiturilor crește.
Raportul precizează că instanțele nu sunt cel mai bun loc de rezolvare a diferențelor de opinii pe marginea corectitudinii ratelor economice de randament al funcțiilor, activelor sau riscurilor, sau pe marginea evaluării proprietății intelectuale aflate în diferite țări. Administrațiile fiscale cu cele mai bune practici au adeseori un Panel de Încheiere de Înțelegeri, format din experți interni și externi (inclusiv persoane cu o integritate recunoscută, cum ar fi judecători reputați ce s-au pensionat din activitate) care recomandă încheierea sau nu a unei înțelegeri prin negociere cu un contribuabil.

Documente anexate:
Raport FMI de asistenţă tehnică / Mai 2016 – Îmbunătăţirea Administrării Riscului de Conformare pe care îl prezintă Marii Contribuabili RAPORT
Raport FMI / Septembrie 2015 – Crearea condiţiilor pentru reducerea gap-ului fiscal de către Direcţia de Mari Contribuabili RAPORT 

- Publicitate -