Prin Legea 1/2017, au fost eliminate o serie de taxe nefiscale percepute pentru prestarea unor servicii publice. Începând cu 1 februarie 2017, voi fi eliminate 20 de taxe privind registrul comerţului, 8 taxe privind cetăţenia, supralegalizarea şi eliberarea unor documente , taxa radio, taxa TV,  22 de taxe privind publicarea în Monitorul Oficial,  13 taxe extrajudiciare de timbru, taxa pentru cazierul judiciar, 3 taxe privind apostila, tariful pentru eliberarea pasaportului suplimentar, 25 de taxe consulare, o taxă privind pescuitul, 4 taxe privind sistemul unitar de pensii, taxa pentru cazierul fiscal şi timbrul de mediu (taxa de poluare/prima inmatriculare).

Începând cu 1 februarie 2017, potrivit LEGII nr. 1/2017 persoanele fizice şi juridice nu mai datorează următoarele taxe nefiscale:

- Publicitate -

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului – 20 de taxe
Cerere de înregistrare în registrul comerţului – persoane juridice – PJ (cuprinde: autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) – 250 lei
Cerere de înregistrare în registrul comerţului – persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale – PFA, II, IF (cuprinde: înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) – 90 lei
Cereri menţiuni simple – 45 lei
Cereri menţiuni complexe cu două sau mai multe operaţiuni- 220 lei

Legea cetăţeniei române nr. 21/1991- 2 taxe
Taxă înregistrare cerere – 3 lei
Taxă timbru judiciar – 1,5 lei

Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României – 6 taxe
Eliberarea unui paşaport electronic, a unui paşaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei, procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, la cererea unor persoane fizice sau juridice străine, eliberarea de adeverinţe, precum şi alte servicii prestate de autorităţi (Dir Gen Paşapoarte MAI + Dep Consular MAE + Insp Gen Imigrari + DEPABD) – 22 lei
Acordarea cetăţeniei române (ANC) – 191 lei
Acordarea/Redobândirea cetăţeniei române (ANC) – 191 lei
Supralegalizarea sigiliilor şi a semnăturilor de pe un act oficial (Dep Consular MAE) – 25 lei
Supralegalizarea sigiliilor şi a semnăturilor de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială sau de pe orice alt document cerut la exportul ori importul mărfurilor (Dep Consular MAE) – 47 lei
Identificarea unei persoane pe teritoriul României (Insp Gen Imigrari + DEPABD) – 35 lei

Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune – 2 taxe
Taxa radio (persoane fizice – 2,5 lei/lună, persoane juridice fara salariati – 2,5 lei/lună, persoane juridice, inclusiv sucursale, filiale si alte subunitati fara personalitate juridica – 30 lei/lună, microintreprinderi – 10 lei/lună)
Taxa TV (persoane fizice – 4 lei/lună, persoane juridice fara salariati – 4 lei/lună, persoane juridice, inclusiv sucursale, filiale si alte subunitati fara personalitate juridica – 50 lei/lună, microintreprinderi – 15 lei/lună, persoane juridice – societati turistice – 7,7 lei/camera)

Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României – 22 de taxe (21 lei fiecare)
Cerere de schimbare a numelui, Diploma de bacalaureat, Diploma de licenta, Certificate de calificare, Atestate profesionale, Certificate de competente profesionale, certificate de calificare, carte de identitate autoturism, permis armă, permis vânătoare, carnet de muncă, certificat de revolutionar, titlu proprietate, brevete şi însemne etc.

Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru – 13 taxe
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate pentru animalele peste 2 ani – 5 lei
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului – 15 lei
Preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţeni români, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români– 5 lei
Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare – 3 lei
Taxă examinare obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E – 6 lei
Taxă examinare obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV – 28 lei
Taxă examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E – 84 lei
Taxă înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusive – 60 lei
Taxă înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – 145 lei
Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar – 9 lei
Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor – 414 lei
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare – 5 lei
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere – 15 lei

Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor – 4 taxe
Taxă pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar – 10 lei
Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor fizice – 22 lei
Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice şi în cazul reprezentării titularului actului de către un avocat – 44 lei
Înregistrarea cererii pentru aplicarea apostilei – 3 lei

Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare – 1 taxă
Tarif suplimentar eliberare paşaport simplu temporar – 100 lei

Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare – 25 taxe
Înregistrarea cererii de eliberare a unei cărţi de identitate sau a unei cărţi electronice de identitate – 15 euro
Eliberarea unui paşaport sau a unui titlu de călătorie – 40 euro
Redactarea, autentificarea şi revocarea unui înscris, indiferent de natura acestuia: un exemplar – 40 euro, pentru fiecare exemplar în plus – 10 euro
Legalizarea semnăturii traducătorului – 40 euro
Legalizarea unei copii de pe înscrisuri – 10 euro
Legalizarea semnăturii de pe un înscris sub semnătură privată – 30 euro
Legalizarea sigiliului şi semnăturii Ministerului Afacerilor Externe român, aplicate pe un act oficial eliberat de autorităţile române care urmează să fie folosit în străinătate, sau a sigiliului şi semnăturii de pe un act oficial străin, care urmează să producă efecte juridice în România – 30 euro
Legalizarea sigiliului şi semnăturii autorităţilor competente străine de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială şi de pe orice alt document cerut la exportul şi importul mărfurilor din şi în România, în funcţie de valoarea mărfurilor
Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, de fiecare pagină – 10 euro
Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de fiecare pagină – 30 euro
Legalizarea traducerii efectuate – 20 euro
Certificarea unor fapte constatate personal de funcţionarul consular – 20 euro
Eliberarea unui certificat de cutumă – 30 euro
Primirea în depozit a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi – 30 euro
Înregistrarea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiile consulare române – 90 euro
Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti, în termen de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine – 90 euro
Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti, peste termenul de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine – 135 euro
Procurarea unui duplicat al unui certificat de stare civilă românesc sau a unui extras multilingv al unui act de stare civilă românesc – 45 euro
Înregistrarea cererii de înscriere a unei menţiuni pe marginea unui act de stare civilă românesc – 30 euro
Eliberarea unui extras de stare civilă – 30 euro
Eliberarea dovezii de cetăţenie – 10 euro
Procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar din ţară sau din străinătate – 30 euro
Verificarea autenticităţii unui permis de conducere românesc – 30 euro
Apostilarea sau supralegalizarea unui act oficial prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare române din străinătate – 30 euro
Alte servicii consulare care nu sunt incluse în prezenta listă – 30 euro

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (1 taxă)
Eliberare permis pentru pescuit recreativ/sportiv

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – 4 taxe
Comision efectuare reţineri din pensii – 3% din suma reţinută
Eliberarea certificatului privind stagiul de cotizare -15 lei
Eliberarea, la cererea asiguraţilor, a adeverinţelor care atestă calitatea, venitul asigurat şi/sau stagiul de cotizare realizat, începând cu a doua solicitare din cursul unui an calendaristic – 15 lei
Eliberarea adeverinţelor care conţin informaţii necesare executării silite, solicitate de către executorii judecătoreşti – 17 lei

Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal – 1 taxă
Taxă cazier fiscal – 20 lei

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule – 1 taxă
Timbrul de mediu pentru autoturisme.

- Publicitate -

1 COMENTARIU