Pentru a combate practica companiilor multinaţionale care folosesc mecanisme de planificare fiscală „agresive”, care pot duce la transferul profiturilor și la erodarea considerabilă a bazei impozabile în unele state, OECD şi UE au convenit să introducă schimbul automat şi obligatoriu de informații în domeniul fiscal.

La nivel european, schimbul automat şi obligatoriu de informații în domeniul fiscal este reglementat prin DIRECTIVA 2011/16/UE A CONSILIULUI din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și de abrogare a Directivei 77/799/CEE.

- Publicitate -

Autoritățile fiscale vor trebui să facă schimb de rapoarte în mod automat, astfel încât să poată fi evaluate riscurile de evaziune fiscală aferente prețurilor de transfer (prețul de transfer este prețul plătit pentru produsele și serviciile care fac obiectul unui schimb între entitățile care alcătuiesc un grup corporativ).

În prezent, există mai mult de 1.300 de relații bilaterale în vigoare pe glob, cele mai multe dintre ele bazate pe acordul multilateral al autorităților competente privind schimbul automat de informații de cont financiar (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information – CRS MCAA). Lista completă a relațiilor de schimb automate, care sunt în prezent în vigoare în cadrul CRS MCAA și alte instrumente juridice pot fi accesate pe portalul Automatic Exchange (comunicat OECD).

În martie și iunie 2017 sunt programate încă două runde de activari, care vor permite pentru restul jurisdicțiilor să desemneze în 2017 şi 2018 partenerii cu care vor întreprinde schimburi automate în lunile următoare. Următoarea actualizare pe cele mai recente relațiile de schimb bilaterale vor fi publicate înainte de sfârșitul lunii martie 2017, şi vor urma actualizări periodice. În total, 101 de jurisdicții au fost de acord să pornească automat schimbul de informații privind contului financiar, în septembrie 2017 și 2018, în cadrul CRS.

În prezent, România are active acorduri bilaterale/multilaterale cu 50 de jurisdicţii:

Romania Andorra EU Agreement
Romania Argentina CRS MCAA – Activated on 20 October 2016
Romania Australia CRS MCAA – Activated on 22 December 2016
Romania Austria EU Directive 2014/107/UE
Romania Belgium EU Directive 2014/107/UE
Romania Bulgaria EU Directive 2014/107/UE
Romania Colombia CRS MCAA – Activated on 22 December 2016
Romania Croatia EU Directive 2014/107/UE
Romania Cyprus EU Directive 2014/107/UE
Romania Czech Republic EU Directive 2014/107/UE
Romania Denmark EU Directive 2014/107/UE
Romania Estonia EU Directive 2014/107/UE
Romania Faroe Islands CRS MCAA – Activated on 20 October 2016
Romania Finland EU Directive 2014/107/UE
From jurisdiction To jurisdiction Legal instrument
Romania France EU Directive 2014/107/UE
Romania Germany EU Directive 2014/107/UE
Romania Gibraltar EU Directive 2014/107/UE
Romania Greece EU Directive 2014/107/UE
Romania Greenland CRS MCAA – Activated on 22 December 2016
Romania Guernsey CRS MCAA – Activated on 20 October 2016
Romania Hungary EU Directive 2014/107/UE
Romania Iceland CRS MCAA – Activated on 20 October 2016
Romania India CRS MCAA – Activated on 20 October 2016
Romania Ireland EU Directive 2014/107/UE
Romania Isle of Man CRS MCAA – Activated on 20 October 2016
Romania Italy EU Directive 2014/107/UE
Romania Japan CRS MCAA – Activated on 22 December 2016
Romania Jersey CRS MCAA – Activated on 20 October 2016
Romania Korea CRS MCAA – Activated on 20 October 2016
Romania Latvia EU Directive 2014/107/UE
Romania Liechtenstein EU Agreement
Romania Lithuania EU Directive 2014/107/UE
Romania Luxembourg EU Directive 2014/107/UE
Romania Malta EU Directive 2014/107/UE
Romania Mauritius CRS MCAA – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2016 – Activated on 22 December 2016
Romania Mexico CRS MCAA – Activated on 20 October 2016
Romania Monaco EU Agreement
Romania Netherlands EU Directive 2014/107/UE
Romania Norway CRS MCAA – Activated on 20 October 2016
Romania Poland EU Directive 2014/107/UE
Romania Portugal EU Directive 2014/107/UE
Romania San Marino EU Agreement
Romania Seychelles CRS MCAA – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2016 – Activated on 20 October 2016
Romania Slovak Republic EU Directive 2014/107/UE
Romania Slovenia EU Directive 2014/107/UE
Romania South Africa CRS MCAA – Activated on 20 October 2016
Romania Spain EU Directive 2014/107/UE
Romania Sweden EU Directive 2014/107/UE
Romania Switzerland EU Agreement
Romania United Kingdom EU Directive 2014/107/UE

- Publicitate -