Contul 802 „Angajamente primite”

361

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor primite de catre entitate (giruri, cautiuni, garantii, alte angajamente primite), reflectand eventuala creanta a entitatii fata de terti, generata de angajamentele primite.
În debitul contului 802 „Angajamente primite” se inregistreaza valoarea angajamentelor in momentul primirii lor de catre entitate, iar in credit, valoarea angajamentelor in momentul incetarii lor.
Soldul contului reprezinta contravaloarea angajamentelor primite de catre entitate, existente la un moment dat.

- Publicitate -