MFP: Precizări privind aplicarea cotei reduse de TVA pentru livrarea de îngrășăminte, pesticide, semințe și alte produse agricole

1589

Ministerul Finanţelor Publice a emis şi publicat online Circulara nr. 692785/2016 în vederea aplicării unitare a prevederilor fiscale referitoare la aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării.

mfp-logo-mareMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Cabinet secretar de stat

Direcţia generală regională a finanţelor publice………………………..

În vederea aplicării unitare a prevederilor fiscale referitoare la aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, vă comunicăm următoarele:

Potrivit prevederilor art. 291 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel cum a fost completată prin  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2016, începând cu data de 1 august 2016 se aplică  cota redusă de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

În acest sens a fost emis Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1155/868/2016, care s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Prtea I, nr. 572 din 28 iulie 2016.

Prin acest ordin s-au stabilit codurile din Nomenclatura combinată în care trebuie să se încadreze îngrășămintele și pesticidele utilizate în agricultură, precum semințele  și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, pentru a putea beneficia de aplicarea cotei reduse de TVA, precum și prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, prevăzute în anexa la ordin.

În ce privește prevederile de la art. 1 alin.(1) din OMFP 1155/868/2016, referitoare la livrarea de îngrăşăminte, pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, care se încadrează la codurile NC menționate la acest articol, se aplică cota redusă de TVA de 9%  pe tot lanţul economic de la producţie până la vânzarea către consumatorul final de către toţi furnizorii, indiferent de calitatea acestora, respectiv producători sau comercianţi, în măsura în care prin natura lor aceste bunuri pot fi utilizate în scopurile prevăzute de lege, respectiv în cazul îngrășămintelor și pesticidelor să poată fi în principiu utilizate în agricultură, iar în cazul semințelor și al altor produse agricole să poată fi destinate însămânțării sau plantării, chiar dacă datorită modului de prezentare/ambalare acestea ar putea fi utilizate și pentru uz casnic.

Întrucât ordinul sus menționat nu prevede excepții referitoare la modul de comercializare/prezentare a produselor și datorită naturii lor pot fi folosite și în agricultură și pentru uz casnic sau pentru plantele de apartament sau grădină (altele decât culturile agricole), se aplică cota redusă de TVA, indiferent de unitățile prin care sunt comercializate (producători, operatori angro, magazine de vânzare cu amănuntul) și de modul în care sunt prezentate/ambalate. Pentru exemplificare, vor beneficia de cota redusă de TVA :

  • îngrășămintele care se încadrează la codurile NC 3101 00 00 – 3105 90 80,
  • plantele vii care se încadrează la codurile NC 0601 și 0602, inclusiv pentru cele care au scop decorativ,
  • pesticidele care se încadrează la codurile NC 3808 91, 3808 92, 3808 93, 3808 99 10 cu excepția insecticidelor care se încadrează la codul NC 3808 91, dar care nu sunt specifice utilizării în agricultură deoarece combat alte insecte decât cele care afectează plantele, cum ar fi substante/spray-uri pentru combaterea/protecția contra muștelor, tânțarilor, tăunilor, gândacilor, moliilor, puricilor, păduchilor, ploșnițelor, căpușelor și altele asemenea.

Precizările de mai sus sunt valabile și pentru importurile și achizițiile intracomunitare de îngrăşăminte, pesticide, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, având în vedere prevederile art. 291 alin. (7) și (8) din Codul fiscal, conform cărora cota de TVA aplicabilă pentru importul și achizițiile intracomunitare de bunuri este cota aplicabilă pe teritoriul României pentru livrarea aceluiași bun.

Secretar de stat Gabriel Biriș

Document: 692785_circularacotaredusatvaagricultura05082016

 

 

- Publicitate -