ANAF organizează întâlniri pentru îndrumarea contribuabililor – decembrie 2016

142

infoDirecțiile regionale și administrațiile județene din ANAF organizează în luna decembrie 2016 întâlniri pentru îndrumarea contribuabililor privind obligațiile fiscale. Programul, locația și tematica întâlnirilor sunt publicate pagina https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/intalniri.htm.

Tematica întâlnirilor organizate de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București:

Ordinul preşedintelui ANAF nr.3249/2016 privind modificarea şi completarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal
O.M.F.P. nr. 2632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanţelor Publice puse la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice prin sistemul informatic propriu
Serviciile oferite contribuabililor de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 2. Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna decembrie 2016
Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia-OPANAF nr. 3637/2015
Legea nr.182/2016 pentru aprobarea O.U.G. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale
Serviciile oferite contribuabililor de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
Instituirea proceselor verbale de sechestru mobil şi imobil, in cadrul desfăşurării procedurii de executare silită conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală 2. Înregistrarea fiscală şi regulile de impozitare specifice crescătorilor de animale
Cap.VII Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură din Titlul IV Impozitul pe venit din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
Regimul special pentru serviciile electronice,de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune
Serviciile oferite contribuabililor de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

 

- Publicitate -